WSJ: Covid Arsenal Needs Pills as Well as Shots

Oud-FDA-topman Gottlieb (en nu board member bij Pfizer) promoot de gedachte dat het mooi zou zijn als er een medicijn zou zijn voor de vroege fase van COVID-19.

Uiteraard niet het goedkope effectieve medicijn dat we al kennen...
In breaking news; Pfizer begins human trials for pill that could treat Covid-19: PF-07321332
Ondertussen heeft dat arme bedrijf Pfizer nog veel te weinig invloed op de COVID-19 aanpak en willen ze graag in het OMT.
ad.nl/binnenland/pfi…
Over invloed van grote farmaceuten gesproken; laten we niet vergeten dat de @IGJnl hun besluit om ivermectine te verbieden mede heeft gebaseerd op een verklaring van Merck, dat deze niet zou werken. Merck ontwikkelt een soortgelijk medicijn, molnupiravir.
Interessant om te bekijken of iemand uit de top vande @IGJnl straks ook een mooie functie bij een farmaceutisch bedrijf krijgt, maar in het geval van de @IGJnl kan het ook totale incompetentie zijn.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Desmond Noordenstein

Desmond Noordenstein Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @noordenstein

7 Apr
Reminder dat de SWAB het (zeer zwakke) advies over ivermectine mede baseert op een verklaring van Merck. Merck verklaarde - zonder onderbouwing - dat ivermectine niet geschikt is tegen COVID-19. Tegelijkertijd wil Merck miljarden gaan verdienen met het nieuwe middel molnupiravir.
De SWAB heeft over het middel ivermectine een uiterst gebrekkige analyse gemaakt. De SWAB begint de analyse met de in vitro werking van ivermectine. De in vitro werking is echter achterhaald en nauwelijks relevant omdat er inmiddels 50 klinische studies zijn verricht.
De SWAB baseert het advies vooral op de enige studie waar ivermectine weinig effect had. De kwaliteit van de López-Medina-studie wordt door de SWAB als 'hoog' gekwalificeerd. Inmiddels zijn al papers gepubliceerd over alle protocolovertredingen.
osf.io/u7ewz/
Read 21 tweets
23 Mar
Big pharma stands to lose a lot profit if ivermectin is widely implemented. The pandemic would be over in no time. Billions of dollars are at stake, in selling new drugs and vaccines. The string of peculiar statements in the last month from Merck, FDA and EMA is striking.
While ivermectin performs very well in study after study, and in the real world (Uttar Pradesh), there is suddenly a string of unprompted declarations about ivermectin by these institutions - press releases not backed up by a research report.
Merck suddenly and unpromptedly released a statement on February 4, 2021 on ivermectin, verifiably not true and not backed up by a research report.
merck.com/news/merck-sta…
Read 19 tweets
22 Mar
Qua maatschappelijke verhoudingen lijken er wel steeds ernstiger kloven te ontstaan over corona. Vriendschappen die worden verbroken over coronastandpunten. Mensen die ziektes worden toegewenst. Scheldwoorden gebruiken.
Het is een symptoom van waar Tjeenk Willink het gisteren over had in Buitenhof; er is nooit goed samen naar het probleem gekeken. Dit is gebrekkig crisisleiderschap. We missen een periodiek beeld over wat er wetenschappelijk bekend is over het virus.
Mensen zouden geen vriendschappen horen te verliezen over mondkapjes. Er is wetenschappelijk leiderschap nodig. Dus stoppen met powerpointpresentaties maar een doorwrocht rapport met de stand van de wetenschap over het virus.
Read 4 tweets
17 Mar
Een interview met Tess Lawrie over de ivermectine meta-analyse van Andrew Hill. Ontluisterend en hoe dan ook moeilijk om te horen. Komt er op neer dat de conclusies van de meta-analyse van Hill mogelijkerwijs van hogerhand zijn aangepast c.q. verzacht.
francesoir.fr/videos-les-deb…
Hier een uitgebreider artikel in France Soir.
francesoir.fr/societe-sante/…
De conclusie van de studie van Andrew Hill c.s. komt er op neer dat voor een veilig en bekend medicijn dat tijdens een pandemie tot 75%!!!!! reductie in mortaliteit kan leiden, eerst nog rustig moet worden afgewacht op meer studies.
assets.researchsquare.com/files/rs-14884…
Read 9 tweets
17 Mar
De SWAB heeft onlangs de richtlijnen voor behandeling van COVID-19 patiënten redactioneel wat gewijzigd. Ze hebben de zinsnede waarin stond dat vitamine D wordt afgeraden bij COVID-19 (eindelijk) weggehaald.
Verder is het bar slecht opgezette en uitgevoerde Colombiaanse onderzoek toegevoegd aan de paragraaf over ivermectine (volgens de SWAB 'goed uitgevoerd') en is het inhoudsloze statement van de liever zakkenvullende farmaceut Merck toegevoegd.
swab.nl/nl/covid-19#to…
Daarnaast is een paragraaf opgenomen over de totstandkoming van de richtlijn. Komt er op neer dat er allerlei groepen bij betrokken zijn (en dus niemand echt verantwoordelijk)
swab.nl/nl/covid-19#to…
Read 11 tweets
16 Mar
Er is iets heel raars aan de hand met de weigering om positieve metastudies naar ivermectine te publiceren en überhaupt de benadering van ivermectine door onder meer FDA, NIH, maar ook hier in Nederland.
Ivermectine is een veilig, goedkoop en effectief middel tegen COVID-19, dat potentieel vele levens kan redden. Zo zijn er overigens meer, zoals vitamine D, maar ook bijvoorbeeld fluvoxamine.
Tegelijkertijd spelen er bij met name vitamine D en ivermectine ook grote financiële belangen van de farmaceutische industrie. Als de volledige Westerse bevolking vitamine D sufficiënt zou zijn, zou niet alleen de COVID-19 pandemie veel minder kunnen huishouden, maar zouden ...
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!