#رشتو
۱
وقاحت و حماقت مائو در دوران جنگ سرد همهٔ مملکت‌های جهان (اعم از کمونیست و غیرکمونیست) را انگشت به دهان می‌کرد.
و همین وقاحت در بسیاری از مواقع نقش کلیدی در موفقیت چین در سطح بین‌المللی را رقم می‌زند. برای مثال مائو بارها بعد از سخنان یا سیاست‌های 👇
۲
تجاوزکارانه‌اش گوشزد می‌کرد که هراسی از جنگ و به خصوص جنگ هسته‌ای ندارد و اشاره می‌کرد که جمعیت چین آن‌قدر زیاد است که اهمیتی نمی‌دهد چند صد میلیون از آن در جهت پیروز کمونیست چینی فدا شوند. برای مثال در کنگرهٔ سال ۱۹۵۷ مسکو مائو در مقابل نمایندگان کشورهای کمونیست بیان کرد:
👇
۳
«ما از جنگ هراسی نداریم. از بمب‌ها و موشک‌های اتمی نمی‌ترسیم. اگر در جنگ با امپریالیست‌ها ۳۰۰ میلیون نفر از جمعیت کشورمان را از دست بدهیم چه اهمیتی دارد؟ جنگ جنگ است. سال‌ها سپری خواهد شد و ما هم به دنبال کار خودمان بر‌می‌گردیم و جمعیت بیشتری تولید می‌کنیم، حتی بیشتر از قبل»👇
۴
با اینکه این سخنان نگاه ابزاری کمونیسم به انسان‌ها را نشان می‌داد اما باعث وحشت دیگر رهبران کمونیست هم شد. (چون آنان عمیقاً با سیاست‌های عجیب مائو از زمان جنگ کره به بعد آشنا بودند)
بعد از او دبیرکل حزب کمونیست چکسلواکی، «آنتونین نووتنی» ضمن اعتراض به صحبت‌های مائو 👇
۵
اظهار داشت: «پس تکلیف ما چه می‌شود؟ ما فقط دوازده میلیون نفر جمعیت در چکسلواکی داریم و همهٔ آن‌ها از بین خواهند رفت. دیگر کسی باقی نخواهد ماند» پاسخ مائو صرفاً لبخندهای موذیانه بود‌.
همین سیاست‌ها و سخنرانی‌های بی‌پروای مائو سبب شده بود که آمریکا و دیگر کشورهای 👇
۶
غربی، دیپلماسی متفاوتی را در مورد چین اتخاذ کنند چون می‌دانستند که مائو هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد و اهمیتی برای جان چینی‌ها قائل نیست و این را بارها در گفته و عمل (حوادث جنگ کره و مسألهٔ تنگهٔ تایوان) ثابت کرده بود. چین هم از این مدارا نهایت سواستفاده را می‌کرد.👇
۷
بی‌سبب نیست که بعد از قحطی ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲ در چین، که بزرگترین قحطی جهان به شمار می‌رود و بین ۴۰ تا ۵۵ میلیون نفر در آن بر اثر گرسنگی قربانی شدند، مائو به جای پذیرش اشتباهاتش دستور به دستگیری و کشتن پزشکانی داد که در بیماران تشخیص سوتغذیه داده بودند و از اساس قحطی را انکار کرد.👇
۸
احساس می‌کنم چنین وقاحتی، امروز در رهبران سرزمین‌مان هم نمودار گشته و تا حدی دیگر کشورها را در برخورد با آنان مستأصل کرده است. چرا که هیچ خط قرمزی جز تهدید حکومت توتالیتر‌شان نمی‌شناسند. به جای خرید واکسن به مردم اطمینان می‌دهند که کمبود قبر نداریم!
#واکسن_بخرید
این مطلب را در ویرگول هم به اشتراک گذاشتم.
vrgl.ir/ZUKpM

