שלב ההוכחות במשפט נתניהו ממשיך. שני דיונים קצרים בעניין קבילות ראיות ושיחות הרענון של הפרקליטות עם עד התביעה עם אילן ישועה.

לייב טוויט מבית המשפט בירושלים - כאן.
מתחילים לדבר על התלונה של אילן ישועה על איומים שפרסמו @aviadglickman ו@almog_tamar

התובעת יהודית תירוש: אילן ישועה העביר לנו אתמול מספר הודעות 'לא נעימות' והעברנו אותן למשטרה.

לא העברנו את ההודעות להגנה. אנחנו לא מנסים לייצר דרמה, אלא מעדכנים כדי שלא יגידו שהעד עומד אותנו בקשר.
עכשיו יש וויכוח בין הצדדים על חקירותיו של אילן ישועה במשטרה, ההודעות שהוא מסר.

ההגנה רוצה להעביר את ההודעות מהמשטרה, הפרקליטות מתנגדת כי זה יכול לפגוע בחקירת העד (שאומר בעדות את שאמר בחקירות).

השופטת קובעת שההודעות יועברו לצורך הדיון היום, ולאחר מכן יש יכולת לקיים על כך דיון.
מתחיל הדיון על רענון העדים שנעשה לאילן ישועה.

עורך דינו של ראש הממשלה, בועז בן צור: העד נחקר ב9 ישיבות, מדובר בכ1400 עמודי חקירה - לעומת זאת מזכר רענון העדים שארך 7 ישיבות מסוכם ב7 עמודים. רק כדי להבין את הפרופורציות.
בן צור: אנחנו שומעים לראשונה חלקים נרחבים בחקירתו של אילן ישועה. עברנו חקירת משטרה, שימוע, הכל - ורק אז אנחנו מקבלים את חלקי התביעה האלה.

ההגנה מקופחת בהליך הזה.
בן צור: הכנו את ההגנה שלנו על בסיס גרסה א' ואנחנו צריכים להתמודד עם גרסאות נוספות ששמענו אתמול.

ההגנה קופחה בהליך הזה, היינו יכולים להתייחס לדברים האלה כבר בשימוע. הקיפוח נוצר מהחלטת הפרקליטות לבצע השלמות חקירה.
בן צור: הרענון שנעשה על ידי הפרקליטות ללא תיעוד, כשאנחנו לא יודעים האם הוא הודרך בתשובות, זה פשוט לא יתכן.
תירוש ממלמלת: איזו חוצפה.

בן צור צועק עליה: אה, חוצפה? חוצפה זה מה שעשיתם לו, גברת תירוש! הם תמיד נעלבים...
עכשיו מדבר עו"ד ז'ק חן שמייצג את שאול אלוביץ': אם אין הבדל בין חקירה משטרתית לעדות הראשית - נגיש לבית המשפט בקשת שחרור ונגיע רק לחקירה הנגדית. למה צריך אותנו כאן?
חן: הפרקליטות לא פנתה כראוי לחקירת משטרה, למרות התרעותינו בעבר. כשקוראים את המזכר, כל משפטן הגון היה מבין שמדובר בדברים חדשים - בניגוד לפסיקה.
חן: לא ניתן לחיות בעולם בו ההנחה היא שהשלמת החקירה תתנהל בצורה לא תקינה.
תירוש משיבה: לא ניתן להכריע היום האם רענון הזיכרון של ישועה עולה בקנה מידה אחד עם הודעותיו במשטרה או לא.

השופט ברעם: אם יש עובדות שלא נמצאות בהודעות זה לא יוצר בעיה? אין פגיעה ביכולת ההגנה?

השופטת פרידמן פלדמן מציגה לתירוש את הפערים העצומים בין החקירות במשטרה לרענון עדים.
השופט ברעם: יש עשרות עובדות קונקרטיות שהתווספו מחקירות המשטרה ברענון העדים.

תירוש: זה לא אותו דבר.
השופטת: התוספת ברענון היא ללא הקלטה כמו בחקירות משטרה. הסנגורים לא יודעים מה אמר העד, ולכל מילה יכולה להיות משמעות מכרעת.

תירוש: אנחנו פעלנו כראוי, כך מאפשרת הפסיקה. הוא הוסיף ברענון עדים את טלי עובדיה, אבל זה לא תוספת מהותית.
תירוש: הצורה בה ההגנה מציגה את רענון העדים, חוטאת לפסיקה בעניין מגה תיקים.
תירוש: כל השאלות ברענון העדים היו פתוחות. הוא לא עומת עם עדויות אחרות ולא הודרך. לא 'בישלנו' אותו.
חן: כל המזכר נפתח בכך שאלה דברים *מעבר* להודעותיו של אילן ישועה. אין מנוס אלא להורות על השלמת חקירה מסודרת.
נגמר הדיון על ראיון העד שנעשה לאילן ישועה, וכעת מתקדמים לדיון על קבילות הראיות.

פרקליטו של נתניהו, בועז בן צור: מנסים להגיש חומרים בלי שהיה לגביהם צו חיפוש. זה הכל על רגל אחת.

החוק קובע שחיפוש בחומרי מחשב הוא רק על פי צו. אין מקבילה להוראה כל כך ייחודית. חייבים צו שופט.
בן צור: ההסכמה של ישועה לא נולדה מהאוויר. חוקרי המשטרה ניצלו את הצו שהיה להם לצורך חקירת בזק-יס, והם חיטטו והחזיקו חומרים בנוגע לחקירת תיק 4000.
בן צור: הסכמתו של ישועה הייתה לא מדעת.

השופטת: כשאדם אומר שהוא היה מוסר את החומרים מרצונו החופשי, לכאורה אין פגיעה בפרטיות.

