Aller, allerlaatste puntje over Terry B en het IMT, nu geheel binnen de context: had berechting dan niet gekund door Duitse rechtbanken?
Dat was praktisch al vrijwel onmogelijk, gezien de vrijwel complete vernietiging van de juridische infrastructuur in Duitsland.
Niet alleen vanwege de oorlogsschade overigens, denk ook aan alle rechters en advocaten die de nazi's zelf uit hun ambt hadden gezet en vervangen, of erger, naar een concentratiekamp hadden gedeporteerd.
Maar zelfs als die infrastructuur had bestaan, op grond van welke regels had die vervolging dan plaats moeten vinden?
De Neurenberger rassenwetten, de Holocaust, de oorlog, de behandeling van Russische krijgsgevangenen: de ergste misdaden van de nazi's waren allemaal staatsbeleid, niet zelden in rechtsregels verpakt.
En hoe ga je op basis van Duits recht van tussen 1933 en 1945 iemand als Adolf Eichmann veroordelen?
Uiteindelijk zul je terug moeten grijpen op dezelfde regels van internationaal recht waar het IMT de rechtsmacht ratione materiae op baseerde, of je moet accepteren dat heel veel nazi's waren vrijgesproken. Ook een beleidsoverweging waar je rekenschap over moet afleggen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lucas Roorda

Lucas Roorda Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LRoorda

23 Feb
Even nerden. Zelfs als je de nazi-context buiten beschouwing laat is Baudets opmerking over de Neurenbergprocessen nogal twijfelachtig, voor iemand die gepromoveerd is op internationaal recht.
Ten eerste is het (nationale) strafrechtelijk legaliteitsbeginsel niet zonder meer van toepassing op het internationaal strafrecht.
Ten tweede slaat hij het leerstuk van 'Kompetenz-kompetenz' (een tribunaal kan beslissen over zijn eigen jurisdictie) maar even over.
Read 26 tweets
22 Feb
Ik kijk nu Battleship en dat kan zomaar wel eens de slechtste film zijn die ik ooit gezien heb. Slechter dan Pacific Rim 2 en Independence Day 2, en niet zo onbedoeld grappig als The Meg en Deep Blue Sea.
Je weet ook nooit of je naar een serieus bedoelde actie/rampenfilm zit te kijken of een soort buddykomedie.
De cast is ook echt véél te goed voor het script (de betere details, Rami Malek en Jesse Plemons in mini-rolletjes). Rihanna zit er ook in en haar karakter komt alleen maar ik beeld omdat ze gespeeld wordt door Rihanna.
Read 9 tweets
29 Dec 20
Dit is dus hoe Omtzigt werkt. Hij maakt nu stampij en stelt een aantal -stevige- vragen. Dat verbloemt dat het CDA betrokken was bij *iedere* stap die tot dit resultaat heeft geleid.
Vóór de participatiewet. Vóór ieder voorstel tot strengere handhaving en terugvordering. Vóór SyRI - en de versnelde invoering daarvan. Vóór de WGS, die meer van dit soort ongein mogelijk maakt.
Er is een soort panopticon gebouwd rond armere burgers, een systeem van controle en wantrouwen zodat die paupers geen cent teveel krijgen. En het CDA-logo staat op iedere bouwsteen daarvan.
Read 13 tweets
28 Dec 20
Panpizzatijd. Wish me luck.
Gloooory glory hallelujah
Like. Damn.
Read 4 tweets
27 Dec 20
Oké, gaan we dan: #AotY2020, metalen top-10 eerst, niet-metalen plaatjes later. Runner up 1 is Anaal Nathrakh. Beter dan z'n voorganger, niet zo goed als TWOTL maar wel weer vet. Hoog Dimmu/power metal gehalte soms, dat wel. open.spotify.com/album/7fhqGPft…
Runner up 2, Napalm Death. Vernieuwend zijn Barney en co allang niet meer maar deze plaat klinkt wel anders dan de meeste ND beukers. Ik trok hem goed. #AotY2020 open.spotify.com/album/3AASIPHf…
Runner up 3: SKAM. Als je de vorige twee platen in een blender gooit, wat grind er bij tieft en het even goed laat draaien krijg je SKAM. Originaliteit nul, entertainmentfactor 10. #AotY2020 open.spotify.com/album/3ZZHwmhm…
Read 19 tweets
10 Aug 20
@JWilshaus @jObiku @pascalbom @CMDR_drsYell @MyrtheHilkens Echt, ik ben het nu zat. Fuck off met je wartaal. Je kakt op iedereen die aan dit virus overleden is, geliefden eraan verloren is of met permanente schade rondloopt. Is dat wat je hen zegt ja, dat ze gewoon een griepje hadden?
@JWilshaus @jObiku @pascalbom @CMDR_drsYell @MyrtheHilkens Neem het woord menswaardig niet in de mond als je andermans lijden ontkent, omdat het nou eenmaal niet in je waanbeeld past.
@JWilshaus @jObiku @pascalbom @CMDR_drsYell @MyrtheHilkens Ren lekker zelf achter de Willem Engels en Maurice de Honds van deze wereld aan, alle dwazenvangers van Hamelen die het alleen om hun eigen ego te doen is. Maar val anderen er niet mee lastig.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!