Er is iets heel raars aan de hand met de weigering om positieve metastudies naar ivermectine te publiceren en überhaupt de benadering van ivermectine door onder meer FDA, NIH, maar ook hier in Nederland.
Ivermectine is een veilig, goedkoop en effectief middel tegen COVID-19, dat potentieel vele levens kan redden. Zo zijn er overigens meer, zoals vitamine D, maar ook bijvoorbeeld fluvoxamine.
Tegelijkertijd spelen er bij met name vitamine D en ivermectine ook grote financiële belangen van de farmaceutische industrie. Als de volledige Westerse bevolking vitamine D sufficiënt zou zijn, zou niet alleen de COVID-19 pandemie veel minder kunnen huishouden, maar zouden ...
... mensen ook veel minder gezondheidsklachten hebben in het algemeen. Als ivermectine effectief zou worden ingezet tegen COVID-19, zou dat er niet alleen voor zorgen dat vaccins en tests een stuk minder nodig worden, maar ook andere dure medicatie.
Gebruik van ivermectine zou potentieel zelfs het aantal kankergevallen in de bevolking kunnen verminderen.
sciencedirect.com/science/articl…
Net zoals tabaksfabrikanten weinig belang hebben bij niet-rokers, hebben farmaceutische bedrijven financieel gezien weinig belang bij gezonde mensen en goedkope medicatie zonder patent.
Het wordt steeds onbegrijpelijker hoe groot de weerstand is tegen veilige medicatie als vitamine D en ivermectine.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Desmond Noordenstein

Desmond Noordenstein Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @noordenstein

17 Mar
Een interview met Tess Lawrie over de ivermectine meta-analyse van Andrew Hill. Ontluisterend en hoe dan ook moeilijk om te horen. Komt er op neer dat de conclusies van de meta-analyse van Hill mogelijkerwijs van hogerhand zijn aangepast c.q. verzacht.
francesoir.fr/videos-les-deb…
Hier een uitgebreider artikel in France Soir.
francesoir.fr/societe-sante/…
De conclusie van de studie van Andrew Hill c.s. komt er op neer dat voor een veilig en bekend medicijn dat tijdens een pandemie tot 75%!!!!! reductie in mortaliteit kan leiden, eerst nog rustig moet worden afgewacht op meer studies.
assets.researchsquare.com/files/rs-14884…
Read 9 tweets
17 Mar
De SWAB heeft onlangs de richtlijnen voor behandeling van COVID-19 patiënten redactioneel wat gewijzigd. Ze hebben de zinsnede waarin stond dat vitamine D wordt afgeraden bij COVID-19 (eindelijk) weggehaald.
Verder is het bar slecht opgezette en uitgevoerde Colombiaanse onderzoek toegevoegd aan de paragraaf over ivermectine (volgens de SWAB 'goed uitgevoerd') en is het inhoudsloze statement van de liever zakkenvullende farmaceut Merck toegevoegd.
swab.nl/nl/covid-19#to…
Daarnaast is een paragraaf opgenomen over de totstandkoming van de richtlijn. Komt er op neer dat er allerlei groepen bij betrokken zijn (en dus niemand echt verantwoordelijk)
swab.nl/nl/covid-19#to…
Read 11 tweets
22 Jan
De SWAB heeft sinds gisteren de richtlijnen voor ivermectine aangepast! Het lijkt er op dat zij daarbij de NIH volgen. Waar off label voorschrijven van ivermectine eerst werd afgeraden buiten studieverband, is er nu een zachtere conclusie die het beter mogelijk lijkt te maken.
Dit was het vorige advies, van 18 december 2020. Toen werd aangegeven dat er geen plaats was voor (off-label) gebruik van ivermectine in de profylaxe en behandeling van COVID-19 buiten studieverband.
Het lijkt er op dat de SWAB een stuk beter naar de studies omtrent ivermectine heeft gekeken dan de vorige keer. Dat is mooi en was ook nodig. Laten we hopen dat ze de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.
Read 9 tweets
22 Jan
Tjongejongejonge. In dit artikel bewijst @mkeulemans zich weinig te hebben ingelezen in het middel ivermectine. De informatie die hij hierover in de krant heeft gezet is grotendeels foutief, onvolledig en achterhaald.
volkskrant.nl/wetenschap/you…
Ivermectine wordt gelijk geframed als iets van complotdenkers. Dat hoeft natuurlijk niet. Het kan best zijn dat er werkzame geneesmiddelen zijn die niet worden gebruikt, zonder dat er een complot is, maar dat sprake is van incompetentie en tunnelvisie.
Volgens Keulemans kan ivermectine wel degelijk off label worden voorgeschreven. Op zich heeft hij daarin sinds gisteren gelijk. De SWAB lijkt de richtlijnen te hebben aangepast! Maar tot gisteren werd off label gebruik door de SWAB afgeraden buiten studieverband.
Read 12 tweets
22 Jan
Op dagelijkse basis verschijnen studies die gaan over hoe met medicatie (of combinaties daarvan) de slooptocht van het coronavirus door het lichaam kan worden gestopt.

In de Nederlandse COVID-19 aanpak wordt daar geen enkele aandacht aan besteed.
We hebben in Nederland geen boegbeeld die regelmatig in talkshows verschijnt om uitleg en duiding te geven over medicatiestudies. Het werkgroepje dat de studies moet bestuderen, de SWAB, komt zeer sporadisch met een minimale update van hun richtlijnen.
De SWAB wacht louter op niet nader benoemde grootschalige RCT's per medicatie, die ergens in de toekomst mogelijk plaatsvinden. Er wordt niet gekeken naar wat COVID-19 in het lichaam aanricht, of combinaties van medicijnen helpen, noch wordt een risicobenadering gehanteerd.
Read 4 tweets
21 Jan
Preliminary meta-analysis of randomized trials of ivermectin to treat SARS-CoV-2 infection by Dr. Andrew Hill on behalf of the International Ivermectin Project Team

"In six RCTs of moderate or severe infection, there was a 75% reduction in mortality"

Hier een eerdere presentatie door Dr. Andrew Hill over de resultaten.
Dit paper van de artsen van de FLCCC is inmiddels gepeerreviewed en verschijnt binnenkort in 'Frontiers in Pharmacology'
covid19criticalcare.com/wp-content/upl…
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!