Willem Engel, Viruswaanzinnige der Vaderlands, staat nummer twee op de Blanco Lijst 30 van Anna Zeven. Iemand die de Tweede Kamer wil afschaffen, doet nu een poging om er in te geraken.

1/.
Na de uitspraak van de Raad van State zijn de kieslijsten definitief gemaakt. De lijst van Zeven telt maar liefst 21 kandidaten. Ze doet mee in 12 van de twintig kieskringen.

2/.

Naast Anna Zeven, Willem Engel en Mordechai Krispijn - allen #viruswaanzin -nigen van het eerste uur, vallen de namen van Ab Gietelink (Neerlands complotkanaal Cafe Weltschmerz) en Kees van der Pijl (Corona skepticus en 9/11 controverse) op.

3/.
Voor wie geïnteresseerd is hier de hele lijst:

1. Anna Zeven
2. Willem Engel
3. Mordechai Krispijn
4. Koen Verhagen
5. Theo Vos
6. Christian Kromme
7. Paul Brenkman
8. Steven de Oude
9. Ferenc Honkoop
10. Felix Tangelder

4/.
11. Omar Tegel
12. Simcha de Haan
13. Inez van Baarsen
14. Melissa de Ruijter
15. Ramona Kwestro
16. Lisa van Archipel
17. Rick Artz
18. Edward Kleinjan
19. Wilko Huiden
20. Ab Gietelink
21 Kees van der Pijl

Gebbetje:5/.
Geen gebbetje is de machtsstrijd in de vereniging Vrij en Sociaal Nederland. Bas Filippini was de voorzitter volgens de inschrijving bij de KvK op de datum van het inleveren van de kieslijsten.

6/.
Filippini schijnt weggestemd te zijn door de leden. De vraag is echter hoe geldig die ALV was.

7/.

nu.nl/politiek/61150…
Ondertussen heeft Zeven bakzeil gehaald zo te zien. Lijst Blanco gaat nu verder onder de noemer 'Hart voor Vrijheid'. Een poging om die naam ook te voeren als partijnaam is mislukt (zie uitspraak RvS eerder in dit draadje).

8/.
De website is aangepast. Nieuw domein, nieuwe domeinhouder. Geinig genoeg is deze domeinhouder (een BV), niet onder dezelfde naam terug te vinden bij de KvK. Op het betreffende adres staan diverse ondernemingen geregistreerd. Geinig genoeg is het niet Blazter.

9/.
Ook de noemer bij de rekening onder de donatieknop is aangepast. Naar welke rekening de donatie gaat is niet duidelijk.

10/.
Ook interessant: Ik zie nu al een eerste wijziging in de twee programma's opduiken. Laat dat een waarschuwing zijn voor wie nog overweegt om te gaan stemmen op Lijst 30.

11/.
Links VSN, rechts Lijst 30. Het thema: Internationaal, handel & immigratie. Lijst 30 heeft een extra punt:

"Bedrijven de immigranten die minder verdienen, een vergoeding te laten betalen totdat het minimumloon is bereikt."

12/.
Ik ben benieuwd of er meer wilde ideeën bij gekomen zijn. Dat volgt dan hieronder in deze draad.

Tot zover de verkiezingswaanzin van

#viruswaanzin
@SViruswaanzin

13/stop
O, kijk nu. Meer wilde ideeën. Coalitievorming wordt verboden (succes Nederland), en schaf gewoon de Eerste Kamer af. De Tweede Kamer is bij nader inzien toch wat lastig als je er zelf in zit?

Links programma VSN, rechts Blanco Lijst Zeven.

14/.
Er zitten wel meer pareltjes tussen, en andere zijn overboord gekieperd. Een paar dan:

"Onmiddelijke opheffing van alle coronamaatregelen"

"Aanbestedingen voor MKB versimpelen"

15/.
"Integrale geneeskunde" en "Vernieuwende en persoonlijke geneeskunde stimuleren (zelfgenezing) en liefde, compassie, zorg voor elkaar, vertrouwen, gelijkheid en samen beslissen."

