Big pharma stands to lose a lot profit if ivermectin is widely implemented. The pandemic would be over in no time. Billions of dollars are at stake, in selling new drugs and vaccines. The string of peculiar statements in the last month from Merck, FDA and EMA is striking.
While ivermectin performs very well in study after study, and in the real world (Uttar Pradesh), there is suddenly a string of unprompted declarations about ivermectin by these institutions - press releases not backed up by a research report.
Merck suddenly and unpromptedly released a statement on February 4, 2021 on ivermectin, verifiably not true and not backed up by a research report.
merck.com/news/merck-sta…
Merck is meanwhile involved for hundreds of millions of dollars in vaccine making.
washingtonpost.com/health/2021/03…
March 16, 2021, an article appeared about a new COVID-19 drug, molnupiravir, developed by Ridgeback Biotherapeutics LP and Merck & Co. Doing the same thing as ivermectin, just not as cheap and safe...
The Africa CDC came out with a statement on February 17th 2021. This was almost to the letter the same statement as appeared on the Merck website.
africacdc.org/download/state…
The FDA came out with a statement on March 3, 2021, which was basically ludicrous. It said "The FDA has not reviewed data to support use of ivermectin in COVID-19 patients to treat or to prevent COVID-19".
fda.gov/consumers/cons…
Yesterday, the EMA statement appeared. Again, unprompted and not backed up by a research report. Containing outdated information about the dose needed being too high.
ema.europa.eu/en/news/ema-ad…
Looking closely at these statements, they are verifiably not true. But they get quickly picked up by the media. Meanwhile, thoroughly researched meta-analysis like the one from Dr Lawrie get no media attention.
osf.io/k37ft/
In some cases researchers seem to have been pressurized to change the conclusions of a meta-analysis on ivermectin.
francesoir.fr/videos-les-deb…
Some peer reviewed meta-analysis on ivermectin are even suddenly pulled from publication in medical journals, after intervention from an unnamed 'external expert'. realclearpolitics.com/articles/2021/…
Meanwhile, soft spoken MD's who are talking about ivermectin research find their video suddenly removed from social media. This has happened numerous times and has a chilling effect.
The media gives hardly any full and balanced attention to ivermectin. Except when a badly designed study on ivermectin sponsored by big pharma companies is out. It seems like it's more fashionable for journalists to dismiss a life-saving drug than to fully look at the science.
It is strange indeed, what is happening. But it certainly could not have anything to do with ties between big pharma and medical institutions. Or big pharma being concerned with anything else than saving lives, even if it cuts into their bottom line.
It is hard to watch what is happening. Especially because thousands of people are dying who could have been saved with a cheap and safe drug.
There are a lot of gatekeepers, apathetic governments and lazy journalists. But if ivermectin indeed works, the truth will come out eventually. It might unfortunately in some cases even be best if ivermectin researchers not announce their plans too early and too publicly.
There are also a lot of heroes in this story. Doctors and scientists following science and trying to get attention for a life-saving drug. And their number is growing. There are politicians who have raised the issue in their respective parliaments. But it's an uphill battle.
Meanwhile, it would be good if journalists and politicians really look at the research and meta-analysis on ivermectin to gain a well balanced view.
For media it is of course easy to just take the statements of pharmaceutical companies and institutions at face value, but these statements seem to lack a background report. At least ask for the background report, or interview a real ivermectin researcher for your article.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Desmond Noordenstein

Desmond Noordenstein Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @noordenstein

22 Mar
Qua maatschappelijke verhoudingen lijken er wel steeds ernstiger kloven te ontstaan over corona. Vriendschappen die worden verbroken over coronastandpunten. Mensen die ziektes worden toegewenst. Scheldwoorden gebruiken.
Het is een symptoom van waar Tjeenk Willink het gisteren over had in Buitenhof; er is nooit goed samen naar het probleem gekeken. Dit is gebrekkig crisisleiderschap. We missen een periodiek beeld over wat er wetenschappelijk bekend is over het virus.
Mensen zouden geen vriendschappen horen te verliezen over mondkapjes. Er is wetenschappelijk leiderschap nodig. Dus stoppen met powerpointpresentaties maar een doorwrocht rapport met de stand van de wetenschap over het virus.
