#رشتو
۱/۸
🔴تشابه وضعیت نویسندگان در آلمان نازی و شوروی کمونیستی

جالب است در این واقعیت هم تأملی کنیم که میان چیزی که فاشیست‌های غربی از ادبیات می‌خواستند با آنچه بالشویک‌ها می‌خواهند تفاوتی وجود ندارد. بگذارید گفته‌ای را نقل کنم: 👇
۲/۸
«شخصیت هنرمند باید آزادانه و بدون قید و بند رشد کند. اما یک چیز از او می‌خواهیم: تأیید اصول اعتقادی ما.»
این کلام یکی از بزرگان نازی یعنی دکتر روزنبرگ، وزیر فرهنگ آلمان هیتلری، است. نقل قول دیگر: «هر هنرمندی حق آفرینش آزادانه دارد؛ اما ما کمونیست‌ها باید او را👇
۳/۸
بر طبق برنامه‌مان ارشاد کنیم.» چنین گفت لنین!
هر دو جمله‌ای که نقل کردم، عین کلمات آن‌هاست و شباهت این‌ها به هم می‌شد مایهٔ تفریح باشد، حیف که کل قضیه بسیار غم‌انگیز است.

«ما قلم‌هایتان را ارشاد می‌کنیم»- پس این بود قانون بنیادی که حزب کمونیست وضع کرد، و👇
۴/۸
این قرار بود ادبیات «زنده» تولید کند.
هیکل گرد و قلنبهٔ قانون شاخک‌های ظریف دیالکتیکی داشت: گام بعدی این بود که کار نویسنده را به همان دقتِ نظام اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کنند و این به نویسنده وعدهٔ چیزی را می‌داد که مقامات کمونیست با خنده‌ای زورکی می‌گفتند👇
۵/۸
«تنوع بی‌پایان مضامین» است، چون هر چرخشی در مسیر اقتصادی و سیاسی متضمن چرخشی در ادبیات بود: درسی که باید داده می‌شد یک روز دربارهٔ کارخانه‌جات بود؛ روز بعد «مزارع»، بعد «خرابکاری»؛ بعد «ارتش سرخ»، و الی آخر (چه تنوعی!).
و رمان‌نویس شوروی هن‌هن‌کنان و از نفس افتاده از👇
۶/۸
این بیمارستان نمونه به فلان معدن یا سد نمونه می‌شتافت و همیشه کم مانده بود از وحشت قالب تهی کند که مبادا چنان که باید و شاید فرز و چالاک نباشد و مدح و ثنای فرمانی صادره از دولت شوروی یا قهرمانی در شوروی را بگوید که در روز انتشار کتابش کلک هر دو کنده شده باشد.👇
۷/۸
وقتی استالین جای لنین را گرفت، فلسفهٔ حکومت سر سوزنی تغییر نکرد، و حالا هم، با ظهور کروشچف یا خروشچیوف یا اسمش هرچه هست، هیچ چیز سر سوزنی عوض نشده است. به گفتهٔ خروشچیوف دربارهٔ ادبیات در یک اجتماع اخیر حزبی (ژوئن ۱۹۵۷) توجه کنید.👇
۸/۸
ببینید چه گفت: «فعالیت خلاق در قلمرو ادبیات و هنر باید آبستن روح مبارزه در راه کمونیسم باشد، باید دل‌ها را آکنده از خوشی کند، آکنده از نیروی اعتقاد، باید آگاهی سوسیالیستی و انضباط جمعی را بپروراند.»

