Een onderbelichte sector is in mijn ogen die van thuisverpleegkundigen. Vaak een gigantisch drukke agenda, laatste 12m ook ingeschakeld in opvolging van covid ptn thuis met ernstige symptomen die (al dan niet bewust) nog thuis kunnen blijven, met of zonder zuurstof. 1/
Maar ook in opvolging van palliatieve patiënten, waarbij ze zich vaak zeer flexibel moeten opstellen. Bij (eenzame) ouderen merk ik dat ze naast het medische en verpleegkundige ook een sociale functie hebben, zeker in covid tijden. Nauwe samenwerking tussen huisarts en 2/
thuisverpleging, dicht bij de mensen, is naar mijn mening toekomst van huisartsgeneeskunde. En kan ook druk weghouden bij ziekenhuizen. Blijf het dus bijzonder jammer vinden dat het beroep van huisarts zo uitgehold wordt en alles zo onpersoonlijk lijkt te worden. 3/
Ik vrees dat velen op die manier gaan afhaken. Thans, is mijn gevoel. Er is zo veel meer mogelijk met HA geneeskunde dan wat men er nu mee doet. Aan het begin v HA carrière zijn dit geen bemoedigende signalen. Tijd om ook hier eens een duidelijke toekomstvisie te formuleren. 4/

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sébastien Vermeulen

Sébastien Vermeulen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SebaVermeulen

8 Apr
Het is uiteraard logisch dat men vorig jaar de pauzeknop in eenieders leven moest indrukken. We wisten niet wat er op ons af kwam. Over het vervolgbeleid ben ik geen grote fan van de aanpak. We hanteren het repressie/ophokmodel (cfr. Frankrijk, Tsjechië, China ...). 1/
Daar tegenover staat een eenzaam Zweeds model, waarover hallucinante voorspellingen gedaan werden, die niet zijn uitgekomen. Iedereen heeft natuurlijk argumenten voor of tegen zijn eigen model. Ik heb mij al meermaals voorstander getoond van Zweeds: holistisch, 2/
aandacht voor aanpak covid,+ ethische vragen over de mogelijke collateral damage. Dat ging ook daar niet perfect, zeker bij ouderen zijn fouten gemaakt (volgtip @bvdstock), maar de effectiviteit van de verschillende aanpakken zullen we pas binnen enkele jaren kunnen beoordelen 3/
Read 15 tweets
26 Mar
"ICU is de bottleneck"
De Croo: "Dan zullen we moeten spreken over triagecentra ipv vaccinatiecentra"
Ik zou voor geen geld van de wereld op ICU willen/kunnen werken. Oneindig veel respect voor wie dagelijks dit leed kan aanschouwen. Ik begeef mij nu dan ook op glad ijs. 1/
Dit alles neemt niet weg dat ik vind dat de overheid nu vaak de emotionele kaart("dit is wel een pandemie he") trekt om een fundamenteel debat te vermijden dat we wel moeten voeren. Dat vind ik fout.
Het kan toch niet zijn dat we na 12 maanden volgende zaken blijven negeren:
2/
- Er komt een vergrijzingsgolf op ons af de komende decennia. Als de pandemie (ooit) achter de rug is, zullen we op een gegeven moment weer te maken krijgen met drukke momenten op de ICU. Gaan we hier dan weer de vrijheid van iedereen aan vast koppelen?
3/
Read 8 tweets
25 Mar
Waar we massaal over zouden moeten debatteren:
- Hechtingsproblemen bij zuigelingen en peuters door mondmaskers
- Traumatische ervaringen COVID test < 6 jaar
- Gebrek mogelijkheid tot het leiden van een spontaan schoolleven bij jonge kinderen door de hele "reglementitis"
1/
- Gebrek aan vrijheid bij tieners en studenten
- Gebrek aan inzetten op algemene preventie in de volwassenen bevolking (obesitas, comorbiditeiten, vit D, tijdige hulp zoeken ipv bezwijken onder angstcultuur ...)
- Eenzaamheidsproblematiek bij ouderen in RVT's en thuissetting
2/
Wat we wel te zien kregen afgelopen week:
- Coronacijfers die al een paar dagen leken af te buigen, maar toch nog een lockdown
- Moddergevecht over onderwijs
- Geen enkele statistisch bewijs, transparantie of onderbouwing voor de genomen maatregelen.
3/
Read 4 tweets
17 Mar
COVID draadje: poging analyse
1)Een oorzaak hoge sterfte 03/2020: suboptimale behandeling: INZO patiënten intuberen met destructie alveoli tot gevolg. 2de golf: lagere mortaliteit (cfr. Prof. Meyfroidt)ipv 1e golf door bv inzet cytokine remmers en andere medicatie 1/
eoswetenschap.eu/gezondheid/wor… (artikel vorige zomer, meer detail over recente inzo behandeling cfr intensivisten).
2)Ziekenhuizen (en RVT’s): Ventilatie, of het gebrek eraan, ptn samen op de kamer zonder ventilatie = gigantische dosissen virus. Risico elkaar en personeel besmetten 2/
en herbesmetten/bijbesmetten.
3) Hypothese: Door de ziekenhuizen snel leeg te pompen (1ste golf) richting RVT’s hebben zieke oude mensen die in ziekenhuis corona opliepen "gezaaid" in RVT’s.
4) Effecten lockdown/maatregelen op verspreiding: 3/
Read 9 tweets
4 Mar
Beste @joachimcoens,
Ik heb de afgelopen dagen al wel wat geschreven en wou het wat rustiger aan doen, maar u maakt het mij wel bijzonder moeilijk. Er heerst bijzonder veel polemiek i.v.m. het al dan niet verplichten van vaccinatie of gevolgen voor niet-gevaccineerden. 1/
Ik grijp uw passage van gisteren aan om een aantal zaken aan te kaarten, dus ook dit is geen persoonlijke aanval, want ik begrijp delen van uw betoog zeker wel.
Zelf werd ik enkele weken geleden voor de 2de maal gevaccineerd (Pfizer). Niet omdat men mij een pistool tegen 2/
het hoofd gezet heeft, maar omdat ik, na doornemen van de data en consulteren van verschillende bronnen, beslist heb dat dit de beste beslissing is, gezien mijn beroep en persoonlijke context. Ik zie het nog altijd als een berekend risico, want het is toch allemaal 3/
Read 20 tweets
3 Mar
Ik kreeg nog een aantal fijne reacties op mijn brief aan Prof. Vlieghe. Ook echt positieve inhoudelijke feedback. Waarvoordank. Ik denk dat we toch moeten proberen dit op 1 of andere manier aan te kaarten. Of tenminste inhoudelijk debat openen.
Belangrijkste punten lijken mij: 1/
1. Bepalen v langtermijnvisie ivm COVID: Zerocovid? of zal dit virus endemisch worden? Is groepsimmuniteit dan nog haalbaar en wenselijk of louter focus op vermijden hospitalisaties + sterfte?
2. Afschaffen van regels die epidemiologisch (quasi) geen bewezen effect hebben 2/
3. Uitwerken van coronaveilige procedures en creatieve ideeën in verschillende sectoren om de maatschappij terug herop te starten. (sneltests, zelftests) + concrete tijdlijn
4. Positieve communicatiecampagne: stoppen van de permanente angstcultuur en stigmatisering, 3/
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!