جمهوری اسلامی اهمیتی نمیده شما سیاسی هستید یا نه. مهم نیست در خفا زندگی دوگانه دارید و پنهانی بر خلاف ایدئولوژی جمهوری اسلامی زندگی میکنید چون حتی اگر شما سیاسی هم نباشید جمهوری اسلامی به سراغتون میاد و به جرم نوشیدن چند جرعه الکل اعدامتون میکنه. مهم نیست که همراه دیگران در...
تجمع اعتراضی شرکت کردید یا نه چون جمهوری اسلامی عابرین غیر سیاسی و زنان باردار رو هم با شلیک گلوله به قتل میرسونه. مهم نیست که سیاسی هستید یا نه چون حتی اگر به قصد داشتن یک زندگی نرمال سوار هواپیما بشید و بخواید مهاجرت کنید جمهوری اسلامی با شلیک دو تا موشک شما رو از زندگی...
ساقط میکنه چه برسه به #زندگی_نرمال. پس قبل از اینکه جمهوری اسلامی به سراغتون بیاد شما به سراغش برید از و کشته شدن خودتون جلوگیری کنید. چون تا زمانی که جمهوری اسلامی هست ایرانیان چه داخل و چه خارج کشور، زندگی نرمال نخواهند داشت. ما همه گروگان این حکومت مذهبی هستیم و همه مون به...
صورت بالقوه محکوم به اعدامیم فقط هنوز نوبتمون نرسیده.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ali Ebrahimzadeh

Ali Ebrahimzadeh Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AbramsonAlec

20 Feb
قراره طی سه ساعت آینده این شلف های قدیمی رو خراب کنم. دیوار رو رنگ کنم شلف جدید نصب کنم. توییت نکنید حواسم پرت نشه :)) ImageImage
شلف ها رو خراب کردم. تقریبا نیم ساعت ImageImageImage
رنگ هم زدم آماده نصب ImageImage
Read 5 tweets
31 Dec 20
گاهی مواقع تو زندگی بهترین کار، کاری نکردنه!
امروز آخرین روز کاری من در سال ۲۰۲۰ بود.
آخرین پیچی که در آخرین پروژه سال به دیوار زدم مستقیم رفت تو لوله آب. Image
امروز برای مشتریم یک کمد بزرگ و یک شلف برای دیوار اتاق کارش نصب کردم.
وقتی آخرین پیچ رو برای محکم کردن سیستم به دیوار زدم دیدم از داخل دیوار آب نشت میکنه. ImageImageImageImage
سریع ازش خواستم که شیر فلکه اصلی آب رو ببنده بدون این که پیچ رو از تو دیوار در بیارم با اره گچ دیوار رو بریدم که ببینم دقیقا چه اتفاقی افتاده. تصویر گویاست. پیچ دقیقا خورده بود وسط لوله pvc. Image
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!