Terör örgütü üst düzey yöneticileri adı altında bir liste yayınlamışlar. Listeyi 3 başlıkta FETÖ, DEAŞ,PKK olarak bölmüşler. Terör örgütü üst düzey yöneticileri başlığı altında Muhammed Ali Ipek diye benim ve daha hayatlarının baharındaki kız kardeşlerimin ismi geçiyor.
Bırakın terör örgütü yöneticiliğini, bizim tüm hayatımız boyunca, benim, kız kardeşlerimin ve ailemin hiçbir ferdinin, terör suçuna bulaşmış tek bir kişiyle dahi bir bağlantısı olmadı ve olamaz. 5 yıl geçti, tespit edilemedi. Ben, kız kardeşlerim ve ailem neden bu listedeyiz?
5 yıldır, 23 yaşımda eğitim için geldiğim Londra’da kendi halinde yaşayan bir insanım. Yayınlanan listede olmayı asla kabul etmiyorum, etmiyoruz. Vatanıma neden dönemiyorum? Çünkü birilerinin canı beni terörist ilan etmek istemiş.
Ne terör suçu işlemişim diye sorsam verdikleri bir cevap yok. Muhammed Ali İpek olarak ben neden vatanıma dönemiyorum? Dönersem neden hapse girmek zorundayım? Ben ne suç işledim? Hiçbirinin cevabı yok. 5 yıldır yok.
Din, dil, ırk, inanç ayrımı yapmaksızın herkes için HAK HUKUK ADALET istiyorum! Çok mu şey istiyorum? Bu yapılanlar ne insanlığa, ne müslümanlığa, ne de başka bir inanca sığar. Yeter artık!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ali İpek

Ali İpek Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!