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with آرمان

آرمان Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @friend_of_hume

8 Apr
زندگی هر کس با همه تنوع بیرونی، به طور مستمر دارای ماهیتی ثابت است و میتوان آن را با سلسله‌ای از واریاسیون‌ها روی یک تم تشبیه کرد. هیچ کس نمی‌تواند از حیطه‌ی فردیت خویش بیرون رود. حیوان را تحت هر وضعیتی قرار دهند در همان دایره‌ی تنگی که طبیعت برای👇
او قاطعانه معین کرده است، محدود می‌ماند و از این رو کوشش برای شاد کردن حیوانی که دوستش داریم درست به علت همان مرز های طبیعت و شعور حیوانی، ناگزیر همواره در محدوده‌ای تنگ باقی می‌ماند. این گفته در مورد انسان نیز صادق است. مقدار سعادتی که هرکس می‌تواند به دست آورد👇
در اثر فردیتش پیشاپیش معیین شده است. به ویژه محدودیت‌های ذهنی، توانایی آدمیان را در کسب لذت از آغاز تا پایان عمر مقرر کرده است.

از کتاب «در باب حکمت زندگی»
اثر آرتور شوپنهاور
Read 4 tweets
6 Apr
#رشتو: هدف زندگی خود زندگی است!
۱
آیزایا برلین هم‌داستان با متفکر انقلابی روس، آلکساندر هرتسن، همواره این فکر را محکوم می‌شمرد که رواست انسان‌ها را در راه مجردات و تصورات انتزاعی فدا کنیم و خوشبختی یا بدبختی افراد را تابع رویای آینده‌های باشکوه قرار دهیم. این فکر، 👇
۲
به عقیده‌ی او، جوهر و چکیده‌ی تعصب و خشک‌مغزی و دستوری برای کارهای غیرانسانی بیهوده و وحشتناک است.
برلین نیز مانند هرتسن معتقد بود که «هدف زندگی خود زندگی است»، و هر زندگی و هر عصری باید هدف خود آن، و نه وسیله‌ی رسیدن به هدفی در آینده، تلقی شود.👇
۳
او هشدار می‌داد که آینده پیش‌بینی‌ناپذیر است، و پیامدهای هیچ رشته اعمالی را نمی‌توان به یقین از پیش دانست، زیرا پیامد ممکن است به‌کلی غیر از قصد و نیت اصلی از کار دربیاید.
[...] نادیده گرفتن ظرافت‌های اخلاقیِ وسیلهٔ [نیل به سوی هدف]، به عقیده‌ی او، نه تنها اخلاقاً زشت، بلکه 👇
Read 6 tweets
31 Mar
#رشتو: نصیحت آقا محمدخان قاجار به ولیعهدش!

۱/۶
نگاهی کنیم به شرحی که رضاقلی‌خان هدایت از سفارش آقا محمد خان به ولیعهد خود فتحعلی خان جهانبانی می‌آورد:
«روزی حضرت نایب‌السلطنه فتحعلی‌خان جهانبانی به آن پادشاه آگاه خدمتی شایسته کرد یا پاسخی درخور و بایسته گفت تا👇
۲/۶

طبع آن حضرت نیک برشکفته شد، به برادرزاده فرمود: «از من تمنایی کن که روا دارم.» شاهزادهٔ آزاده را تملقی و خوش‌آمدی به خاطر رسیده عرض کرد: «الحمد، مرا از دولت آن حضرت حاجت و نیازی نیست، کارهایم بر وفق نظام است، و وسعتی و راحتی تمام دارم، اما اگر تخفیفی در جمع منال(ثروت)
۳/۶
رعایا رَوَد مزید دعاگویی دولت شود.» پادشاه دانا برآشفت و او را براند. پس از لابه و الحاح و انابه دگرباره بخواند و فرمود: «ای فرزند ارجمند! رأیت خام است و بر خطاست، چون با رعایا به سر نبرده‌ای از حالت این گروه عامه تجربتی حاصل نکرده‌ای. رعیت چون آسوده گردد در فکر عزل رئیس 👇
Read 7 tweets
29 Mar
#رشتو: سال ۱۴۰۰ هم سال نخست قرن جدید است و هم نیست!

