Lucas Roorda Profile picture
23 Feb, 26 tweets, 3 min read
Even nerden. Zelfs als je de nazi-context buiten beschouwing laat is Baudets opmerking over de Neurenbergprocessen nogal twijfelachtig, voor iemand die gepromoveerd is op internationaal recht.
Ten eerste is het (nationale) strafrechtelijk legaliteitsbeginsel niet zonder meer van toepassing op het internationaal strafrecht.
Ten tweede slaat hij het leerstuk van 'Kompetenz-kompetenz' (een tribunaal kan beslissen over zijn eigen jurisdictie) maar even over.
Ten derde, en eigenlijk het belangrijkste: de toepassing van het legaliteitsbeginsel op de Neurenbergprocessen is al onderwerp van juridisch debat sinds ze werden opgericht.
Je moet wel van erg revisionistische huize zijn om te betogen dat er voor 1939 geen gewoonterechtelijke norm was die oorlogsmisdaden verbood.
Zie oa het Kellogg-Briand Pact, de Lieber Code, de Haagse Conventies van 1899 en 1907, et cetera.
Overigens is het specifieke misdrijf genocide, wat de kern had kunnen (en in moreel opzicht wellicht moeten) zijn van de processen, níet toegevoegd aan de lijst aanklachten. Dat misdrijf werd pas gedefinieerd in het Genocideverdrag van 1948.
Het IMT is zelf overigens uitgebreid ingegaan op het verwijt dat met het London Charter (waaraan het IMT zijn rechtsmacht ontleent) met terugwerkende kracht zaken strafbaar stelde.
Dezelfde kwestie speelt overigens ook rond het Rwanda-tribunaal en het Joegoslavië-tribunaal, zij het in iets mindere mate omdat die konden bouwen op het IMT, de Geneefse Conventies, het Genocideverdrag en verdere vorming van het gewoonterecht.
Kern van de discussie is echter dit: ga je werkelijk de positie innemen dat het systematisch uithongeren, martelen en executeren van mensen tussen 1939 en 1945 níet verboden was?
En afgeleid daarvan, ga je de positie innemen dat als dit wél zo was, dat dat prima had kunnen worden afgedaan door de rechters van dezelfde staat die deze misdrijven, van staatswege, beging?
Ik ben niet geïnteresseerd in wat Baudet hiervan vindt overigens. Die zal iedere positie innemen om aandacht te krijgen, om daarna te ontkennen wat dat nou eigenlijk inhield. Dit gaat voor alle mensen die zich niet afvragen 'of hij wel een punt heeft'.
En dan komen we bij mijn disclaimer hierboven. Ik heb, om de complexiteit van het argument iets meer bloot te leggen, de context even gelaten. Maar die context is natuurlijk integraal deel van het verhaal.
In het creëren van rechtsnormen (internationaalrechtelijk of anders) zit altijd spanning, een balans tussen verschillende belangen.
Het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel bestaat niet voor niets, het is er zodat we ons gedrag kunnen aanpassen en niet gestraft kunnen worden voor iets waarvan we niet konden weten dat het niet mocht.
Ik heb hierboven al aangegeven dat het op zijn minst een vreemde positie is om te stellen dat de nazi's niet wisten dat volkerenmoord niet mocht. Ze probeerden het niet voor niets voor de buitenwereld te verbergen.
En tegenover dat legaliteitsbeginsel staat het belang van de internationale rechtsorde om bepaalde normen bevestigd te zien, en nog veel meer het belang van slachtoffers om massamoordenaars berecht te zien.
(Overigens namen de nazi's het zelf bepaald niet nauw met het legaliteitsbeginsel, getuige open juridische begrippen als 'gesundes Volksempfinden' als grondslag voor strafbaarstelling)
Door te zeggen dat het tribunaal niet legitiem was zeg je feitelijk, jammer dan van die massamoord. Die politieke positie valt níet te scheiden van de juridische positie, hoe technisch je die verder ook inkleedt.
Hetzelfde geldt voor het argument dat processen in Duitsland plaats hadden moeten vinden. Oh? Ja? Hoe dan? Wanneer? Door wie? In welk gebouw dan?
Ik ben gék op technische en abstracte argumentatie. Echt, mijn proefschrift is een 500 pagina's tellende abstracte discussie. Lekker nerden. Top. Maar.
Het recht, internationaal (straf)recht voorop, gaat over maatschappelijke ordening. Het heeft gevolgen, bestaat niet in een vacuüm. Het gaat *altijd* over een belangenafweging.
En als je belangenafweging uitvalt in het voordeel van de nazi's is het volgens mij een goed moment om even stil te staan en te bedenken waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Einde thread.
