🟦Pazarda gördüğünüz Turfanda kelimesinde aklınıza Doğu Türkistan'daki Turfan gelsin. Turfan denince de #Uygur Türkleri. Dilimizdeki UYGAR kelimesini aldığımız, yerleşik hayata geçen ilk Türkleri, çölün altını su kanalları ile donatan ve medeniyet getiren bu milleti de analım.
⬇️
Burası Doğu Türkistan. Ama göreceğiniz üzere, Çin'in Batısında bulunuyor. Öyleyse nerenin doğusu? Doğusu olduğu yer, parçalanmış Türk yurdu TÜRKİSTAN'ın doğusu. Çin burayı ele geçirdii için Çin'in batısında kalıyor. Adı da Sincang yani "Yeni Hudut" yapılmış. Burayı tanıyalım
⬇️
Dünya Hakimiyeti üzerine kafa yormuş kuramcı coğrafyacı Halford Mackinder,Heartland yani Kalp-ülke teorisini açıklarken karaların ortasındaki sahada var olan bir büyük ülkenin,oyun kurucu ülke olacağını ve dünyaya hakim olacağını belirtir. Dert, bu sahaya egemen olma derdidir.
⬇️
Mackinder bunu Doğu Avrupa üzerine kurgulamıştı çünkü İngilizdi. Doğu Avrupa'ya kim hükmederse Kalpgâh'a hâkim olur. Kalpgâh'a kim hâkim olursa Dünya Adası'na hükmeder.Dünya Adası'na kim hükmederse Dünya'ya hâkim olur diyordu. Ama bir diğer Kalpgah yani Kıtakalbi ise burasıydı
⬇️
Bu Hakimiyet teorisyenlerinin çoğu, 1940'larda öldü. Yani 2.Dünya savaşının ya az öncesinde ya da az sonrasında. Deyimi yerinde ise eşeğin aklına karpuz kabuğunu getiren teoriler işte o dönemde yayılmaya başladı. Mazlum milletlerin kurak topraklarının değeri o an 100 kat arttı
⬇️
İşte bu topraklara doğru bir hareketlenme başlayacaktı. Burada kendilerini Türkler için feda eden, milli mücadelemizde bile bize para toplayıp gönderen öz kardeşlerimiz maalesef modern dünyadaki gelişmelerden ve yeni ticaret yollarından uzakta kaldıklarından gelişememişlerdi.
⬇️
Kurak bölgelerin ve çöllerin aslında bir avantajı vardır. Bir devletle aranızdaki çöl, sizi o işgaliden korur. Deniz gibi düşünün bunu. Türkistan'ı da tarihte koruyan genellikle buydu. Çin'le Doğusunu kapatan Tarım Havzası (TaklaMakan) çölü bulunuyordu. Bu bir müddet korudu.
⬇️
Korudu çünkü Çin'de ciddi otoritesizlik ve geçiş dönemi vardı. Deyimi yerindeyse gelen Avrupalı devlet Çin'i tokatlıyor,kıyılarında koloniler elde ediyor ve Çin kıyılarını sömürgeleştiriyordu.Bu yine iyiydi çünkü bir şekilde modern dünya ile teması vardı Çin'in. Ve geliştiler
⬇️
Doğal sınırlar sizi bir yere kadar korur o da doğal sınırı geçebilecek disiplinde bir güç kapınıza dayanana kadar. İşte o an geldi ve Çin, kendi iç savaşını bitirdi. Milliyetçi Çin hükumeti başkanı Çankayşek Yenildi ve Tayvan Adasına kaçtı. MaoZedong geldi ve felaketi getirdi.
