Montrö ile ilgili anahtar bilgisel:

1- Montrö anlaşmasındaki Türk boğazları deyimi Çanakkale açıklarından başlar İstanbul açıklarında biter. Marmara denizini de içerir.
2- Kanal istanbul ile Montrö delinmez. Olsa olsa KanalTrakya ile Montrö ancak delinebilir.
Dünya denizcilik hukukunda doğal boğazlardan askeri ve ticari geçiş ücretsiz ve serbesttir. Bunun tek istisnası Montrö ile savaş gemileri içindir. Bu anlaşmayla Boğazlar komisyonu kalkmış ve savaş gemilerine sınırlama getirilmiştir.
Boğazlara kanal yapmak akıl karı bir iş değildir. Çünkü boğazardan geçen gemi sayısı her yıl azalmaktadır.

Hiç bir gemi bedava boğazlardan geçmek varken, paralı Kanal İstanbul’dan geçmeye zorlanamaz.

Geçiş garantisi projeyi Zafer Havalimanına çevirir.
“Ben yaptım oldu” derseniz, karşınızda Korfu Boğazı Savaşından çok büyük bir savaş bulursunuz. Maalesef bedelini, tüm hatalarınızda olduğu gibi, yine bu fakir halk canıyla malıyla öder.

Boğazlar da uluslararası komisyona geri döner, Sevr’deki gibi.
Hitler bile Türkiye’nin Montrö antlaşmasını delmesini başaramamış, Alman denizaltıları Tuna nehrinden Karadenize indirilmişti.
Montrö sözleşmesi sadece Rusya’yı ilgilendirmiyor. Uluslararası hukuka aykırı bir tavırda, Karadeniz’deki tüm devletleri karşımızda buluruz. Gagavuz Türkleri de dahil. Ermenistan’a ABD desteği daha da çok hissedilir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Omer TURANLI

Omer TURANLI Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!