از کتاب «درسگفتارهای ادبیات روس»
اثر ولادیمیر نابوکف
ترجمه فرزانه طاهری
مقایسه کنید با وضعیت نویسندگان در جمهوری اسلامی!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with آرمان

آرمان Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @friend_of_hume

16 Apr
۱
چرا برخی نمی‌توانند تنهایی‌شان را تاب بیاورند و از آن گریزان‌اند؟
نیچه پاسخ می‌دهد که مردمان از تنهایی‌شان می‌ترسند چرا که ارزشی خودساخته ندارند. و چون معیاری برای سنجش خویشتن در دست‌شان نیست ناچار دیگرانی را فرا‌می‌خوانند و از آن‌ها شاهد برمی‌گزینند تا ارزشمندی‌شان را... Image
۲
تایید کنند.
ارزشی برای خود نساخته‌اند و ناگزیر مقابل ارزش‌های دیگران تعظیم می‌کنند. چون دیگران نیز همچون آنان واقعاً ارزشی خلق نکرده‌اند، ارزش‌شان مصداق بی‌ارزشی‌ است و چنین است که وقتی در خلوت با این بی‌ارزشی‌ رو در رو می‌شوند، از آن می‌گریزند.

در «چنین گفت زرتشت» می‌خوانیم: Image
۳
«تاب خویشتن ندارید و خود را چندان که باید دوست نمی‌دارید. حال می‌خواهید همسایه را به دام محبت کشانید و خود را با خطای او زَراَندود کنید.*
ای کاش هیچ همسایه را تاب نمی‌آوردید و نیز همسایگانِ آن را. آن‌گاه ناگزیر از خود برای خود دوست می‌آفریدید و دل سرشارش را. Image
Read 4 tweets
15 Apr
۱
فیلم «درس‌های فارسی»، ساختهٔ وادیم پرلمان کارگردان اوکراینی‌تبار، داستان واقعی یک یهودی فرانسوی به نام ژیل را روایت می‌کند که در مسیر رسیدن به محل اعدامش به طور اتفاقی کتابی فارسی به دستش می‌رسد که پدری برای پسرش، رضا، امضا کرده است. ژیل خودش را ایرانی جا می‌زند و از آنجا... Image
۲
که یکی از فرماندهان اس.اس به دنبال یک ایرانی می‌گردد تا فارسی یاد بگیرد او نجات پیدا می‌کند.
حال در ادامه شاهد داستان ژیل هستیم که خود را «رضا جون» معرفی می‌کند و زبانی‌ من‌درآوردی را به جای فارسی به فرمانده آموزش می‌دهد. اما سختی کار اینجاست که هم باید رازش پنهان بماند و Image
۳
و هم باید خودش این زبان من‌درآوردی را فرابگیرد تا زنده بماند. وقتی ژیل مسئول نوشتن اسامی زندانیان می‌شود به واسطهٔ نوشتن اسامی در لیست‌ها به روشی دست می‌یابد تا خودش نیز بتواند آن واژگان را حفظ‌ کند. و در آخر موفق می‌شود ۲۸۴۰ لغت من‌درآوردی را هم به فرمانده آموزش دهد و هم خودش Image
Read 4 tweets
9 Apr
#رشتو
۱
وقاحت و حماقت مائو در دوران جنگ سرد همهٔ مملکت‌های جهان (اعم از کمونیست و غیرکمونیست) را انگشت به دهان می‌کرد.
و همین وقاحت در بسیاری از مواقع نقش کلیدی در موفقیت چین در سطح بین‌المللی را رقم می‌زند. برای مثال مائو بارها بعد از سخنان یا سیاست‌های 👇
۲
تجاوزکارانه‌اش گوشزد می‌کرد که هراسی از جنگ و به خصوص جنگ هسته‌ای ندارد و اشاره می‌کرد که جمعیت چین آن‌قدر زیاد است که اهمیتی نمی‌دهد چند صد میلیون از آن در جهت پیروز کمونیست چینی فدا شوند. برای مثال در کنگرهٔ سال ۱۹۵۷ مسکو مائو در مقابل نمایندگان کشورهای کمونیست بیان کرد:
👇
۳
«ما از جنگ هراسی نداریم. از بمب‌ها و موشک‌های اتمی نمی‌ترسیم. اگر در جنگ با امپریالیست‌ها ۳۰۰ میلیون نفر از جمعیت کشورمان را از دست بدهیم چه اهمیتی دارد؟ جنگ جنگ است. سال‌ها سپری خواهد شد و ما هم به دنبال کار خودمان بر‌می‌گردیم و جمعیت بیشتری تولید می‌کنیم، حتی بیشتر از قبل»👇
Read 9 tweets
8 Apr
زندگی هر کس با همه تنوع بیرونی، به طور مستمر دارای ماهیتی ثابت است و میتوان آن را با سلسله‌ای از واریاسیون‌ها روی یک تم تشبیه کرد. هیچ کس نمی‌تواند از حیطه‌ی فردیت خویش بیرون رود. حیوان را تحت هر وضعیتی قرار دهند در همان دایره‌ی تنگی که طبیعت برای👇
او قاطعانه معین کرده است، محدود می‌ماند و از این رو کوشش برای شاد کردن حیوانی که دوستش داریم درست به علت همان مرز های طبیعت و شعور حیوانی، ناگزیر همواره در محدوده‌ای تنگ باقی می‌ماند. این گفته در مورد انسان نیز صادق است. مقدار سعادتی که هرکس می‌تواند به دست آورد👇
در اثر فردیتش پیشاپیش معیین شده است. به ویژه محدودیت‌های ذهنی، توانایی آدمیان را در کسب لذت از آغاز تا پایان عمر مقرر کرده است.