16/.

cc @Cath77777, @artinspector, @pjvanerp
"Eigen en andere geaccepteerde valuta voor burgers gebaseerd op onderlinge waarde en onderliggende waarde, ook om overheidsbetalingen te doen. Burger weer de baas over eigen geld en lokale valutasystemen"

"Overdracht naar onze 7 volgende generaties"

17/.
Een vraag die bij me opkomt naar aanleiding van dit draadje: het is toch niet verboden of gek als de domeinhouder van je website ook op je kieslijst staat? Is er een reden om daar terughoudend over te doen, door - ik noem maar iets - een verkeerd adres door te geven?

#dtv

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Doremi

Doremi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Virtual_Birding

20 Feb
Als ik zeg dat ik me zorgen maak om desinformatie, dan denk ik aan veel dingen. Maar dicht bij mijn eigen belevingswereld denk ik vaak aan internationale samenwerking, en hoe slecht mensen begrijpen wat het belang daarvan is.

1/x
Eerste bericht zag ik deze ochtend (h/t @NancyBastiaans). Na een middagje tuin, ook nog de uitbraak in Nederland, waardoor weer kippen geruimd gaan worden. Want, ja, dat is er ook, as we speak.

Wat de meeste mensen niet weten, en waarom zouden ze ook, is dat er vandaag >>

2/x
>> in een internationaal zoönose netwerk ongetwijfeld uitgewisseld is over de stand van zaken in Rusland. Dat netwerk bestaat uit beleidsmedewerkers van verschillende landen, mensen die acuut de informatie binnen de verschillende ministeries kunnen leveren.

3/x
Read 6 tweets
27 Jan
Een draadje over Ivermectine, zorgvuldigheid in studies, en overmatige haast.

En over bedenkelijke samenwerkingsverbanden die leiden tot zelfbenoemde buitenparlementaire commissies.

1/x
Het lijkt nogal wat mensen te ontgaan in de waan van de (social media) dag, maar er wordt ook flink ingezet op de ontwikkeling van medicatie in de strijd tegen Covid-19. Het interessante is, dat van de hoopvolle kandidaten, vooral degene langskomen die controversieel zijn.

2/x
Of, beter gezegd, degenen die een wondermiddel lijken te zijn, maar waar de jury nog steeds over delibereert. Na de HCQ (en zink) ophef, lijkt nu ivermectine aan de beurt te zijn. Het is een mogelijke kandidaat. In vitro studies lijken positief.

3/x
Read 28 tweets
24 Jan
"Er wordt nu ook met stenen gegooid"

Is dit nou een demonstratie of een verkapte voetbalhooligans rel in Eindhoven?

Bron: omroep Brabant live-feed
Treinverkeer (passagiervervoer) zou even zijn stilgelegd omdat de demonstranten op het spoor liepen.
ONgehoord Karskens is er ook bij om "objectief" verslag te doen van de kant van de demonstranten. Wel aardig dat de Omroep Brabant verslaggever fijntjes opmerkt dat Karskens wel partij kiest, in tegenstelling tot de 'MSM' waar Omroep Brabant zich bij schaart.
Read 9 tweets
23 Jan
Wybren liegt de boel weer eens aan elkaar. Dit is niet het oordeel van de rechter. Deze stelt dat het algemene verbod niet op contact niet constitutioneel is inzake een verjaardag met familieleden (specifieke zaak).

1/x
Er is een afweging waarin ook geldt dat een verbod wel degelijk kan als er een noodzaak is indien het zorgstelsel dreigt in te storten. Ook is het oordeel niet definitief. De lokale media berichten niet over geredde levens of de democratie. Is dat Wybrens' invulling?
Ik zie andere Duitse media daar wel uitspraken over aanhalen. Dus op zoek naar de bronuitspraak.

Wordt vervolgd.
Read 15 tweets
24 Dec 20
Een draad over het 'Artsen Covid Collectief'. In afleveringen. Vanmiddag aflevering 1: Doel 1 en 2.

1/x
Dit collectief bestaat uit artsen, waarvan een deel actief is in het alternatieve circuit, bijgestaan door bekende lockdown-critici, waaronder Robin Fransman, Ira Helsloot, Barbara Baarsma en Erik-Jan de Vlieger; de laatsten beter bekend als herstel .nl.

2/x
Een recent ingezonden brief van Baarsma c.s. bevatte een pleidooi voor een 'omgekeerde lockdown'. Grofweg de Nederlandse versie van de 'Great Barrington declaration'.

3/x
Read 66 tweets
20 Dec 20
O wow, openingsstatement van de Klerk is... auw

#pointer
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!