משפט נתניהו | גם היום ממשיכה העדות של אילן ישועה. הצטרפו כאן 👇
אילן ישועה: נאמר לי פעמים רבות שיש תקופה רגישה בה אסור להרגיז את נתניהו כי הוא צריך לחתום על אישורים שונים וכי במידה ולא יחתום - בזק תינזק בהיקף של מיליארדי שקלים.
משמיעים לישועה שיחה עם סטלה הנדלר שהייתה מנכ"לית חברת בזק בתקופה הרלוונטית.

"שמעי, עכשיו ברור לי שאסור לעשות דברים כאלה. הוא תמיד יכול להביא לכאן מישהו שיעשה את זה. זה מצב מאוד מסוכן.

אני מגן על שאול בזה שאנחנו לא עושים את זה, יום אחד הוא יבין את זה. אין חצי דרך בעיתונות, >>>
אי אפשר אחד יתערב. יש עיתונות חופשית היא צריכה לעשות מה שהיא מאמינה, זה העיקרון של עיתונות חופשית.

יכול לקחת בדיוק דקה שהחקירה היום של נוני היא תהיה במקום אחר, אנחנו נצטער על כךל דקה על כל שטות שאנחנו עושים.

בימים כאלה צריך להבין את ההשלכות, אנחנו נמצאים במקום מאוד מסוכן".
השופטת מבקשת מהתובעת תירוש להוריד לחץ כשהטון בינה לעו"ד ז'ק חן עולה - והיא עונה: אני לא בלחץ, אני יש לי קצת טמפרמנט.
התביעה מציגה לישועה הודעה של אור אלוביץ' לאחר שנעשה סיקור שלילי לנתניהו, בה כתוב: "אילן, אני מבין שנלקחה החלטה אצלכם שנחזיר את כספי יד2 בריבית דריבית".
ישועה מתייחס לתקופה אחרי שהחליט להפסיק לשתף פעולה עם הטיית הסיקור בוואלה: אור אלוביץ' אמר לי שהתרנו כל רסן ואנחנו גורמים נזקים כלכליים לבזק.
ישועה: שאול אלוביץ אמר לי שאני צריל לפטר את טלי בן עובדיה, בגלל שהיא עיתונאית עצמאית. רציתי להביא עורכים וכתבים בכירים, אבל מינויים בכירים עברו אצל שאול ואיריס והם בלמו אותם. רציתי להביא לאתר את איילה חסון, אבל שאול לא רצה.
הסנגורים מתעצבנים על ההפניות החוזרות אל רענון העדים שנעשה לישועה.

השופטת רבקה פרידמן פלדמן אומרת: "תעשו לכם רשימה ובסוף היום תראו שהיו הבדלים א', ב', ג'. לא צריך כל פעם לשאול את התובעת 'איפה זה היה ותפני אותנו'".
עו"ד בועז בן צור: "כשיש מקום מהותי של פער..."

השופטת: "איפה שיש התנגדות תתנגדו, אבל אם חשוב לכם ליידע אותנו על הפער בין החקירה במשטרה לרענון עד, תעשו לכם רשימה ותיידעו אותנו בסוף היום. בלי הערות אם לא חייבים להעיר אותן".
ישועה: נמשיך?

תירוש: אם אצליח להיזכר מאיפה.

ישועה: אני זוכר את השאלה.
לשופטים נמאס מהבקשות החוזרות ונשנות להפניה לכל דבר רק כדי להראות שהוא לא עלה בחקירה אלא בריענון.

השופט ברעם: "זה שהעד מזכיר שם אחד או שניים, זה אומר שזה עניין מהותי שחובה להזכיר אותו כאן ועכשיו?"

