Ruis Profile picture
6 Apr, 18 tweets, 5 min read
De Katwijkse miljonair Nico Parlevliet houdt er bijzondere hobby's op na. Zo sponsort hij voor 50.000 euro Forum voor Democratie en betaalde hij 7.000 euro om de studio van Blue Tiger te laten verbouwen. (Dat is die ondermijnende mediaclub die opdook in de AIVD rapporten)
In ruil voor dat bedrag mocht Nico bij de Blauwe Tijgert een uurtje dom leuteren over een niet-bestaande vakbond waar hij 'woordvoerder van mocht zijn' (haha yeah right). Allemaal kletskoek, want de beloofde link om lid te worden werd nooit geplaatst.
Dit is het verdienmodel van de Blauwe Tijger. Usefull idiots krijgen een podium en de volstrekt kritiekloze Tom Zwitser gaat dan zitten hummen en jaknikken en stelt wat plichtmatige vragen voor de vorm. Dit anti-overheidsgeleuter trekt weer publiek om zijn boekjes te verkopen.
Nico houdt kantoor aan de Hoorneslaan te Katwijk. Dat hij lekker aan het doordraaien is blijkt uit de omgekeerde vlag die vrolijk in de tuin wappert.
Dat laatste was de jongelui van @_PodKat_ ook al eens opgevallen. Een bezoekje aan het kantoor leverde hilarische beelden op van een boze Nico die als opgejaagd wild wegdook voor een paar pubers met een camera.

instagram.com/tv/CE6xZcxB6TY…
Dit staat dan weer in schril contrast met zijn Napoleoneske alfamannetjesgedrag toen hij bij Heiploeg naar binnen stierde en op zijn zachts gezegd nogal wat praatjes had voor een gewezen directielid dat bij PP is weggewerkt wegens [X] O.N.G.E.S.C.H.I.K.T

Ik zal u de familievete besparen, maar FTM en Quote hebben hier kostelijke artikelen aan gewijd. De rechtszaken (die altijd om geld gaan) laat hij filmen door de Blauwe Tijger. Dat levert hilarische beelden op want hij snapt er allemaal geen zak van.

Maar wacht, the plot thickens. In bovenstaande zaak waarin Nico de rechter wil wraken laat hij zijn zwager Huig Plug aan het woord. Die begint vervolgens te reutelen over zijn eigen ontslagzaak die werkelijk niets maar dan ook niets met de wraking te maken heeft. Koekoek!
Huig is weer een verhaal apart. Misschien kent u hem als de man die de godganse dag politici staat lastig te vallen op het Binnenhof en met de staatsalmanak in de hand allerlei niet-bestaande verbanden suggereert en de complotten aan elkaar rijgt.
Ik ken Huig niet persoonlijk, maar op het oog is het een sympathieke kerel die ergens de weg is kwijtgeraakt. Ooit was hij de gevierde programmeur in De Schuit maar hij radicaliseert en is hard op weg Micha Kat van zijn troon te stoten.

Cameraman is Pieter Parlevliet, de zoon van Nico die in de wrakingszaak een hilarisch statement maakte over 'rechters in de oorlog' en verder geen enkele nuttige bijdrage leverde. De beelden van Huig en Pieter worden uiteraard gedeeld op de Blauwe Tijger.

Dan volgt nu wat psychologische duiding, want hoe is het toch in vredesnaam mogelijk dat een sympathieke programmeur, een steenrijke ex-visgigant en zijn zoon - die beiden nooit meer hoeven te werken - dit pad van complotwaanzin en stoerdoenerij betreden? Welnu...
Los van het feit dat dit driemanschap familie is en elkaar ongetwijfeld versterkt in hun waanbeelden en stoerdoenerij hebben ze nog een ding gemeen. Ze zijn namelijk alle drie afgewezen en afgedaan in hun professionele carrière.
Zo is Nico er voor 120 miljoen uit gewerkt bij Parlevliet & van der Plas omdat hij domweg ongeschikt was voor een directeursfunctie, werd Pieter onbekwaam geacht voor een directiefunctie wegens te laag opgeleid en is Huig ontslagen bij de Penitentiaire Inrichting te Scheveningen.
Hun drijfveer is rancune en bewijsdrang omdat ze niet kunnen verkroppen dat ze niet meer mee mogen doen met de grote jongens. De gemakkelijkste manier om dan aanzien te oogsten is doen wat Thierry, Jensen, Micha Kat, Lange Frans en al die andere uitgerangeerde artiesten doen...
Namelijk het aanboren van de goudmijn aan onnozelen die alles vreten wat tegendraads en anti-establishment is en elke recalcitrante gek die in hun malle straatje lult op een schild hijsen. En dus gilt zelfverklaard klokkenluier Huig al maanden over pedonetwerken en doofpotten...
En schuift Nico centen toe aan iedereen die voor hem danst en laat hij zich filmen in rechtszaken waar hij zichzelf totaal voor lul zet met onsamenhangend rancuneus anti-elite geleuter wat koren op de molen is voor boze lieden die niet het vermogen hebben deze farce te doorzien.
Dit alles en hun waardigheid voor wat schamele erkenning op social media. Pieter doet het nog handig door buiten beeld te blijven, althans, dat denkt hij. We blijven dit driemanschap volgen en gunnen ze een frisse wandeling langs het Katwijkse strand.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ruis

Ruis Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!