۱/۹
بر اساس گاه‌شماری شمسی سال ۱۴۰۰ سال نخست قرن نیست و دلیل این موضوع این است که در سیستم‌های میلادی، قمری و شمسی سال صفر وجود ندارد. در واقع بعد از سال یکم قبل از مبدأ، سال یکم بعد از مبدأ می‌آید. پس قرن نخست در این 👇
۲/۹
سیستم‌ها با سال ۱ شروع و با سال ۱۰۰ خاتمه می‌یابد. پس قرن چهاردهم شمسی از ۱۳۰۱ شروع می‌شود و تا پایان ۱۴۰۰ ادامه دارد.
اما در سیستم گاه‌شماری نجومی و ایزو (و بعضی تقویم‌ها مثل تقویم‌های بودیستی یا هندویی) قضیه متفاوت است. در این تقویم‌ها سال صفر نیز در نظر 👇
۳/۹
گرفته می‌شود. یعنی بعد از سال منفی یک، سال صفر و بعد سال یک می‌آید.
دلیل این موضوع ممکن است این باشد که سیستم‌های گاه‌شماری میلادی، شمسی و قمری سال‌ها بعد از مبدأ تدوین شده‌اند. (مثلاً گاه‌شماری میلادی در ۵۲۵ یا ۵۳۲ بعد از میلاد و گاه‌شماری قمری در ۱۵ هجری تدوین شده)👇
Read 9 tweets
27 Mar
#معرفی_کتاب #معرفی_نمایشنامه
۱/۶
اگر اهل تئاتر و نمایشنامه‌خوانی باشید، احتمالاً یوجین اونیل، نمایشنامه‌نویس برندهٔ نوبل آمریکایی، را با نمایشنامهٔ «گوریل پشمالو» می‌شناسید.
اونیل با تأثیر از ایبسن در تلاش بود تا دوباره فرم و درون‌مایهٔ تراژدی‌های یونانی 👇
۲/۶
را که برای سال‌ها مورد بی‌توجهی بودند زنده کند و در این راه دست به خلق آثار متفاوت و متناقضی می‌زند.
یکی از این آثار نمایشنامهٔ چهار پرده‌ای «نخستین آدم» است که داستان زندگی کُرتیس جیسنِ انسان‌شناس و همسرش مارتا را که بهترین همکار و دوستش است روایت می‌کند. این دو بعد از 👇
۳/۶
از دست دادن دو فرزند خود عهد می‌کنند دیگر بچه‌دار نشود و خودشان را وقف علم کنند و برای مدتی در شهر سنتی و مذهبی کرتیس یعنی بریج‌تاون اقامت می‌کنند. ولی نمی‌توانند با مردمان شهر کنار بیایند و مارتا که دختری از غرب آمریکاست مانند بیگانه‌ای انگشت‌نمای فامیل همسرش می‌شود.👇
Read 6 tweets
26 Mar
#رشتو
۱
راستی‌آزمایی سخن پیمان‌شکن با آزمایش‌های آب و آتش توسط قوم اوستایی هندوایرانی:

«نزد هندوایرانیان حفظ قول و پیمان اهمیت بسیار زیادی داشته است. ظاهراً دو نوع قول را می‌شناخته‌اند: یکی سوگند رسمی که گویا آن را 👇
۲

«ورونه» (احتمالاً از ریشهٔ فعلی هندواروپایی -ver به معنای بستن و گره زدن) می‌نامیده‌اند و با ادای آن، مرد خود را به کردن یا نکردن کاری به خصوص ملزم می‌داشت، و دیگری توافق یا پیمان موسوم به «میثره» (احتمالاً از ریشه هندواروپایی mei به معنای «مبادله کردن») که طرفین 👇
۳
به وسیلهٔ آن، بر سر چیزی باهم توافق می‌کردند. در هر دو حالت، در قولی که به زبان رانده می‌شد، نیرویی پنهان می‌دیدند و سپس این نیرو را به منزلهٔ ایزدی می‌شناختند که شخص درستکار را که پای حرف خود می‌ایستد تأیید و تقویت می‌کرد، ولی دروغ‌زنی را که پیمان می‌شکست، با انتقامی 👇
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!