Przyjeżdża delikwent z jakiegoś Podkarpacia, czy innego Lublina do wielkiego miasta, uczy się alfabetu łacińskiego, dowiaduje się, że sushi nie robi się ze słoniny i cebuli, w końcu dostaje nawet firmowy samochód. Ale to tylko początek jego głębokiej przemiany.
Dekonstrukcja i rekonstrukcja postępują szybko, a zewnętrznymi atrybutami tych procesów stają się pastelowa kufajka z TK Max, czyste buty i ironiczna naklejka na samochodzie.
Delikwent zrozumiał już, że wcale nie musi chodzić do kościoła, że może się rozwieść, że w ogóle wszystko może i niczego nie musi.
I tak wykluwa się Europejczyk, którego uwiera wszystko, co polskie, szczególnie język.
Dlatego, jak pewnie zauważyliście, opisy towarów, czy usług, menu w knajpach, są zawsze po angielsku i niemiecku. Polski jest systematycznie na ostatnim miejscu, co jest - teraz zupełnie na poważnie - absolutnym skandalem.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Wojtek

Wojtek Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!