Sabah bahsettiğim bilgiseline başlıyoruz;

Nüfus, Kişi Başına GSYİH ile BİST, Kur, Enflasyon ve Türkiye ile ilgili "Büyüme" tahminleri arasındaki ilişkiyi/ beklentiyi/ korelasyonu harmanlayarak 2021 yılı için İyimser, Orta ve Kötümser senaryo tahminlerimi paylaşmak istiyorum.
1- Ülkemizin döviz kırılganlığı sebebiyle; GSYİH’miz TL bazında 2010 yılından 2020 yılına kadar %327 nominal olarak artmasına rağmen USD bazında GSYİH’ye baktığımızda %10.5’lik bir düşüş görüyoruz. Bu USD bazında ülke satışlarımızın azaldığını ifade etmektedir.
2- Benzer şekilde Bist’in TL ve USD karşılaştırmasını yaparsak, 2010 yılı sonunda 660,04 olan TL endeks, bugün itibariyla 1.417,16 olarak gerçekleşti. Bu Bist’in nominal olarak son 10 yılda (+4 ay) TL bazında %115 arttığını gösteriyor.
3- Bist’in aynı tarih aralığındaki USD değerine bakacak olursak, 2010 yılı sonunda endeks 425 USD iken, bugün itibariyla 174 USD olarak gerçekleşti. Bu nominalde %59’lik bir küçülme demek. Bist Ekonominin aynısı diyor isek, o zaman GSYİH’mız ile paralellik göstermesini bekleriz.
4- USD/USD karşılaştırdığımızda, son 10 yılda GSYİH %10.5 düşmüşken endeks değerimiz %59 düşmüş. Bu büyük fark bana endeksimizin düşük değerlendiğini düşündürüyor.

Bunun da 2 sebebi olduğunu düşünüyorum;
5- Şirket “değerlemesi” geçmiş performansa ya da bugünkü duruma göre yapılmaz. Bilakis gelecekte yaratacağı değere odaklanır. Demek oluyor ki 2010 yılında geleceği dair daha iyi bir beklenti var iken, 2020 yılında bu beklentiler %50 oranında iskonto edilmiştir.
6- Bunun pek çok sebebi var, sebeplerini hepimiz az çok biliyoruz ancak ben bu iskontonun fazla olduğunu düşünüyorum.

Diğer bir sebebi ise;
7- Borsamızda yabancı yatırımcının payı %45'in altına inerek verinin tutulduğu dönemden bu yana en düşük seviyeye indi. Ve yabancı yatırımcı haliyle hesabını USD değerlemeler üzerinden yapıyor. Son 10 yılda USD bazında en düşük endeks değerimiz, 173 USD ile 2018 yılı.
8- 2018 yılı dünya piyasalarında düşüşlerin olduğu bir yıldı. Ve bizde de kur krizinin yaşandığı yıla denk geliyor. Dolayısıyla, en düşük 173 USD (12/2018) en yüksek 425 USD (12/2010) gibi bir 10 yıllık tablo var önümüzde. Çerçeveyi çizmek adına rakamlar önemli.
9- Şu an Endeksimiz 174 USD seviyelerinde. Bu seviyenin 425 USD’lere çıkabilirliği daha önceden gerçekleşmiş. Ve tekrar gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok. Yapılacaklar belli, kuru, enflasyonu, faizi belli seviyede tutarak, yabancıya gerekli güven ortamını sağlamak ve büyümek.
10- Tüketerek değil üreterek büyümek. Bunları yaparsak; 3 yıl içerisinde BİST Endeksinin tekrar 300-350 USD seviyelerine çıkacağı şeklinde.

