Qua maatschappelijke verhoudingen lijken er wel steeds ernstiger kloven te ontstaan over corona. Vriendschappen die worden verbroken over coronastandpunten. Mensen die ziektes worden toegewenst. Scheldwoorden gebruiken.
Het is een symptoom van waar Tjeenk Willink het gisteren over had in Buitenhof; er is nooit goed samen naar het probleem gekeken. Dit is gebrekkig crisisleiderschap. We missen een periodiek beeld over wat er wetenschappelijk bekend is over het virus.
Mensen zouden geen vriendschappen horen te verliezen over mondkapjes. Er is wetenschappelijk leiderschap nodig. Dus stoppen met powerpointpresentaties maar een doorwrocht rapport met de stand van de wetenschap over het virus.
Deze week zal bepalend worden voor de rest van het crisisverloop. Gaat de nieuwe Tweede Kamer eindelijk serieus de regering controleren? Of laten ze het lopen, blijft het aanmodderen en verliezen we alles.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Desmond Noordenstein

Desmond Noordenstein Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @noordenstein

23 Mar
Big pharma stands to lose a lot profit if ivermectin is widely implemented. The pandemic would be over in no time. Billions of dollars are at stake, in selling new drugs and vaccines. The string of peculiar statements in the last month from Merck, FDA and EMA is striking.
While ivermectin performs very well in study after study, and in the real world (Uttar Pradesh), there is suddenly a string of unprompted declarations about ivermectin by these institutions - press releases not backed up by a research report.
Merck suddenly and unpromptedly released a statement on February 4, 2021 on ivermectin, verifiably not true and not backed up by a research report.
merck.com/news/merck-sta…
Read 19 tweets
17 Mar
Een interview met Tess Lawrie over de ivermectine meta-analyse van Andrew Hill. Ontluisterend en hoe dan ook moeilijk om te horen. Komt er op neer dat de conclusies van de meta-analyse van Hill mogelijkerwijs van hogerhand zijn aangepast c.q. verzacht.
francesoir.fr/videos-les-deb…
Hier een uitgebreider artikel in France Soir.
francesoir.fr/societe-sante/…
De conclusie van de studie van Andrew Hill c.s. komt er op neer dat voor een veilig en bekend medicijn dat tijdens een pandemie tot 75%!!!!! reductie in mortaliteit kan leiden, eerst nog rustig moet worden afgewacht op meer studies.
assets.researchsquare.com/files/rs-14884…
Read 9 tweets
17 Mar
De SWAB heeft onlangs de richtlijnen voor behandeling van COVID-19 patiënten redactioneel wat gewijzigd. Ze hebben de zinsnede waarin stond dat vitamine D wordt afgeraden bij COVID-19 (eindelijk) weggehaald.
Verder is het bar slecht opgezette en uitgevoerde Colombiaanse onderzoek toegevoegd aan de paragraaf over ivermectine (volgens de SWAB 'goed uitgevoerd') en is het inhoudsloze statement van de liever zakkenvullende farmaceut Merck toegevoegd.
swab.nl/nl/covid-19#to…
Daarnaast is een paragraaf opgenomen over de totstandkoming van de richtlijn. Komt er op neer dat er allerlei groepen bij betrokken zijn (en dus niemand echt verantwoordelijk)
swab.nl/nl/covid-19#to…
Read 11 tweets
16 Mar
Er is iets heel raars aan de hand met de weigering om positieve metastudies naar ivermectine te publiceren en überhaupt de benadering van ivermectine door onder meer FDA, NIH, maar ook hier in Nederland.
Ivermectine is een veilig, goedkoop en effectief middel tegen COVID-19, dat potentieel vele levens kan redden. Zo zijn er overigens meer, zoals vitamine D, maar ook bijvoorbeeld fluvoxamine.
Tegelijkertijd spelen er bij met name vitamine D en ivermectine ook grote financiële belangen van de farmaceutische industrie. Als de volledige Westerse bevolking vitamine D sufficiënt zou zijn, zou niet alleen de COVID-19 pandemie veel minder kunnen huishouden, maar zouden ...
Read 7 tweets
22 Jan
De SWAB heeft sinds gisteren de richtlijnen voor ivermectine aangepast! Het lijkt er op dat zij daarbij de NIH volgen. Waar off label voorschrijven van ivermectine eerst werd afgeraden buiten studieverband, is er nu een zachtere conclusie die het beter mogelijk lijkt te maken.
Dit was het vorige advies, van 18 december 2020. Toen werd aangegeven dat er geen plaats was voor (off-label) gebruik van ivermectine in de profylaxe en behandeling van COVID-19 buiten studieverband.
Het lijkt er op dat de SWAB een stuk beter naar de studies omtrent ivermectine heeft gekeken dan de vorige keer. Dat is mooi en was ook nodig. Laten we hopen dat ze de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.
Read 9 tweets
22 Jan
Tjongejongejonge. In dit artikel bewijst @mkeulemans zich weinig te hebben ingelezen in het middel ivermectine. De informatie die hij hierover in de krant heeft gezet is grotendeels foutief, onvolledig en achterhaald.
volkskrant.nl/wetenschap/you…
Ivermectine wordt gelijk geframed als iets van complotdenkers. Dat hoeft natuurlijk niet. Het kan best zijn dat er werkzame geneesmiddelen zijn die niet worden gebruikt, zonder dat er een complot is, maar dat sprake is van incompetentie en tunnelvisie.
Volgens Keulemans kan ivermectine wel degelijk off label worden voorgeschreven. Op zich heeft hij daarin sinds gisteren gelijk. De SWAB lijkt de richtlijnen te hebben aangepast! Maar tot gisteren werd off label gebruik door de SWAB afgeraden buiten studieverband.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!