NÅ! Hvorfor 1000-1100tallet (år 1000 til 1200) er en absolut enestående periode i danske historie! En...... lidt.... længere tråd! #LivetSomArkæolog
Det starter jo egentlig lidt før. Harald Blåtand vil gerne kristne danskerne, men hans søn har lidt andre planer. Så i stedet for at bygge vikingeborge osv, rejser Svend til England igen igen igen og igen.
Svend kan godt lide at sejle og slås. Så meget at han både når at blive konge af Danmark, Norge og England, inden han stiller træskoene i 1014.
Svend, omend svært effektiv, kan ses som den sidste af den gamle skole. Efter ham følger blandt andet et par andre, som er meget mere moderne i deres tankegang end ham. For efter Svends død sker der store ændringer i samfundet.
Allerede i midten af 900-tallet kender vi navne på nogen af de første biskopper i Danmark og det antal stiger lystigt efter Svends død. Det betyder at kristendommen er i fuld gang med at gøre sit indtog og det kommer der mange ændringer ud af....
Med kristendommen bliver landet også uforholdsmæssigt hurtigt delt ind i alle mulige verdslige og gejstlige administrative enheder. Specielt under Svend Estridsen (1047-1076) blev denne administration af landet sat i system.
Dvs at inden vi egentlig så os om havde vi sogne, herreder, bispesæder og også en ærkebiskop for Skandinavien i Lund. Og bortsæt fra nogle enkelte korrektioner i løbet af middelalderen, ligger grænserne stort set uændret den dag i dag....
Mens kongerne har hovederne fyldte af nye tanker om korstog, kristendom, nye idealer osv. hjælpes befolkningen også afsted af tekniske landvindinger. Hjulploven og 3-vangsbruget gør at landsbyerne stopper med at flytte rundt som i jernaldren....
En anden væsentlig ændring er, at bindingsværk bliver mere og mere udbredt. Det er lettere at reparere og levetiden på bygningen bliver dermed også længere. Det er noget nær en revolution for den almindelige bonde og borger.
Med kristendommen kommer også klostrene til landet og munkene tager ny viden og teknologi med sig sydfra. De første klostre dukker op i 1000-tallet....
Det er i øvrigt forbavsende hvor hurtigt ting sker i denne periode. Byerne skyder frem overalt. Gamle handelspladser afløses af havne, nye skibstyper har mere og mere last med rundt og der er gang i samtlige hjul overalt i landet.
Et af de absolut vildeste ting der sker, er starten på bygningen af det der ved slutningen af 1200-tallet ender med at være over 1000 kirker af sten(!) i et ekstremt stenfattigt land som Danmark. Er I klar over hvor vild en præstation det er?
Redningen på det hele er teglstenen! Som Augustus ville have sagt: "Jeg overtog et Danmark, bygget i træ og jord og efterlod et land bygget i sten og teglsted" (Frit og meget løst oversat, omskrevet og forfalsket)
Men kære venner! Vi har ikke bare travlt med at bygge byer, klostre og kirker på denne tid. Miliæret skifter også karakter og flere typer af våben og taktikker bliver også introduceret og tages i brug med det samme.
Du kan næsten ikke finde et aspekt af samfundet der ikke påvirkes og ændres på dette tidspunkt i historien....
...og selv kongerne kan mærke det hele går lidt for hurtigt. I slutningen af 1100-tallet, bygger Valdemar d. Store derfor en mur på Danevirke (der egentlig ikke længere har en militær funktion), bare for at prale og vise befolkningen lidt af det gamel og kendte.
Det har naturligvis også konsekvenser og det ender ofte i ballade i perioden.. Vi mister både Norge og England i farten... men det kan ikke holde udviklingen på hjemmebanen tilbage.
Stort set samtlige byer, der ender med at få købstædsrettigheder bliver grundlagt i denne periode. Sildefangsten og -markedet i Øresund, gør Skanør og Falsterbo til et af de mest travle steder i hele Nordeuropa. Alle vil have en bid af kagen.
Så da Valdemar den Store bliver konge efter Blodgildet i Roskilde og slaget på Grathe Hede, er det en trykkoger han står i spidsen for.
Flere og flere byer, kirker, klostre, borge, handelsruter og militær ekspansion til Estland og langs sydkysten af Østersøen. Danmark er helt overlegen i Skandinavien på dette tidspunkt.
Da vi træder ind i 1200-tallet, har man allerede taget feudalismen så meget til sig at man ikke ser noget i vejen for at dele landet op i grevskaber efter fransk forbillede for at danne en form for vasaller.... Det ender bare knapt så godt, men man er med helt fremme.
Derfor..... og andre årsager, er 1000- og 1100-tallet en af de mest enestående perioder i dansk historie....
Man snakker altid om at hvis man nu kunne transportere en mand frem i tid, hvor meget ville han genkende...

Jeg er sikker på at hvis man transporterede en mand/kvinde fra 900-tallet, bare 200 år frem i tiden, ville hen ikke genkende særlig meget..
Det er en periode i vanvittig udvikling.... men hvor kongen stadig kan slås ihjel på et tingsted i Sønderjylland.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lars Søgaard Sørensen

Lars Søgaard Sørensen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HanDansken

28 Jan 20
Bror Bjørn og Bror Ræv går rundt i Hakkebakkeskoven og keder sig.

De prøver forskellige ting, uden at noget rigtig fænger.
Bror Ræv er den smarte i tandemet og får endelig en god idé.

Planen går ud på plage Bror Kanin på følgende måde. De vil spørge ham hvorfor han ikke har hue på...og så slå ham i jorden.

Hvis han så har hue på.... Så slår de ham også i jorden.
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!