Bunun sebepleri de basit;
11- Ekonomik büyüme, bir ekonomide mal ve hizmet üretimindeki artıştır. GSYİH’yı arttırmamız gerek, tüketerek değil üreterek arttırmamz gerek ve arttıracağız, inşallah 🙏 GSYİH arttığı sürece gündelik düşüşleri önemsemememiz gerekir.
12- Ekonomi yönetimimiz 2018 yılında Rahip Branson krizinden yakın zamandaki Ekonomi Bakanı değişikliğine sebep olan gelişmelerden önemli dersler çıkardı diye düşünürken, 19 Mart gecesi herşey tersine döndü ve aslında bir ders çıkarmadığımızı gördük.
13- Bunun sonucunda, bugün bile yabancının özellikle bankacılık sektöründen arkasına bakmadan çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. 2 Nisan - 26 Mart haftasında yabancıların hisse senedi stoğu 364m$ azalırken, DİBS stoğu 140 m$ azaldı. Toplam yabancı çıkışı 505 m$ oldu.
14- Politik stabilite ve Türkiye'ye özel konjktürel konulardaki risklerde “SAKİN” bir yakın gelecek görürsek, Dünya’nın ekonomik faaliyetlerinin ribaund yapacağı (covid sonrası başka bir alternatif yok) bu dönemde 200 USD üzerine tekrar gelebileceğine herşeye rağmen inanıyorum.
15- Bu yüzden ben, olarak endeks 155-160 USD altına indiğinde kuvvetli alım yaparım, kısa vadeli iniş çıkışlara da takılmam. Türkiye öyle bir potansiyele sahip ki, "Sanayi" gerçekten kıskanılacak kasımız. Ve Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri; bunu aklımızdan çıkarmayalım.
16- Burası Arjantin, Bolivya, Şili değil. Tek yapmamız gereken radikal kararlar almadan, dünya piyasalarına ayak uydurmak. Bu kadar basit. Kısa vadeli politik ve konjonktürel riskler her zaman olacaktır.
17- Ancak büyük resimle ilgili vizyonu ve gidişatı oturttuğumuz vakit uzun vadede bu risk gibi gözüken unsurlar aslında yatırımcı için bir fırsat olarak da düşünülebilir. Ancak sen/biz bile inanmıyorken yabancı nasıl inansın dediğinizi duyar gibiyim 😌
18- Sonuç olarak, eğer GSYİH artıyorsa, enflasyon makul bir seviyedeyse , ki bence makul seviye Türkiye özelinde %8-9 civarı olmalı, faiz ve kur sakin ise, Borsamızda yatırım yapmamak için bir sebep göremiyorum. Aksi taktirde temkinli ve mesafeli durmakta fayda var.
19- Tüm bunların sonucunda; 2021 Yılsonu BIST tahminimi IMF (%6), OECD (%5.9), WB (%4.5), JP Morgan (%4.6), Moody’s (%4) ve Fitch (%6.7) büyüme beklentilerini revize etmesinden sonra güncelledim. Buna göre 2021'de yaklaşık büyüme oranının %5.3 civarında olacağını söyleyebiliriz.
20- Kuru 7.50-7.75 TL altındaki seviyelerde tutabildiğimiz, Enflasyonu ve Faiz’i en azından %12 seviyelerine indirebildiğimiz sürece ki bu saatten sonra bence zor; “İyimser Senaryo” beklentim; 2021 yılını max 2.071,39, min 1.917,37, ortalamada ise 1.994,38 civarlarında idi.
21- Şu an içinde bulunduğumuz durumdan bir nebze de olsa çıkabilirsek, konsensus oluşturacak yeni bir kabine, fiyat istikrarını, yabancının tekrar Türk varlıklarına güven duymasını sağlayabilirsek, “Moderate Senaryo” beklentim; max 1.779,20, min 1.632,21, ortalamada ise 1.705,71.
22- Eğer mevcut senaryo değişmezse, bu belirsizlik ve gerilim devam ettiği sürece “Kötümser Senaryo” beklentim; ki malesef bu senaryo şu an için daha olası geliyor bana; max 1.622,53, min 1.498,13, ortalamada ise 1.560,33 civarlarında 2021 yılını kapatacağımızı düşünüyorum.
23- Yine hacimin yerlerde süründüğü tatsız bir piyasayı geride bıraktık. Haftasonu; Cumartesi günü Gıda, Perakende ve İçecek/Meşrubat Sektör analizinde, Pazar günü ise Kimyasal Ürün sektör analizinde görüşmek üzere,

Herkese iyi akşamlar,

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ömerhan Karamahmutoğlu

Ömerhan Karamahmutoğlu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @omerhankrm

10 Apr
Başlıyoruz;

Gıda sektöründeki şirketleri incelerken, bu şirketlerin gelecekteki iş planlarından/büyüme hedeflerinden, varlıklarından bağımsız mevcut finansal durumlarını değerlendiren bir analiz yapıyoruz. Makro bir bakış açısıyla, güncel finansallarını detaylı inceliyoruz.
Yıldız ve Ana Pazar'da yer alan toplam 24 şirketi inceledim. Analize geçmeden önce sektör ile ilgili birkaç link paylaşmak istiyorum. Gerçi ben bu linkleri paylaşsam da paylaşmasan da, %90’ınız elinizdeki hisseyi özet tablolarda görmek dışında başka birşeyle ilgilenmeyeceksiniz.
Read 20 tweets
4 Apr
Başlıyoruz;