ז'ק חן: "בהחלט כן. אנחנו נעמוד על העניין המהותי ואדוני יראה בחקירה הנגדית".
השופטת נוזפת בסנגורים: יש לי תחושה שלא הבנתם את ההחלטה שלנו מאתמול. הכוונה לא היתה שתעצרו את החקירה כל פעם ותגידו לנו כך וכך. כשיש עניין שיכול לפגוע פגיעה מהותית בהגנה, כשאתם חושבים שיש עילה להתנגד כי יש פגיעה מהותית >>>
אם זה משהו מהותי שהפגיעה קריטית ולא תהיה ניתנת לתיקון בחקירה נגדית, וצריך לעצור כאן ועכשיו, אז לקום ולהתנגד".

חן: "לא נקום על כל הדברים החדשים, חשוב לנו להראות שיש פערים".

השופטת: "אם לא היו פערים לא היינו ישובים על זה שעתיים" (בדיון אתמול)

תירוש: אם לא היו פערים לא היה מזכר
ישועה: "כדי להביא את אבירם גלעד, הייתי צריך לטעון שהוא איש ימין, ונימקתי את זה בכך שהוא סא"ל בסיירת דובדבן.

ההגעה שלו לוואלה הייתה אחד הימים השחורים ביותר בתפקידי. שאול ואיריס אמרו שמינויו הביא לנתק בינם ללשכת ראד הממשלה".
ישועה: ההתנגדות של נתניהו לגלעד הייתה כי הוא כתב פעם מאמר בעניין נושא הגרעין האיראני, שם הוא קרא לראת הממשלה להרפות מהנושא ולהתקדם הלאה.
חן מתנגד לדברים מסוימים שמעיד ישועה כאשר הם מאוד כלליים ואין להם ערך ראייתי.

בתגובה לדברי השופטים, חן מסכים לא להתנגד כל פעם - אלא להתנגד באופן כללי לעדות של ישועה.
ישועה מעיד באופן כללי, והשופטת נוזפת בו: "כל אחד הוא אדם בפני עצמו. אין לנו ׳הוא׳, אין לנו ׳הם׳ ואין לנו ׳המשפחה׳. כשאתה מתייחס למישהו, תפריד ותגיד למי אתה מתכוון.

איריס אלוביץ׳ עומדת בפני עצמה. כל אחד כאן מיוצג בידי סנגור וכל סנגור רוצה לדעת מה אתה מייחס ללקוח שלו".
ישועה מנסה להסביר שהייתה קבוצת ווטסאפ עם שני בני הזוג אלוביץ, והשופטת ענתה לו: "אם אתה מתכוון למה שנאמר בקבוצה, אם אחד כותב משהו, אי אפשר לייחס את זה אוטומטית למישהו אחר.

אם אתה יודע ספציפית מי כתב, חשוב שנדע שאתה לא יודע מי. אם אתה לא יכול לאבחן תגיד ׳אני לא יודע לאבחן׳".
בר עם לישועה: "אולי תסתובב קצת למסך (בו מוקרנים המוצגים, א"ב) שתרגיש נוח. זה מה שחשוב".

ישועה: "אני מלכתחילה לא מרגיש נוח".
ישועה טוען שהקליט את השיחות עם הגורמים השונים שלחצו עליו להטות סיקור "אינסטינקטיבית".
ישועה: כששמעתי את ההקלטות שלי עם האלוביצ'ים, התהפכה לי הבטן
חייב לציין שבצבא, הרבה שמאלנים רצו איתי בג'בלאות
התביעה מציגה לישועה הודעת ווטסאפ בה הוא כותב לאלוביץ' כי ידיעה נגד נתניהו עלתה ב'טעימה' (כינוי לקידום כתבה בצורה מסוימת) והוא הנחה ל'קבור' את אותה הידיעה. ישועה מסביר לשופטים על דף הבית של וואלה מהי 'טעימה'.
כרגע ב'טעימות' באתר וואלה מופיעה עדותו של אילן ישועה, הנוכחים באולם צוחקים.
התובעת תירוש מראה הודעת ווטסאפ בה אלוביץ' כותב לישועה: "תוריד את זה מיד, אני הורג אותך. זה ימנע את אישור יס".

לאחר מכן מוצג ווטסאפ בו אלוביץ' כותב: "הגדול מחפש אותי, כנראה רוצה כתבה הפוכה".

