משפט נתניהו | ההגנה מבקשת לערער לבית המשפט העליון על החלטת השופטים להכשיר את פעולות הפרקליטות ברענון העדים שנעשה לאילן ישועה וההחלטה כי הראיות שפסלותן התבקשה קבילות. עד הכרעת העליון בעניינים אלה, הסנגורים מבקשים להקפיא את עדותו של אילן ישועה.

נציגי הפרקליטות זועמים.
התובעת בתיק 4000 עו"ד יהודית תירוש: "אני לא מכירה ערעור על החלטות ביניים בהליך פלילי. לא מבינה מכוח מה הבקשה שמבקשת ההגנה.

יש החלטה של בית משפט, היא לא נוחה לחבריי. אני מבינה שאתם רוצים לעשות הכל כדי שהעד לא יישמע".
פרקליטו של שאול אלוביץ׳ ז׳ק חן, זועם בתגובה ומרים את קולו: "הדברים האלה הם דברי הבל ואין להם שום שחר! אני מוחה על האמירה הזו זו, זו הנדסת תודעה! אנחנו לא רוצים שהעד ישמע? לא משל ולא חלום!"
חן ממשיך בעצבים: "אנחנו עושים את עבודתנו בתנאים קשים ביותר! פעם אחר פעם אנחנו מוצאים את עצמנו נושאי הצלב, ושוב אנחנו מבקשים מבית המשפט לעזור לנו!".
להחלטת בית המשפט המלאה שעוררה את הסערה:
t.me/avrib/1588

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with אברהם בלוך - Avraham Bloch

אברהם בלוך - Avraham Bloch Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @avribloch

7 Apr
משפט נתניהו | גם היום ממשיכה העדות של אילן ישועה. הצטרפו כאן 👇
אילן ישועה: נאמר לי פעמים רבות שיש תקופה רגישה בה אסור להרגיז את נתניהו כי הוא צריך לחתום על אישורים שונים וכי במידה ולא יחתום - בזק תינזק בהיקף של מיליארדי שקלים.
משמיעים לישועה שיחה עם סטלה הנדלר שהייתה מנכ"לית חברת בזק בתקופה הרלוונטית.

"שמעי, עכשיו ברור לי שאסור לעשות דברים כאלה. הוא תמיד יכול להביא לכאן מישהו שיעשה את זה. זה מצב מאוד מסוכן.

אני מגן על שאול בזה שאנחנו לא עושים את זה, יום אחד הוא יבין את זה. אין חצי דרך בעיתונות, >>>
Read 27 tweets
6 Apr
היועמ"ש מנדלבליט החליט להעמיד לדין את חנין זועבי בעבירות זיוף ומרמה.
מנדלבליט החליט לא להעמיד לדין את מפלגת בל"ד.
להחלטה המלאה להעמיד לדין את זועבי:
t.me/avrib/1593
Read 4 tweets
6 Apr
שלב ההוכחות במשפט נתניהו ממשיך. שני דיונים קצרים בעניין קבילות ראיות ושיחות הרענון של הפרקליטות עם עד התביעה עם אילן ישועה.

לייב טוויט מבית המשפט בירושלים - כאן.
מתחילים לדבר על התלונה של אילן ישועה על איומים שפרסמו @aviadglickman ו@almog_tamar

התובעת יהודית תירוש: אילן ישועה העביר לנו אתמול מספר הודעות 'לא נעימות' והעברנו אותן למשטרה.

לא העברנו את ההודעות להגנה. אנחנו לא מנסים לייצר דרמה, אלא מעדכנים כדי שלא יגידו שהעד עומד אותנו בקשר.
עכשיו יש וויכוח בין הצדדים על חקירותיו של אילן ישועה במשטרה, ההודעות שהוא מסר.

ההגנה רוצה להעביר את ההודעות מהמשטרה, הפרקליטות מתנגדת כי זה יכול לפגוע בחקירת העד (שאומר בעדות את שאמר בחקירות).

השופטת קובעת שההודעות יועברו לצורך הדיון היום, ולאחר מכן יש יכולת לקיים על כך דיון.
Read 30 tweets
5 Apr
שלב ההוכחות במשפט נתניהו מתחיל.

הצטרפו ללייב טוויט ממש כאן. Image
ליאת בן ארי: כולם שווים בפני החוק, וכל בני האדם שווים בפני המשפט ובפני השופט. גדול כקטן. עשיר כעני. מכובד כפשוט.
ליאת בן ארי: "חומר הראיות מבוסס גם על סוג ייחודי של ראיות - הקלטות של שיחות וכן מסרונים והודעות ווטסאפ מזמן אמת".
Read 41 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!