Reminder dat de SWAB het (zeer zwakke) advies over ivermectine mede baseert op een verklaring van Merck. Merck verklaarde - zonder onderbouwing - dat ivermectine niet geschikt is tegen COVID-19. Tegelijkertijd wil Merck miljarden gaan verdienen met het nieuwe middel molnupiravir.
De SWAB heeft over het middel ivermectine een uiterst gebrekkige analyse gemaakt. De SWAB begint de analyse met de in vitro werking van ivermectine. De in vitro werking is echter achterhaald en nauwelijks relevant omdat er inmiddels 50 klinische studies zijn verricht.
De SWAB baseert het advies vooral op de enige studie waar ivermectine weinig effect had. De kwaliteit van de López-Medina-studie wordt door de SWAB als 'hoog' gekwalificeerd. Inmiddels zijn al papers gepubliceerd over alle protocolovertredingen.
osf.io/u7ewz/
Daarnaast vond de SWAB nog een studie met 24 patiënten waaruit minder effect bleek. Ook die studie wordt uitgebreid beschreven, terwijl tientallen andere studies, die een zeer gunstig effect van ivermectine laten zien worden genegeerd en weggeschreven. Cherrypicking alom.
De SWAB gaat niet in op de recente meta-analyses die zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld door Lawrie of Kory. Noch wordt het paper van ivermectine-ontdekker Satoshi Ōmura genoemd door de SWAB, waarin wordt gepleit voor toepassing van ivermectine tegen COVID-19.
jja-contents.wdc-jp.com/pdf/JJA74/74-1…
Wel wordt maar liefst op twee verschillende plekke de López-Medina-studie aangehaald, die dus inmiddels - afgezien van de te jonge gemiddelde leeftijd van de testgroep - serieuze protocoloverschrijdingen kende. Dat was niet onverwacht, omdat de studie een outlier was .
De SWAB negeert alle ervaringen met ivermectine in de echte wereld, zoals Uttar Pradesh. Waar de SWAB wel noemt welke organisaties ivermectine niet aanraden , vergeet de SWAB gemakshalve te vermelden in welke landen ivermectine inmiddels deel uitmaakt van het behandelprotocol.
De SWAB hanteert zoals gewoonlijk geen risicobenadering. De SWAB geeft geen tijdpaden of indicatie op welk bewijs nog moet worden geacht. Ook voelt de SWAB zich zoals gewoonlijk niet genegen om zelf (te adviseren) een klinische test op te zetten.
Nu zult u denken, ach, die SWAB, een klungelig advies, who cares? Nou, de @IGJnl baseert zich op de SWAB bij het opleggen van torenhoge boetes aan huisartsen die het wagen ivermectine tegen COVID-19 aa patiënten te geven.
Afgezien daarvan, een middel met een enorm sterke profylactische werking als ivermectine, dat daarnaast bij behandeling tot een sterftereductie van circa 75% kan leiden - niet gebruiken. Ja, dat heeft enorme gevolgen voor het verloop van de pandemie in Nederland.
De SWAB negeert de profylactische werking van ivermectine. Daar zijn inmiddels indrukwekkende studies naar verricht. De profylactische werking van ivermectine is ook een grote succesfactor geweest bij het beheersen van de uitbraak in Uttar Pradesh.
Al met al is het advies van de SWAB zeer onevenwichtig. Alle strohalmen die men kan bedenken om ivermectine niet te hoeven adviseren worden opgevoerd; terwijl heel veel relevante andere informatie (die gunstig is) niet genoemd wordt of buiten beschouwing wordt gelaten.
Helaas druipt het advies van de SWAB van de bias. Of ze het zelf niet doorhebben, niet terugdurven komen op eerdere adviezen, of dat ze bewust een doelredenering hanteren is niet duidelijk.
Al met al komt het er wel op neer dat we als Nederlandse burger zitten opgescheept met een stelletje incompetente apothekers die cruciale adviezen behoren te leveren maar niet tot kwaliteit of een evenwichtig oordeel in staat zijn. De uitbraak duurt daardoor helaas onnodig lang.
En dat is niet alleen de SWAB aan te rekenen, maar ook alle instituties die dat zouden moeten controleren. Als eerste de minister van VWS, de Tweede Kamer, maar ook de journalistiek. En al helemaal de @IHGJnl.
En 'stelletje incompetente apothekers' klinkt misschien hard, maar als je je als SWAB voor je medicatie-advies baseert op een verklaring van een farmaceut, zonder daarbij de overduidelijke belangenverstrengeling te vermelden, is incompetent nog het mildste oordeel.
Bij een aantal andere organisaties of in andere landen hangt ronduit de geur van corruptie rond de beoordeling van ivermectine, getuige enkele bizarre uitspraken van medische functionarissen die beter zouden moeten weten.
Om de ivermectine-discussie te duiden is het goed te beseffen dat zowel Merck als Pfizer bezig zijn met het ontwikkelen van eerstelijnspillen - het spotgoedkope ivermectine vormt een regelrechte bedreiging voor hun winstmodel.
Nederland heeft van alle landen ter wereld zo ongeveer de stevigste anti-ivermectine benadering. Landen die ivermectine wél in de behandelprotocollen hebben opgenomen, boeken daarmee groot succes. Mexico is een voorbeeld; de uitbraak is daar flink op zijn retour.
De precieze reden hierachter is onduidelijk. Er zijn geen overduidelijke aanwijzingen voor directe belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie in Nederland op dit punt. Het lijkt vooral een kwestie van incompetentie, diffuse verantwoordelijkheden en gepolitiseerde bias
Het bewijs voor de werking van ivermectine is inmiddels zo sterk, dat als het genezen van COVID-19 een misdrijf zou zijn, ivermectine al lang achter de tralies zou zitten. Wie anders kan verantwoordelijk zijn voor alle gevallen waar na het geven van ivermectine nul doden vielen?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Desmond Noordenstein

