*** FÖRSÄKRINGSKASSAN SER ÖVER SIN HANTERING AV SJUKFÖRSÄKRINGEN ***

@nklsaltrmrk berättar mer om detta i inslaget här

sverigesradio.se/artikel/forsak…
Inslaget: ”en grundläggande fråga är hur väl Försäkringskassans handläggning är förankrad i gällande rätt” — eller har FK gjort bedömningsrutiner som ger hårdare tolkning än vad politiken avsett?
Här skrev @nklsaltrmrk en text om hur FKs bild av sjukförsäkringens regler har glidit iväg från gällande lag under de senaste åren

arbetet.se/2020/11/03/pa-…
Det är alltså det här (klipp ur Niklas artikel) som nu ska omprövas. Potentiellt omvälvande nyhet faktiskt. VI FÖLJER MED SPÄNNING
Vi firar med en kort överblick av forskning om sjukförsäkringen och dess styrning va? Ja! Bästa sättet att fira! Boktipsdags ninaninananana
Björn Johnson: Kampen om sjukfrånvaron, 2010. Om hur bilden av fusk och överutnyttjande etablerades tidigt 2000-tal. Johnson är professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Första kapitlet finns på stardustsblogg.blogspot.com/search/label/K…
Johnson undersöker en period då sjukskrivningarna inte blev fler -- dock i snitt längre -- men i den offentliga debatten klargjordes inte detta, utan kantrade över i att omtolka sjukfrånvaro från "arbetsmiljöproblem" till "problem med fusk".
Vad som faktiskt hade hänt innan sjukskrivningarna blev längre var 90-tals-krisen, nedskärningar i det offentliga + försämrad rehabiliteringslagstiftning.
En annan sak som hände var att Försäkringskassan blev en statlig myndighet! (Tidigare fanns det en i varje län.) Förstatligande är ju hett just nu så Stina Melanders extremt välskrivna avhandling i statsvetenskap kan vara intressant:

lup.lub.lu.se/search/ws/file…
Melander följer hur organisationskulturen inom FK förändrades i samband med omorganisationen. FK blev en betydligt "vanligare" arbetsplats, menar hon. FK:s ursprung i folkrörelse försvann och man blev en mer professionell men också kyligare arbetsplats.
Medan Melander intervjuade handläggare så intervjuade twitters egna @TomKarlsson chefer inom Försäkringskassan. Hur får de ihop kraven på effektivitet med kraven på rättssäkerhet, undrade han i sin avhandling (ämne företagsekonomi):

lup.lub.lu.se/search/publica…
Karlsson menar att de kanske inte riktigt får ihop det. Så de delar upp det: i det inre arbetet följer man ett management-ideal och i relation till omvärlden ett ämbetsmanna-ideal
(Ungefär samma uppdelning har återfunnits hos äldreomsorgens chefer i en annan avhandling ... men nu är det sjukförsäkringens dag idag. FOKUS)
Tillbaka till handläggarna. Sociologer i Gbg och Lkpg hittar också uppdelningen mellan rättssäkerhet och management. Den formella styrningen betonar rättssäkerhet men den informella premierar lydnad och följsamhet:

socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/…
Den informella styrningen, menar forskarna, består av "sociala normer, grupptryck och legitimerande organisationsberättelser" som "är påtaglig i det dagliga arbetet och riskerar leda organisationen i en annan riktning är den parlamentariskt beslutade."
Vi sammanfattar! Det offentliga samtalet om sjukförsäkringen svängde alltså från arbetsmiljö till fuskrädsla samtidigt som FK förändrades och började präglas av två inkompatibla ideal. Utåt stärktes berättelsen om rättssäkerhet, inåt styrdes mot [vad som sågs som] effektivitet.
Vad får man när en allmän rädsla för fusk präglar styrningen av en myndighet, som klyver sin verklighetsbild och säger en sak utåt och en annan inåt?