בן צור: הבחינה היא בזמן שהשיחות הושגו, לא מה הוא אומר כעת.

השופטת: אבל העד אומר מה הוא סבר בזמן אמת.
בן צור: מוזר. באותו יום ש'העד הנלהב' הסכים, הלכו להוציא צו. אם הוא הסכים, למה צריך צו? עצם הוצאת הצו מראה שהייתה ברשות החוקרת הבנה שיש צורך בצו.
בן צור: בהוצאת הצו, תעתעו בבית המשפט.
בן צור: גם אם הצו לחיפוש בחומרים של אילן ישועה היה ניתן כדין, הוא לא יכול להכשיר את העבירות שנעשו טרם ביצועו.
מיכל רוזן עוזר, הסנגורית של איריס אלוביץ: מגיע עד שמבחינת המשטרה מוסר דברים שיכוליםלהפליל אותו, היא לא מזהירה אותו ולא אומרים לו את זה.

השופט ברעם: הוא לא טוען את זה עכשיו.

רוזן עוזר: אנחנו לא יודעים להגיד מה ישועה סבר בזמן אמת. לכן צריך את הצו בזמן אמת. זאת הנקודה.
רוזן עוזר: הרעיון של הפרוצדורה לא בא לפגוע בגילוי האמת, אלא לעזור לגלות באמת מהי האמת.
תירוש: לשיטתנו לא נפל פגם בהוצאת הצו. פרשת בזק יס חבקה שלוש פרשות, בהן נבדקה השאלה למה שלמה פילבר מיטיב עם בזק.
מיכל רוזן עוזר מדברת על פרסומים עיתונאים, ואומרת שהם נשענים על עובדות. השופטים דיי מגחכים: "מי אמר שאלה עובדות?"
מיכל רוזן עוזר דורשת לדעת האם הפרקליטות סוברת שאילן ישועה ביצע עבירה או לא בכדי לדעת כיצד להגן על איריס אלוביץ': "אני לא מבינה למה זה סודי. לא ביקשתי תכתובות פנימיות. למה זה סוד בכלל???"
תירוש מסרבת: זאת בקשה חדשה. אני לא מכירה בהליך הפלילי שבכדי לטעון לאכיפה בררנית צריך חוות דעת על מעמדם של עדים כאלה ואחרים - אפילו לא על עדי מדינה.
מיכל רוזן עוזר רותחת: שאלו שאלה 5,000 פעם. אני אדם הזוי שרוצה לדעת מה התשובה, למה התביעה צריכה להגיב בכתב? זאת שאלה פשוטה - האם הפרקליטות סבורה שאילן ישועה עבר עבירה? כן או לא?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with אברהם בלוך - Avraham Bloch

אברהם בלוך - Avraham Bloch Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @avribloch

7 Apr
משפט נתניהו | גם היום ממשיכה העדות של אילן ישועה. הצטרפו כאן 👇
אילן ישועה: נאמר לי פעמים רבות שיש תקופה רגישה בה אסור להרגיז את נתניהו כי הוא צריך לחתום על אישורים שונים וכי במידה ולא יחתום - בזק תינזק בהיקף של מיליארדי שקלים.
משמיעים לישועה שיחה עם סטלה הנדלר שהייתה מנכ"לית חברת בזק בתקופה הרלוונטית.

"שמעי, עכשיו ברור לי שאסור לעשות דברים כאלה. הוא תמיד יכול להביא לכאן מישהו שיעשה את זה. זה מצב מאוד מסוכן.

אני מגן על שאול בזה שאנחנו לא עושים את זה, יום אחד הוא יבין את זה. אין חצי דרך בעיתונות, >>>
Read 27 tweets
6 Apr
היועמ"ש מנדלבליט החליט להעמיד לדין את חנין זועבי בעבירות זיוף ומרמה.
מנדלבליט החליט לא להעמיד לדין את מפלגת בל"ד.
להחלטה המלאה להעמיד לדין את זועבי:
t.me/avrib/1593
Read 4 tweets
6 Apr
משפט נתניהו | ההגנה מבקשת לערער לבית המשפט העליון על החלטת השופטים להכשיר את פעולות הפרקליטות ברענון העדים שנעשה לאילן ישועה וההחלטה כי הראיות שפסלותן התבקשה קבילות. עד הכרעת העליון בעניינים אלה, הסנגורים מבקשים להקפיא את עדותו של אילן ישועה.

נציגי הפרקליטות זועמים.
התובעת בתיק 4000 עו"ד יהודית תירוש: "אני לא מכירה ערעור על החלטות ביניים בהליך פלילי. לא מבינה מכוח מה הבקשה שמבקשת ההגנה.

יש החלטה של בית משפט, היא לא נוחה לחבריי. אני מבינה שאתם רוצים לעשות הכל כדי שהעד לא יישמע".
פרקליטו של שאול אלוביץ׳ ז׳ק חן, זועם בתגובה ומרים את קולו: "הדברים האלה הם דברי הבל ואין להם שום שחר! אני מוחה על האמירה הזו זו, זו הנדסת תודעה! אנחנו לא רוצים שהעד ישמע? לא משל ולא חלום!"
Read 5 tweets
5 Apr
שלב ההוכחות במשפט נתניהו מתחיל.

הצטרפו ללייב טוויט ממש כאן. Image
ליאת בן ארי: כולם שווים בפני החוק, וכל בני האדם שווים בפני המשפט ובפני השופט. גדול כקטן. עשיר כעני. מכובד כפשוט.
ליאת בן ארי: "חומר הראיות מבוסס גם על סוג ייחודי של ראיות - הקלטות של שיחות וכן מסרונים והודעות ווטסאפ מזמן אמת".
Read 41 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!