(Wie verder wil lezen, een kritische beschouwing over het IMT die de belangenafweging niet buiten beschouwing laat: ejiltalk.org/was-nuremberg-…)
Klein addendum (ik kan het niet laten, sorry). Natuurlijk zijn er goed verdedigbare, juridische posities die in de praktijk in het voordeel kunnen werken van dictators en moordenaars. Denk aan de immuniteit ratione personae van staatshoofden.
Je moet dan echter wél goed kunnen aangeven welk breder belang hiermee gediend wordt, en waarom dat bepaalde uitkomsten uiteindelijk rechtvaardigt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lucas Roorda

Lucas Roorda Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LRoorda

23 Feb
Aller, allerlaatste puntje over Terry B en het IMT, nu geheel binnen de context: had berechting dan niet gekund door Duitse rechtbanken?
Dat was praktisch al vrijwel onmogelijk, gezien de vrijwel complete vernietiging van de juridische infrastructuur in Duitsland.
Niet alleen vanwege de oorlogsschade overigens, denk ook aan alle rechters en advocaten die de nazi's zelf uit hun ambt hadden gezet en vervangen, of erger, naar een concentratiekamp hadden gedeporteerd.
Read 7 tweets
22 Feb
Ik kijk nu Battleship en dat kan zomaar wel eens de slechtste film zijn die ik ooit gezien heb. Slechter dan Pacific Rim 2 en Independence Day 2, en niet zo onbedoeld grappig als The Meg en Deep Blue Sea.
Je weet ook nooit of je naar een serieus bedoelde actie/rampenfilm zit te kijken of een soort buddykomedie.
De cast is ook echt véél te goed voor het script (de betere details, Rami Malek en Jesse Plemons in mini-rolletjes). Rihanna zit er ook in en haar karakter komt alleen maar ik beeld omdat ze gespeeld wordt door Rihanna.
Read 9 tweets
29 Dec 20
Dit is dus hoe Omtzigt werkt. Hij maakt nu stampij en stelt een aantal -stevige- vragen. Dat verbloemt dat het CDA betrokken was bij *iedere* stap die tot dit resultaat heeft geleid.
Vóór de participatiewet. Vóór ieder voorstel tot strengere handhaving en terugvordering. Vóór SyRI - en de versnelde invoering daarvan. Vóór de WGS, die meer van dit soort ongein mogelijk maakt.
Er is een soort panopticon gebouwd rond armere burgers, een systeem van controle en wantrouwen zodat die paupers geen cent teveel krijgen. En het CDA-logo staat op iedere bouwsteen daarvan.
Read 13 tweets
28 Dec 20
Panpizzatijd. Wish me luck.
Gloooory glory hallelujah
Like. Damn.
Read 4 tweets
27 Dec 20
Oké, gaan we dan: #AotY2020, metalen top-10 eerst, niet-metalen plaatjes later. Runner up 1 is Anaal Nathrakh. Beter dan z'n voorganger, niet zo goed als TWOTL maar wel weer vet. Hoog Dimmu/power metal gehalte soms, dat wel. open.spotify.com/album/7fhqGPft…
Runner up 2, Napalm Death. Vernieuwend zijn Barney en co allang niet meer maar deze plaat klinkt wel anders dan de meeste ND beukers. Ik trok hem goed. #AotY2020 open.spotify.com/album/3AASIPHf…
Runner up 3: SKAM. Als je de vorige twee platen in een blender gooit, wat grind er bij tieft en het even goed laat draaien krijg je SKAM. Originaliteit nul, entertainmentfactor 10. #AotY2020 open.spotify.com/album/3ZZHwmhm…
Read 19 tweets
10 Aug 20
@JWilshaus @jObiku @pascalbom @CMDR_drsYell @MyrtheHilkens Echt, ik ben het nu zat. Fuck off met je wartaal. Je kakt op iedereen die aan dit virus overleden is, geliefden eraan verloren is of met permanente schade rondloopt. Is dat wat je hen zegt ja, dat ze gewoon een griepje hadden?
@JWilshaus @jObiku @pascalbom @CMDR_drsYell @MyrtheHilkens Neem het woord menswaardig niet in de mond als je andermans lijden ontkent, omdat het nou eenmaal niet in je waanbeeld past.
@JWilshaus @jObiku @pascalbom @CMDR_drsYell @MyrtheHilkens Ren lekker zelf achter de Willem Engels en Maurice de Honds van deze wereld aan, alle dwazenvangers van Hamelen die het alleen om hun eigen ego te doen is. Maar val anderen er niet mee lastig.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!