En avslagsmaskin kanske

bokus.com/bok/9789189155…
Så, när Försäkringskassan nu ska undersöka om deras handläggning verkligen följer lag, så är det - möjligen och förhoppningsvis - en djupdykning i vad samhällsvetare har pekat på i mer än ett decennium: rättssäkerheten har åsidosatts.
Som alltid när vi har med stora organisationer att göra kan det också bli en skrivbordsprodukt! Särskilt om media och allmänhet slutar intressera sig för frågan.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Åsa Plesner

Åsa Plesner Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @asaplsnr

21 Feb
Det är välfärd i Agenda ikväll!
Äldreomsorg t o m!
Hemtjänstnedläggningen i Huddinge. TUNE IN
När Golfströmmen avstannar kan vi lägga ner all hemtjänst iofs
Andersson & Svantesson pratar som om de tror att en normal tv-tittare inte kan skilja på enhets- och systemnivå. Min erfarenhet: jättemånga människor kan det! Om man bara använder klara begrepp så går det utmärkt.
Read 5 tweets
18 Feb
I början av 2020 hade region Stockholm ett eget kapital (=summa av tidigare överskott, ”pengar på banken”) på 13 miljarder. Det har nu alltså vuxit till 19 miljarder.

svd.se/sex-miljarder-…
Region Stockholm har gjort överskott varje år sedan 2007. Det är man ensam om bland svenska regioner. I delårsrapporten påpekar man också att man inte höjt skatten - nej, men i andra sammanhang brukar framhållas att de också har den högsta skatten av alla regioner.
Jag vill lägga några få tweets på att göra en poäng här, som jag tycker missas i många sammanhang och där jag också tror att vi från Balans inte hittat rätt sätt att uttrycka än. Kanske inte lyckas nu heller, vi får se.
Read 15 tweets
13 Jan
Så har det varit två massakrer i Etiopien på tre veckor nu (23/12 100 döda, igår 80-100) och ingen av dem är kopplad till det pågående kriget? Vad ... hur uppstår sånt här och gör vi, någon, världssamfundet nåt?

apnews.com/article/race-a…
Förlåt extremt oinsatt tweet men du vet inte heller tillräckligt om det här, vi får börja från den här nivån helt enkelt
Read 4 tweets
12 Jan
@SR_StudioEtt är alltid intressant. Idag blev det extra intressant, när Sverigechefen för @KRYcare intervjuades om dagens snackis att Kry tar över en underleverantör till 1177.

Kort tråd om hur Kry säger att ersättningssystemet funkar vs hur det faktiskt funkar! ⬇️
Flera twittrare har diskuterat förhållandet att en privat aktör som driver vårdcentraler nu ska ge råd om huruvida folk ska söka vård hos en vårdcentral eller inte. Men jag vill att ni lyssnar extra noga på ordväxlingen mellan programledaren och Kry kl 17:06. Se bild:
Sammanfattning/syntolkning:

Programledaren menar att det finns risk att Kry berikar sig själva genom att rekommendera lite för många vårdbesök. Krys Sverigechef Erik Hjelmstedt menar att det är ologiskt för att "vården idag fungerar i Sverige med ett kapiteringssystem".
Read 19 tweets
4 Dec 20
Privat driven välfärdsverksamhet har aldrig varit direkt poppis. Fanns lite pepp före 90-talskrisen men det gick över fort. Sjunkande inställning sedan 2004-2014 för både vård, skola och äldreomsorg, kvar nästan i botten sedan dess.
Siffrorna i grafen är s k balansmått; de visar skillnaden mellan positivt och negativt inställda. Att ”satsa mer på friskolor” har värdet -35 betyder att det var 35 procentenheter fler som tycker att det är ett dåligt förslag än som tycker att det är ett bra förslag.
Exempel på opinioner som leder till måttet -35:

50 % tycker det är dåligt och 15 % att det är bra, 35 % är osäkra.

67,5 % tycker det är dåligt och 32,5 % att det är bra, inga är osäkra.
Read 6 tweets
4 Dec 20
För tre år sen skrev @Skolinkvisition och jag ett inspel inför lärarnas nästa avtalsförhandling. Det som blev HÖK18.

skolvarlden.se/artiklar/flytt…
Resultatet blev ett avtal med lösa skrivningar om dialog kring arbetsmiljö. Det mötte en verklighet med hårda budgetar med effektiviseringskrav.

Nu har det gått tre år och i vår ska det förhandlas igen.
Här kan du läsa om vägen fram till nytt avtal. Först diskuterar lärarfacken inom sig och sedan mellan sig om vilka krav - yrkanden - man vill sicka med som utgångspunkt för förhandlingarna.

lr.se/lon-lagar--avt…
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!