"Otomotiv" sektöründeki tüm şirketleri analiz ederken, bu şirketlerin gelecekteki iş planlarından/büyüme hedeflerinden bağımsız, geleceğe dair bir projeksiyon yapmadan, daha makro bir bakış açısıyla güncel finansal tablolarını detaylı inceliyoruz.
1- Yıldız ve Ana Pazar'da yer alan toplam 18 şirketi inceledim. Önce sektörden ve sektör verilerinden bahsetmek isiyorum. Gerçi ben istediğim kadar sektör anlatıyım, kendimi de yırtsam %90’ınız elinizdeki hisseyi özet tablolarda görmek dışında başka birşeyle ilgilenmeyeceksiniz.
2- Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2021 yılı ilk çeyreği sonuçlarını açıkladı. Mart ayında Otomotiv Pazarı, yükselen kur ile panikleyen tüketici ve markaların kampanyalarıyla birlikte en iyi Mart ayını yaşadı ve toplam satış adedi 96.128 adet olarak gerçekleşti.
Read 25 tweets
3 Apr
Başlıyoruz;

Enerji sektöründeki şirketlere detaylı bir şekilde bakarken, bu şirketlerin gelecekteki iş planlarından/büyüme hedeflerinden, varlıklarından tamamen bağımsız mevcut durumlarını değerlendiren bir analiz yapıyoruz. Yıldız ve Ana Pazar'da yer alan 13 Şirketi inceledim;
1- Aslında Enerji sektörünü ikiye ayırmak gerekiyor. Dağıtım ve Üretim diye. Yani #ENJSA ile #ZOREN'i aslında kıyaslamak çok mantıklı değil çünkü gelir modelleri farklı. Çok önemli değil. Biz burada daha makro bir bakış açısıyla, 2020 yılı finansal performanslarını inceliyoruz.
2- İkinci ve asıl önemli konu ise borçluluk. Burada bakmamız gereken önemli parametreler şunlar;

Enerji şirketlerinin çoğu çok borçlu olduğundan mevcut Favök (Ebitda) ile faiz karşılanır mı, bakmak lazım.
Read 19 tweets
1 Apr
#NATEN Türk Enerji Sektöründe satın alma süreci yenilenebilir alanda hız kazanıyor. Geçtiğimiz haftalarda #KCHOL iştiraki Entek’in Alman devi STEAG’dan Süloğlu Rüzgar Santrali şirketini satın almasından sonra bu kez yenilenebilir enerjinin önemli oyuncularından Kinesis satılıyor.
2009’da kurulan güneş enerjisinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden #NATEN, Kinesis Enerji Yatırımları firmasının sahibi oluyor. 2019’da hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören #NATEN, tamamı güneş santrali olmak üzere 44 MW’lık kurulu güce sahip.
Borsada işlem gören ilk güneş enerjisi üreticisi firma olan #NATEN , Ankara’dan Afyon’a, Bilecik’ten Nevşehir’e çeşitli şehirlerde güneş enerjisi santrallerine sahip. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş.’nin -->
Read 5 tweets
31 Mar
İlk çeyreği bu akşam itibariyle kapattık. Bu çeyrekte hangi sektörler, dolayısıyla hangi şirketler endeks üzeri getiri elde edip ön plana çıktı, hangileri daha geride kaldı, Yıldız Pazar'da bulunan 121, Ana Pazar'da bulunan 164, toplamda 285 şirket için kısaca değerlendirelim; Image
1- Aracı Kurumlara baktığımız zaman, Yıldız Pazar'daki %32.2'lik yükseliş #GEDIK sayesinde. Yılbaşından beri #GEDIK %69.8 değer kazanırken, #ISMEN %5.4 değer kaybetti. Ana Pazar'da yer alan #GLBMD ise sene başından beri %26.5 getiri ile yatırımcılarını üzmedi. Image
2- Bankacılık Sektörüne bakacak olursak, #GARAN sene başından beri %35.5 değer kaybederken, en az değer kaybeden banka %7.2 ile #ALBRK oldu. Image
Read 19 tweets
28 Mar
Öncelikle biraz Demir Çelik sektörü hakkında sizleri bilgilendirip, bunu özellikle iki Bist 30 şirketi #EREGL ve #KRDMD özelinde detaylandırıp, sonrasında Yıldız ve Ana Pazar'da yer alan 13 Demir Çelik şirketini 2020 yılsonu finansalları üzerinden değerlendireceğiz. Başlıyoruz;
Entegre tesislerde HRC vs Iron ore makası giderek açılıyor. İşin güzel tarafı HRC daha hızlı artıyor ve bu marjlar üzerindeki pozitif etkinin daha da iyileşmesi demek. Entegre olmayan tesislerde ise hammadde hurda çelik. Hurda fiyatları son çeyrekte cevhere göre daha hızlı arttı.
Bu nedenle Q1’de entegre olmayanlarda marjın daha düşük olmasını beklerim.

FD/Favök üzerinden gidersek en ucuzlar, tartışmasız #EREGL ve #KRDMD. Ben birinci çeyrek #EREGL ikinci çeyrek #KRDMD’nin pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Bunun sebebi de kur.
Read 24 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!