⬇️
Sovyetlerin desteği ile zar zor ayrılabilmiş olan Doğu Türkistan halkı o yorgunlukla bu kez Çin'e karşı koymaya çalışır ama Çin'in bin çeşit oyunu vardır ve bölgenin ileri gelenlerini konsey toplantısına çağırırlar. Uçak her nasılsa düşer ve ardından Çin, bu bölgeyi işgal eder
⬇️
Bölge #Çin işgaline daha önce de uğramıştı.Her işgalde burayı Çin adına işgal eden kumandanlar hepsi Müslüman ve adı MA idi. Ma,Çincede Muhammed demek ve Ma ile başlayan her isim Müslümandır. İşte tüm bu Ma'lar maalesef Çin'e hizmet eder. Bu Müslümanlarda hakim ruh,Çinliliktir
⬇️
Doğu #Türkistan'ın her bağımsızlık girişiminde Çin adına bölgeye giren Çin ordularının başında hep Çinli Sufi Müslümanlar vardı.Hepsi de tarikat ve hepsi de #tasavvuf terbiyeli idi ve hepsi de #Çin'e sadıktı. Kadimi, ihvani, Cehri,Hufi, Kadiri ve Kubravi tarikatları üyeleriydi
⬇️
Anadolu'ya giren Moğollarla savaşaran Türkmen savaşçılara karşı safını belli etmişti Celaleddin-i Rumi.

Moğollarla hep iyi Geçindi. Anadolu'da cami,mezar bırakmayan Moğollar, onun türbesini elleriyle dikti. Rumi, Moğollarla savaştı diye oğlunu eşkıya sayıp cenazesini kılmadı.
⬇️
Otoriteye ve Güce "Ram" olmayan bir tarikat ve cemaat gösteremezsiniz bana. Yok çünkü. Kimisi moğol kanatları altına sığınır, sapık inanışını yayar, kimi de ABD'ye sığınır oradan örer ihanet şebekesini. Çin Müslümanları Hui'ler de hep tarikat şeyleri ile İmparatora bağlıydı.
⬇️
99 gibi İ.Ü Tarih'te okuyan bir arkadaşımız vardı. Doğu Türkistan'lı. Mustafa. Görenleriniz selamımı söylesin. Bir keresinde cahilce sormuştum. Hui'lerle birlik olsa Doğu Türkistan kurtulurdu... Gülümsedi ve;

Bize yapılan tüm seferlerde Çin orduları Tunganlardı zaten demişti.
⬇️
Doğu Türkistan'lılar bunlara Tungan (Döngen yani İslam'a dönen manasında) diyorlar. Bu insanların bir yararlarını görmeyi bırakın, çölün az ötesindeki bölgelerinden ordularla gelip saldırmışlar. Gerçekten de bir Hui için İslam kardeşliği sıfır değer taşır. Önce Çinlidir onlar
⬇️
Uyuşturucu beyni, obezite bedeni, sufizm de dini ve din kardeşliğinin DNA'sını bozar. Bunu en canlı Çin'de görürüz. Daha da artırırım örnekleri çünkü bende bolca var bundan. Sırf Pakistan'daki sufizm dalları ile 10 flood yazarım. Uygurlar'ı da arkadan hançerleyenler bunlardır.
⬇️
Sırf Hui de değil. Bir de Donziang'lar var. Kökenleri moğol ama Çinlileşmiş. Onlar da önce İmparatora sonra şeyhlerine, ardından Allah'a bağlı. Tüm bu "Hui ve Donziang çöpü" Doğu Türkistan'da muhbir şeklinde yer alan toplumlardan. Türkler bunları hiç temizlemeyi düşünmemiştir.
