ماجرای درامد۳ هزارمیلیاردی صداوسیما و جمله ۵ سال قبل رهبری

ماجرای پرداخت ۳ هزار میلیارد تومن به صداوسیما دروغ هست و در متن مصوبه مجلس هم هیچ جا هیچ اشاره ای نشده که چنین پولی به ساترا یا صداوسیما قرار هست پرداخت بشه./۱
مصوبه مجلس چی میگه؟ صدر ماده مصوب مجلس نوشته شده که سهم دولت از درآمد اپراتورها ۱۰ درصد افزایش پیدا کنه. (یعنی از ۲۸ به ۳۸ درصد برسه) /۲
در ادامه میگه ۳ هزار میلیارد تومن از این درآمد خرج تولید محتوای فرهنگی بشه و البته اینکه این پول چطور تقسیم بشه هیچ اشاره ای نشده. /۳
بعد از این جمله معروف رهبری در مورد ساترا رو وارد قانون بودجه کردن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر (ساترا) صدا و سیما می باشد» /۴
این جمله هیچ ربطی به محل مصرف ۱۰ درصد افزایش درامد و ۳ هزارمیلیارد تومان نداره و اگر درست بخونید متوجه میشید
حالا این جمله رهبری وسط قانون بودجه چه میکنه؟ این جمله رهبری شهریور سال ۹۴ (بیشتر از ۵ سال قبل) نوشته شد./۵
تقریبا دولت در این ۵ سال توجهی به این دستور نکرد تا اینکه سال گذشته با علنی شدن جنگ صداوسیما و وزارت ارشاد این جمله مطرح و شنیده شد. حتی این جمله بعد از ۴ سال توسط رییس قوه قضاییه در قالب بخشنامه ابلاغ شد تا دولت وادار به تمکین نظر رهبری شود. /۶
حالا نمایندگان عین این دستور را در قالب قانون بودجه تصویب کردن تا دولت بهانه قانونی برای فرار نداشته باشد. / ۷ وتامام

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with صادق نیکو 😷

صادق نیکو 😷 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!