Draadje πŸ§΅πŸ’‰

1/ Vanaf 1996 houdt #Lareb bij hoeveel bijwerkingen er worden gemeld van het griepvaccin

In Nederland zijn er van 1996 tot nu toe 11.912 meldingen gedaan met totaal 31.099 bijwerkingen.

11.912 / 25 β‰ˆ 467 meldingen p.j.

31.099 / 25 β‰ˆ 1.244 bijwerkingen p.j.
2/ Het Corona-vaccin is sinds Q4 2020 op de markt. Vanaf de start van het vaccinatieprogramma in januari 2021 houdt Lareb ook hier de bijwerkingen van bij.

In nog een 2 maanden tijd zijn er al 4.716 meldingen gedaan met totaal 22.204 bijwerkingen.
3/ wat ook erg schokkend is naast het aantal meldingen en bijwerkingen zijn de ernstige bijwerkingen.

Griepvaccin totaal in 25 jaar: 561
561 / 25 β‰ˆ 22 ernstige bijwerkingen p.j.

Coronavaccin tot op heden: 100

En dat in slechts 2 maanden!!!
4/ Omdat het griepvaccin al sinds 1978 op de markt is, jaarlijks wordt toegepast en dus aan veel meer personen is toegediend dan het Coronavaccin zijn deze verschillen enorm!

Wellicht dat deze info je helpt een afweging te maken m.b.t. de β€œveiligheid”

Ik ben er wel uit.
5/ Bronnen:

Cijfers griepvaccin:
lareb.nl/nl/databank/re…

Cijfers coronavaccin:
coronameldingen.lareb.nl/#/pfizer

β€’ β€’ β€’

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
γ€€

Keep Current with Bart πŸ¦‰πŸ›

Bart πŸ¦‰πŸ› Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!