⬇️
E*menilerin canına dokunmayı düşünmediğimiz, yurdumuzu homojenleştirmediğimiz için 1915'te arkadan vurdular bizi. Ama onlar ele geçirdikleri bölgeleri bir tamam temizledi. %70'i Azerbaycanlı olan topraklarında bugün bir Azerbaycan Türkü yaşamıyor. Uygurlar da böyle naifti işte
⬇️
Çünkü medeni milletler, "yaşa ve yaşat" ilkesindedir ve yönetme ehliyetleri gelişmiştir.Yönettiği milletlerin, bünyesinde misafir ettiği toplumların çeşitliliğiyle gurur duyarlar. Türklerde de bu haslet fazlasıyla gelişmiştir. Ama milli olmayı sıkça unutmalarına da sebeptir bu
⬇️

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jxlhš ☪️🇹🇷 (Dr. Yüksel HOŠ)

Jxlhš ☪️🇹🇷 (Dr. Yüksel HOŠ) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jxlhs

5 Apr
🌟Burası Kırım ve Kırım'ın en önemli limanı olan Sivasopol yani Tatarcası Akyar ama bu kısımda pek Tatar yaşamıyor. Burası Rusya'nın güneyindeki en büyük deniz üssüdür. Rusya buradan vurarak terbiye edilir Başka yerden edemezsin. En güçlü ve en zayıf noktaları burasıdır. Niye?
⬇️
Rusya'ya kaptırdığımız denizlerin aslında Kırım hariç çoğu,denizcilik açısından işe yaramaz bölgeler. Kırım'ı hariç tutarsan aslında Rusya'nın elinde bir Azak Denizi ve soykırımla yerleştiği Çerkes kıyıları var. Azak Denizi ise sığ ve problemli bir sudur işte havadan görüntüsü
⬇️
Denizin derinliği 7-8 bazı yerlerde ise 3 metre... En derin yerinde ise 18 metredir. Gemilerin Allah'ın verdiği ahşaptan yapıldığı dönemlerde Azak denizinde gemi rahat yüzüyordu ama artık zor. Doldu burası. Rusya'nın diğer limanı olan Taganrog'un önü yakında hepten kapanacak.
⬇️
Read 71 tweets
4 Apr
80'lerde Afganistan da cihada giden mucahid,Suriye ye de öso ya ya da Ahrara katılan normal suriyeli, Arap baharında Mısır'da sokağa çıkan ihvancı,fetöcğ ışık evi abisi hepsi ABD düşmanı ama dolaylı olarak ABD'nin jeopolitik oyunlarına piyonluk yaptıklarindan habersizdi hepsi
Deaş yani IŞİD de ABD karşıtı idi sözde ama Suriye'de Esed'e karşı tüm direnişi trolleyip ele geçirdiği toprakları YPG-PYD lehine kaybetmişti. Sonunda olan oldu ve ABD Suriye'nin kuzeyine de yerleşti. Bölgede gayrı resmi bir Kürt terör devleti kurdular. Bunların hepsine dikkat
İnsanlar iki günde duydukları hilâfet, İslam devleti, İslam dinarı gibi şeylerle gaza gelip Irak Şam İslam devleti denen saçmalığın holiganı oldular. Ülkemizden bile giden dengesizler oldu. Bir anda çıkan bu gibi köksüz türedi oluşumlarla gazlayıp tarumar ediyorlar ülkeleri
Read 9 tweets
3 Apr
Öyle bir Rus sevdalısı grup var ki Rusya'da insanlar bunların dediklerini duysa tımarhaneden çıkartmazlar. Yok efendim Ukraynalılar zaten Rusmuş. Ukrain halkı diliyle karakteri ile ayrı bir halktır. Bunu en iyi Rus bilir. Türkle Kazak nasıl farklı iseler Ukrain de farklıdır.