Read 4 tweets
17 Mar
Een interview met Tess Lawrie over de ivermectine meta-analyse van Andrew Hill. Ontluisterend en hoe dan ook moeilijk om te horen. Komt er op neer dat de conclusies van de meta-analyse van Hill mogelijkerwijs van hogerhand zijn aangepast c.q. verzacht.
francesoir.fr/videos-les-deb…
Hier een uitgebreider artikel in France Soir.
francesoir.fr/societe-sante/…
De conclusie van de studie van Andrew Hill c.s. komt er op neer dat voor een veilig en bekend medicijn dat tijdens een pandemie tot 75%!!!!! reductie in mortaliteit kan leiden, eerst nog rustig moet worden afgewacht op meer studies.
assets.researchsquare.com/files/rs-14884…
Read 9 tweets
17 Mar
De SWAB heeft onlangs de richtlijnen voor behandeling van COVID-19 patiënten redactioneel wat gewijzigd. Ze hebben de zinsnede waarin stond dat vitamine D wordt afgeraden bij COVID-19 (eindelijk) weggehaald.
Verder is het bar slecht opgezette en uitgevoerde Colombiaanse onderzoek toegevoegd aan de paragraaf over ivermectine (volgens de SWAB 'goed uitgevoerd') en is het inhoudsloze statement van de liever zakkenvullende farmaceut Merck toegevoegd.
swab.nl/nl/covid-19#to…
Daarnaast is een paragraaf opgenomen over de totstandkoming van de richtlijn. Komt er op neer dat er allerlei groepen bij betrokken zijn (en dus niemand echt verantwoordelijk)
swab.nl/nl/covid-19#to…
Read 11 tweets
16 Mar
Er is iets heel raars aan de hand met de weigering om positieve metastudies naar ivermectine te publiceren en überhaupt de benadering van ivermectine door onder meer FDA, NIH, maar ook hier in Nederland.
Ivermectine is een veilig, goedkoop en effectief middel tegen COVID-19, dat potentieel vele levens kan redden. Zo zijn er overigens meer, zoals vitamine D, maar ook bijvoorbeeld fluvoxamine.
Tegelijkertijd spelen er bij met name vitamine D en ivermectine ook grote financiële belangen van de farmaceutische industrie. Als de volledige Westerse bevolking vitamine D sufficiënt zou zijn, zou niet alleen de COVID-19 pandemie veel minder kunnen huishouden, maar zouden ...
Read 7 tweets
22 Jan
De SWAB heeft sinds gisteren de richtlijnen voor ivermectine aangepast! Het lijkt er op dat zij daarbij de NIH volgen. Waar off label voorschrijven van ivermectine eerst werd afgeraden buiten studieverband, is er nu een zachtere conclusie die het beter mogelijk lijkt te maken.
Dit was het vorige advies, van 18 december 2020. Toen werd aangegeven dat er geen plaats was voor (off-label) gebruik van ivermectine in de profylaxe en behandeling van COVID-19 buiten studieverband.
Het lijkt er op dat de SWAB een stuk beter naar de studies omtrent ivermectine heeft gekeken dan de vorige keer. Dat is mooi en was ook nodig. Laten we hopen dat ze de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.
Read 9 tweets
22 Jan
Tjongejongejonge. In dit artikel bewijst @mkeulemans zich weinig te hebben ingelezen in het middel ivermectine. De informatie die hij hierover in de krant heeft gezet is grotendeels foutief, onvolledig en achterhaald.
volkskrant.nl/wetenschap/you…
Ivermectine wordt gelijk geframed als iets van complotdenkers. Dat hoeft natuurlijk niet. Het kan best zijn dat er werkzame geneesmiddelen zijn die niet worden gebruikt, zonder dat er een complot is, maar dat sprake is van incompetentie en tunnelvisie.
Volgens Keulemans kan ivermectine wel degelijk off label worden voorgeschreven. Op zich heeft hij daarin sinds gisteren gelijk. De SWAB lijkt de richtlijnen te hebben aangepast! Maar tot gisteren werd off label gebruik door de SWAB afgeraden buiten studieverband.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!