ישועה מסביר שה'גדול' זה נתניהו.
העדות של ידועה נגד אלוביץ' הולכת ומתהדקת. התובעת תירוש מציגה תכתובץ בה אלוביץ' מתלונן שציפי לבני מצוטטת בוואלה בבחירות 2015.

ישועה הגיב: "זה לפחות לא בראשית. אנחנו לא יכולים לצטט רק את ביבי".

אלוביץ': "אני לא צריך חתימה של ציפי השבוע".
כשישועה מסביר שפעולותיו נבעו מכך ששאול אלוביץ' אמר שיהרוג אותו, אלוביץ' צוחק באולם.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with אברהם בלוך - Avraham Bloch

אברהם בלוך - Avraham Bloch Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @avribloch

6 Apr
היועמ"ש מנדלבליט החליט להעמיד לדין את חנין זועבי בעבירות זיוף ומרמה.
מנדלבליט החליט לא להעמיד לדין את מפלגת בל"ד.
להחלטה המלאה להעמיד לדין את זועבי:
t.me/avrib/1593
Read 4 tweets
6 Apr
משפט נתניהו | ההגנה מבקשת לערער לבית המשפט העליון על החלטת השופטים להכשיר את פעולות הפרקליטות ברענון העדים שנעשה לאילן ישועה וההחלטה כי הראיות שפסלותן התבקשה קבילות. עד הכרעת העליון בעניינים אלה, הסנגורים מבקשים להקפיא את עדותו של אילן ישועה.

נציגי הפרקליטות זועמים.
התובעת בתיק 4000 עו"ד יהודית תירוש: "אני לא מכירה ערעור על החלטות ביניים בהליך פלילי. לא מבינה מכוח מה הבקשה שמבקשת ההגנה.

יש החלטה של בית משפט, היא לא נוחה לחבריי. אני מבינה שאתם רוצים לעשות הכל כדי שהעד לא יישמע".
פרקליטו של שאול אלוביץ׳ ז׳ק חן, זועם בתגובה ומרים את קולו: "הדברים האלה הם דברי הבל ואין להם שום שחר! אני מוחה על האמירה הזו זו, זו הנדסת תודעה! אנחנו לא רוצים שהעד ישמע? לא משל ולא חלום!"
Read 5 tweets
6 Apr
שלב ההוכחות במשפט נתניהו ממשיך. שני דיונים קצרים בעניין קבילות ראיות ושיחות הרענון של הפרקליטות עם עד התביעה עם אילן ישועה.

לייב טוויט מבית המשפט בירושלים - כאן.
מתחילים לדבר על התלונה של אילן ישועה על איומים שפרסמו @aviadglickman ו@almog_tamar

התובעת יהודית תירוש: אילן ישועה העביר לנו אתמול מספר הודעות 'לא נעימות' והעברנו אותן למשטרה.

לא העברנו את ההודעות להגנה. אנחנו לא מנסים לייצר דרמה, אלא מעדכנים כדי שלא יגידו שהעד עומד אותנו בקשר.
עכשיו יש וויכוח בין הצדדים על חקירותיו של אילן ישועה במשטרה, ההודעות שהוא מסר.

ההגנה רוצה להעביר את ההודעות מהמשטרה, הפרקליטות מתנגדת כי זה יכול לפגוע בחקירת העד (שאומר בעדות את שאמר בחקירות).

השופטת קובעת שההודעות יועברו לצורך הדיון היום, ולאחר מכן יש יכולת לקיים על כך דיון.
Read 30 tweets
5 Apr
שלב ההוכחות במשפט נתניהו מתחיל.

הצטרפו ללייב טוויט ממש כאן. Image
ליאת בן ארי: כולם שווים בפני החוק, וכל בני האדם שווים בפני המשפט ובפני השופט. גדול כקטן. עשיר כעני. מכובד כפשוט.
ליאת בן ארי: "חומר הראיות מבוסס גם על סוג ייחודי של ראיות - הקלטות של שיחות וכן מסרונים והודעות ווטסאפ מזמן אמת".
Read 41 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!