Rus daha karışık bir millettir boy ortalamaları Ukraynalılardan az daha uzundur.Ruslarda Fin,Tatar,Buryat, Kalmuk vb. ve köleleştirilmiş diğer toplumların 500 yıllık karışmış genleri mevcutken Ukraynalılar Ruslara göre daha ari bir millettir. Deyimi yerinde ise daha temiz slav
Ukraynalılar konumları itibarı ile daha Avrupalı, daha ılımlıdır. Yaşadıkları coğrafyanın batıda olmasından dolayı yeniliğe daha açık, daha az tutucu ve daha liberaller. Rusya ile aralarındaki kardeşlik,Rusya'nın hep kendileri üzerinde tahakküm kurma isteğinden dolayı zayıftır
Read 13 tweets
30 Mar
📢Bölgeyi uzun süredir okuyan ve gezen biri olarak size Rusya'ya ilk etkili mesajı tam buradan vereceklerini düşünüyorum. Bu gördüğünüz kırmızı bölge, NATO desteği ile yakında Ukrayna ve Moldova'nın tost yapacağı bölgedir. Burası Rusya destekli kukla devlet Transnistria'dır
⬇️
Burası Avrupa'nın ortasında Rusya'nın en batıdaki iki karakolundan birisi. Diğerini geçenlerde yazdım. Yukarıda Almanlardan zorla alınan ve tazminata sayılan Königsberg altta Moldova'da Rus yanlısı ayrılıkçıların yaşadığı bölge. Rusya bu ikisinin arasını zayıf karnı gibi görür
⬇️
Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz vardır. Savaşı kendi topraklarında kabul eden, savaşı kaybetmeyi kabul etmiştir... diye. Rusya da kendi savunmasını Ukrayna'da görüyor. Ukrayna'nın dış ve içişlerine sıklıkla müdahalesi de biraz bu yüzden. Ayrıca buralar düz topraklar.
Yani?
⬇️
Read 20 tweets
28 Mar
Şimdi eklediğim bölgeye iyi bakın çünkü mesele bizimle fazlaca alakalı. Burası Arnavutluk'ta Vlora şehrinin güneyindeki Paşalimanı. Limanın adı bu ve eski donanma limanımız. Limanı kapatan yarımada ise Karaburun. Geçtiğimiz haftalarda buraya dair inceleme ve görüşmelerim oldu.
⬇️ ImageImage
Bölge, ağırlıklı olarak kretase dönemi kireçtaşlarından oluşuyor. Peki bunun bizimle alakası ne? Alakası biraz sonra. Sabredin ama evvela araziyi tanıyın. Bu kıyılar, içerisine denizaltı sokulabilen derin sulara ve ovuklar içeren koy ve kıyı mağaralarına sahip. Avantajdır bu.
⬇️ ImageImage
Bölge ayrıca Yunanistan'ı "Batıdan" baskılayacak bir uçuş/donanma kıskacı meydana getirmemiz için de önemlidir. Burada üslenirseniz, kabaca Yunanistan'da Selanik'in 100 km batısına dek Yunan hava sahasına müdahil olup Yunan askeri unsurlarına havadan müdahale imkanı veriyor.
⬇️ ImageImage
Read 18 tweets
25 Mar
200 yıl önce, Mora Yarımadasında Müslüman Türk ve Arnavutlar ve Museviler, Hristiyan Yunan ve Arnavutlarla barış içerisinde yaşıyordu. Teodoros Kolokotronis, bir kaç haftada burada tam 40 bin insanı katledene dek
#TripolitsaGenocide
#1821PeloponneseGenocide
#TripoliceSoykırımı
⬇️ ImageImage
Aslında bölgede yaşayan hristiyanların çoğu Arnavuttu. O dönemler millet sistemi "Din esaslı" olduğundan Rum Ortodoks dinine mensupsanız Rum yani Yunandınız. Buradaki Arnavutlar da İngiltere'den gelen Lord Byron ve Victor Hugo gibilerince Yunan olduklarına inandırıldı.
⬇️ ImageImage
Bölgede 1820'lerde nüfusun %80 kadarı Müslüman ve Hristiyan arnavut iken, Arnavutça hep geriledi. 1890'larda Hristiyan arnavutların bölgedeki kalıntısı bu renklerle gösterilmişti. Yunan, deyimi yerindeyse Türk ve Müslüman Arnavutlara değil kendi dininden olanları da bitirdi.
⬇️ Image
Read 34 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!