Desmond Noordenstein Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @noordenstein

6 Apr
WSJ: Covid Arsenal Needs Pills as Well as Shots

Oud-FDA-topman Gottlieb (en nu board member bij Pfizer) promoot de gedachte dat het mooi zou zijn als er een medicijn zou zijn voor de vroege fase van COVID-19.

Uiteraard niet het goedkope effectieve medicijn dat we al kennen...
In breaking news; Pfizer begins human trials for pill that could treat Covid-19: PF-07321332
Ondertussen heeft dat arme bedrijf Pfizer nog veel te weinig invloed op de COVID-19 aanpak en willen ze graag in het OMT.
ad.nl/binnenland/pfi…
Read 5 tweets
23 Mar
Big pharma stands to lose a lot profit if ivermectin is widely implemented. The pandemic would be over in no time. Billions of dollars are at stake, in selling new drugs and vaccines. The string of peculiar statements in the last month from Merck, FDA and EMA is striking.
While ivermectin performs very well in study after study, and in the real world (Uttar Pradesh), there is suddenly a string of unprompted declarations about ivermectin by these institutions - press releases not backed up by a research report.
Merck suddenly and unpromptedly released a statement on February 4, 2021 on ivermectin, verifiably not true and not backed up by a research report.
merck.com/news/merck-sta…
Read 19 tweets
22 Mar
Qua maatschappelijke verhoudingen lijken er wel steeds ernstiger kloven te ontstaan over corona. Vriendschappen die worden verbroken over coronastandpunten. Mensen die ziektes worden toegewenst. Scheldwoorden gebruiken.
Het is een symptoom van waar Tjeenk Willink het gisteren over had in Buitenhof; er is nooit goed samen naar het probleem gekeken. Dit is gebrekkig crisisleiderschap. We missen een periodiek beeld over wat er wetenschappelijk bekend is over het virus.
Mensen zouden geen vriendschappen horen te verliezen over mondkapjes. Er is wetenschappelijk leiderschap nodig. Dus stoppen met powerpointpresentaties maar een doorwrocht rapport met de stand van de wetenschap over het virus.
Read 4 tweets
17 Mar
Een interview met Tess Lawrie over de ivermectine meta-analyse van Andrew Hill. Ontluisterend en hoe dan ook moeilijk om te horen. Komt er op neer dat de conclusies van de meta-analyse van Hill mogelijkerwijs van hogerhand zijn aangepast c.q. verzacht.
francesoir.fr/videos-les-deb…
Hier een uitgebreider artikel in France Soir.
francesoir.fr/societe-sante/…
De conclusie van de studie van Andrew Hill c.s. komt er op neer dat voor een veilig en bekend medicijn dat tijdens een pandemie tot 75%!!!!! reductie in mortaliteit kan leiden, eerst nog rustig moet worden afgewacht op meer studies.
assets.researchsquare.com/files/rs-14884…
Read 9 tweets
17 Mar
De SWAB heeft onlangs de richtlijnen voor behandeling van COVID-19 patiënten redactioneel wat gewijzigd. Ze hebben de zinsnede waarin stond dat vitamine D wordt afgeraden bij COVID-19 (eindelijk) weggehaald.
Verder is het bar slecht opgezette en uitgevoerde Colombiaanse onderzoek toegevoegd aan de paragraaf over ivermectine (volgens de SWAB 'goed uitgevoerd') en is het inhoudsloze statement van de liever zakkenvullende farmaceut Merck toegevoegd.
swab.nl/nl/covid-19#to…
Daarnaast is een paragraaf opgenomen over de totstandkoming van de richtlijn. Komt er op neer dat er allerlei groepen bij betrokken zijn (en dus niemand echt verantwoordelijk)
swab.nl/nl/covid-19#to…
Read 11 tweets
16 Mar
Er is iets heel raars aan de hand met de weigering om positieve metastudies naar ivermectine te publiceren en überhaupt de benadering van ivermectine door onder meer FDA, NIH, maar ook hier in Nederland.
Ivermectine is een veilig, goedkoop en effectief middel tegen COVID-19, dat potentieel vele levens kan redden. Zo zijn er overigens meer, zoals vitamine D, maar ook bijvoorbeeld fluvoxamine.
Tegelijkertijd spelen er bij met name vitamine D en ivermectine ook grote financiële belangen van de farmaceutische industrie. Als de volledige Westerse bevolking vitamine D sufficiënt zou zijn, zou niet alleen de COVID-19 pandemie veel minder kunnen huishouden, maar zouden ...
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!