Vit, inrikesfödd kvinna med makt, talar om för vita, inrikesfödda kvinnor att de måste flytta på sig för att ge utlandsfödda (implicit icke-vita) kvinnor makt i Sverige.

Det väcker några frågor.

1) Vilken del av kompetensen sitter i hudfärgen eller ursprungslandet?
2) Hur menar Stenevi att hudfärg rent praktiskt ska kategoriseras och bedömas, ska det finnas nån slags färgskala som tas fram av en myndighet? Om en ljusbrun-hyad kvinna (afghansk kanske?) mäts mot en en kvinna med mörkare pigment från ett afrikanskt land, hur gör man då?
Om en kompetent högutbildad ljushyad kvinna tävlar om samma position som en outbildad analfabet som råkar ha en mörkare pigmentering - hur ska pigmentet värderas mot kompetensen?
3) Anser Märta Stenevi och Miljöpartiet att hudfärg bör noteras i offentliga register och på olika Id-handlingar, för att lättare skapa rättvisa?

4) Finns det fler fysiska egenskaper Stenevi och Miljöpartiet anser bör ha betydelse, som ögon- eller hårfärg? Kanske längd och vikt?
5) Menar jämställdhetsminister Stenevi att maktpositioner bör fördelas utifrån kön och hudfärg, istället för kunskap och kompetens?
6) Varför ska svenskfödda kvinnor frivilligt flytta på sig till förmån för utlandsfödda kvinnor - även om vi bortser från Stenevis fixering vid pigment? Är det inte rimligt att svenskfödda kvinnor uppvuxna i Sverige kan vilja vara med och bestämma över utvecklingen i Sverige?
7) Om Märta Stenevi tycker att vita, inrikesfödda kvinnor ska flytta på sig - borde hon inte föregå med gott exempel?
8.) Borde inte Märta Stenevi byta parti till Liberalerna, som har en utlandsfödd icke-vit kvinna som partiledare och som därmed enligt Stenevis resonemang antagligen är bättre lämpad att leda landet än partiet som valt Stenevi till språkrör?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jonas M Andersson

Jonas M Andersson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @humlannitton

30 Mar
Jag bad Aftonbladets kulturskribent Elina Pahnke att definiera ”fascistiskt parti” och var man hittar fascism i SD:s politik. Av någon anledning valde hon att inte svara på sakfrågan, utan försökte flytta fokus genom att fråga om jag skulle föredragit ”rasistiskt”. >>>
Jag tar för givet att en uppburen kulturskribent har torrt på fötterna och enkelt bör kunna motivera sina ordval. Om inte, så undrar jag vad ansvarig utgivare eller redaktör på @Aftonbladet och @AftonbladetK anser om detta ordval? Vad baseras det på?
Jag frågar återigen: På vilket sätt skulle SD vara ett ”fascistiskt” eller ”rasistiskt” parti, sett till den politik och de styrdokument som finns anno 2021? Jag vet att vänsterliberaler gärna vill prata om vad som hände eller inte hände 1989, vilket även det är omtvistat.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!