Jag bad Aftonbladets kulturskribent Elina Pahnke att definiera ”fascistiskt parti” och var man hittar fascism i SD:s politik. Av någon anledning valde hon att inte svara på sakfrågan, utan försökte flytta fokus genom att fråga om jag skulle föredragit ”rasistiskt”. >>>
Jag tar för givet att en uppburen kulturskribent har torrt på fötterna och enkelt bör kunna motivera sina ordval. Om inte, så undrar jag vad ansvarig utgivare eller redaktör på @Aftonbladet och @AftonbladetK anser om detta ordval? Vad baseras det på?
Jag frågar återigen: På vilket sätt skulle SD vara ett ”fascistiskt” eller ”rasistiskt” parti, sett till den politik och de styrdokument som finns anno 2021? Jag vet att vänsterliberaler gärna vill prata om vad som hände eller inte hände 1989, vilket även det är omtvistat.
Dock finns väl knappast någon av det hundratal medlemmar som fanns vid det tillfället kvar idag, samtidigt som det skett en enorm politikutveckling och utrensningar av personer som uttryckt sig på ett sätt som inte går i linje med partiets värderingar. Så idag, 2021 - utveckla!
Är det fascistiskt att värna yttrandefrihet och demokratiska värden? Är det fascism att värna om svenska medborgares rätt att besluta om saker som ska ske i Sverige? Är det fascism med en öppen svenskhet? Är det fascism att värna nationella minoriteters rättigheter?
Jag är uppriktigt nyfiken. Var är fascismen? Var är rasismen?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jonas M Andersson

Jonas M Andersson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!