#HareKrishna #ஆன்மீகம் இறுதியில் காப்பது கிருஷ்ணரே. அவங்கTelugu ஆனா தமிழ்ல மொழியெர்ப்பு இருக்கு. Enjoy the thread.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Devi Uvacha|உவாச| उवाच

Devi Uvacha|உவாச| उवाच Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Devi_Uvacha

5 Apr
சிரிக்ககூடாது.. enjoy all the 4 threads
Read 4 tweets
19 Jan
மத்திய அரசு இயற்றவிருக்கும் புதிய இடஒதுக்கீடு சட்டத்தின்படி பயன் பெறுவோர் யார்? யார்??
1, உயர் ஜாதியில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள்.

2, வருடாந்திர மொத்த வருமானம் 8 லட்சத்திற்கும் கீழ் உள்ளவர்கள்.

3, 5 ஏக்கருக்கும் குறைவான விவசாய நிலம் கொண்டவர்கள்.
4, 1000 சதுர அடிக்கும் குறைவான பரப்பில் வீடு உடையவர்கள்.

5, நகராட்சி மற்றும் நகராட்சிக்கு அப்பாற்பட்ட பகுதிகளில் குடியிருப்பு மனை அளவும் கணக்கில் கொள்ளப்படும்.கிருத்துவர், முஸ்லீம், இந்து என அனைவருமே! மத்திய அரசின் (ஏழ்மை நிலையில் இருக்கும் உயர்சாதி #மக்களுக்கு)
10% உயர்சாதி ஒதுக்கீடு பெறும் சாதிகளின் பட்டியல்!

#முற்பட்ட வகுப்பினர் 1985-ஆம் ஆண்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இரண்டாவது கமிஷன் அறிக்கையின் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் முற்பட்ட வகுப்பினர் என வகைப்படுத்தப்பட்ட சாதிகளின் பட்டியல் இது.
Read 14 tweets
17 Jan
*வைக்கம் சிவன் கோவில்* அதிசயம்:
ஒவ்வொருமுறை நடை சாத்தும்போதும் பகலிலும் , இரவிலும் கோவில் அர்ச்சகர் ஒருவர் நான்கு கோபுர வாசல்களிலும் கையில் பந்தத்துடன் வந்து
*யாரும் பசியாக இருக்கின்றீர்களா* ? என்று கேட்டு விட்டு செல்கிறார்.
அப்படி யாரேனும் பசியாக உள்ளேன் என்று சொன்னால்
அவரை கோவிலுக்கு அழைத்துச் சென்று அவருக்கு *உணவிட்டு பின் தான் கோவில் நடையை சாத்த* வேண்டும் .
இதை *ஈசனின் கட்டளையாகவே* இன்றும் பின்பற்றுகின்றனர்.

சிவபெருமான், பக்தனான கரன் எனும் அசுரனிடம் தனது அம்சமான மூன்று சிவலிங்கங்களைக் கொடுத்து விட்டார். அவனுடன் ஸ்ரீ வியாக்ரபாத முனிவரையும்
அனுப்பி வைத்தார். அவரும் கரனுக்குத் தெரியாமல் அவனைப் பின் தொடர்ந்தார். மூன்று சிவலிங்கங்களையும் எடுத்துக் கொண்டு புறப்பட்ட கரன், களைப்பின் மிகுதியால் ஓரிடத்தில் சற்று ஒய்வு பெறுவதற்காக தன் வலக்கையில் வைத்திருந்த சிவலிங்கத்தைக் கிழே வைத்தான்.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!