از کتاب «در باب حکمت زندگی»
اثر آرتور شوپنهاور
Read 4 tweets
6 Apr
#رشتو: هدف زندگی خود زندگی است!
۱
آیزایا برلین هم‌داستان با متفکر انقلابی روس، آلکساندر هرتسن، همواره این فکر را محکوم می‌شمرد که رواست انسان‌ها را در راه مجردات و تصورات انتزاعی فدا کنیم و خوشبختی یا بدبختی افراد را تابع رویای آینده‌های باشکوه قرار دهیم. این فکر، 👇
۲
به عقیده‌ی او، جوهر و چکیده‌ی تعصب و خشک‌مغزی و دستوری برای کارهای غیرانسانی بیهوده و وحشتناک است.
برلین نیز مانند هرتسن معتقد بود که «هدف زندگی خود زندگی است»، و هر زندگی و هر عصری باید هدف خود آن، و نه وسیله‌ی رسیدن به هدفی در آینده، تلقی شود.👇
۳
او هشدار می‌داد که آینده پیش‌بینی‌ناپذیر است، و پیامدهای هیچ رشته اعمالی را نمی‌توان به یقین از پیش دانست، زیرا پیامد ممکن است به‌کلی غیر از قصد و نیت اصلی از کار دربیاید.
[...] نادیده گرفتن ظرافت‌های اخلاقیِ وسیلهٔ [نیل به سوی هدف]، به عقیده‌ی او، نه تنها اخلاقاً زشت، بلکه 👇
Read 6 tweets
31 Mar
#رشتو: نصیحت آقا محمدخان قاجار به ولیعهدش!

۱/۶
نگاهی کنیم به شرحی که رضاقلی‌خان هدایت از سفارش آقا محمد خان به ولیعهد خود فتحعلی خان جهانبانی می‌آورد:
«روزی حضرت نایب‌السلطنه فتحعلی‌خان جهانبانی به آن پادشاه آگاه خدمتی شایسته کرد یا پاسخی درخور و بایسته گفت تا👇
۲/۶

طبع آن حضرت نیک برشکفته شد، به برادرزاده فرمود: «از من تمنایی کن که روا دارم.» شاهزادهٔ آزاده را تملقی و خوش‌آمدی به خاطر رسیده عرض کرد: «الحمد، مرا از دولت آن حضرت حاجت و نیازی نیست، کارهایم بر وفق نظام است، و وسعتی و راحتی تمام دارم، اما اگر تخفیفی در جمع منال(ثروت)
۳/۶
رعایا رَوَد مزید دعاگویی دولت شود.» پادشاه دانا برآشفت و او را براند. پس از لابه و الحاح و انابه دگرباره بخواند و فرمود: «ای فرزند ارجمند! رأیت خام است و بر خطاست، چون با رعایا به سر نبرده‌ای از حالت این گروه عامه تجربتی حاصل نکرده‌ای. رعیت چون آسوده گردد در فکر عزل رئیس 👇
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!