Sn @vedatmilor tarihçilere dava açın!

Atatürk'ün 1920-1922 tarihleri arasında 4 kez geldiği Konya'da İlyas Çaha, Muhlis Koner, Behiç Erkin'e ait konaklarda kaldığını yazmışlar ama sakallı, sarıklı, cübbeli ve evinde babaannenizin piyano çaldığı dindar dedenizi unutmuşlar (!)
Sn @vedatmilor verdiğiniz her röportajda,'Atatürk, Konya'ya geldiğinde babaannemin babasında kalırdı. Daha o tarihte evde piyano çalınırdı. Babaannemin annesi de Milli Mücadele için kadınları örgütlerdi' diyorsunuz. Şuan araştırıyorum ama ilginç bir durum var, aydınlatır mısınız?
Milli mücadele döneminde Konya Şehir halkı nakdi yardımlar yapıyor Sn @vedatmilor . 14 Ağustos 1921'de Konya eşrafından Kazım Hüsnü Ticarethanesi 20.000,İsmail Paşa Fabrikası 10.000,Fethiye Fabrikası 10.000,Acemzade Murad Efendi 4.000,Boşnaklı Salih Efendi 4.000,
Tekalif-i Milliye'nin yayınlanmasından sonra 20 Ağustos 1921'de şehir halkından istenen 10.000 takım elbiseyle 188 büyükbaş,100.000 küçükbaş,500 nakliye arabası,yine esnaftan Kazım Hüsnü 18 çuval un,Edhem Bey 50 koyun,5 manda,24 sığır,149 çuval bağış yapıyor Sn @vedatmilor
Hilal-i Ahmer Cemiyeti de Konya'da bağış yapanları isim isim yazmış Sn @vedatmilor . Liste şu şekilde: 25.Fırkadan İzzet Beyin validesi Münire Hanım 500, Süvari Alay Kumandanı Yüzbaşı Haydar Bey'in ailesi Leman Hanım 500, 41. Fırka Yüzbaşısı Abbas Bey'in ailesi 600,
20 Süvari Alayında Baytar Yzb. Akif Bey'in ailesi 200, Sahra topçu alayında 2. Tabur ustası İsmail Ağa'nın ailesi 50, Mütekaidin-i Askeriyeden Osman Bey'in ailesi 100, Sincanlı Müdür Muhib Bey ailesi 100, Firdevs Hanım 100, Hacer Hanım 300, ( @vedatmilor )
Levazım Muhasebecisi Süleyman bey'in ailesi 300, Konya' Telgraf Muhasebe Memuru İbrahim Bey'in zevcesi Suzan Hanım 35, Binbaşı Hüsnü Bey'in ailesi Feride Hanım 100, 8. Fırka 1. Tabur Mülazım-ı Evvel Ali Efendi zevcesi Zehra Hanım100, ( @vedatmilor )
1. Kolordu 15. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Hamdi Bey'in zevcesi 100, kerimeleri Bedia Hanım 100, 8. Fırka Nakliye Taburu 2. Bölük Kumandanı Hamdi Bey'in zevcesi 100, Avundukzade Ali Efendi zevcesi 100, kuruş bağışta bulunmuşlar Sn @vedatmilor
Kayıtlara göre Konya halkı içinde en yüksek maddi bağışı yapan ise Ermenekli Tüccarlardan Mehmet Şükrü Efendi. Şükrü efendi orduya 500 TL. bağışlıyor.

Sanırım tarihçiler her yerde övündüğünüz Atatürk aşığı dedelerinizi ve Mecidiyezadeleri unutmuş Sn @vedatmilor
Temennim o ki; yeni kitabınızda dedenizin Konya'daki Milli Mücadeleye yönelik yapmış olduğu fedakarlıkları belgeleriyle anlatmanız. Arıyorum arıyorum çünkü bulamıyorum Sn @vedatmilor .Son olarak hala şansınız var! Şahsımdan 'Sallıyor' dediğiniz için özür dileyin sizi azat edeyim!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Emre Yaziyor

Emre Yaziyor Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @emreyaziyorrr

28 Apr
1-Sn @vedatmilor 'e öncelikle teşekkür ederim. Şahsım için 'Sallıyor'dan 'Dedemin amcasının yeğeni' level'ına geldi.

O zaman biraz daha level atlatalım Sn @vedatmilor 'a ve anne tarafına da kısaca bir bakalım.
2-Madem Sn @vedatmilor kan bağı arıyor o zaman yardımcı olalım. Sn @vedatmilor 'ün annesi Selma Keşmir hanım. Selma hanımın büyükannesi Ayşe Saffet Camcıoğlu. Büyükanne Ayşe hanım aynı zamanda Sevgi Edin'in de büyükannesi. Image
3-Siz bakmayın Sn @vedatmilor 'un 'Vehbi Koç, anneannemle aynı apartmanda oturur, komşumuzdu ( ) dediğine. Aslında akrabalar ki; yarın yazacağım. Ayşe Saffet Camcıoğlu'nun torunu Sevgi Edin, Sabetayların en meşhur ailelerinden Edin ailesinin gelini.
Read 9 tweets
28 Apr
1-Sn @vedatmilor 'Emre Erciş atmaz' VEFAT ilanlarından şecere takip eder. Nasıl mı? Tane tane yazayım belki bilmediğiniz akrabalarınızı keşfeder, Sıla-i Rahim yaparsınız.

Önce Kalkavan Ailesiyle olan akrabalığınızı öğreteyim size.
2-Sn @vedatmilor , Mecidiyezadeler'den Emin Yumni beyin oğlu dedeniz Tahir Milor ile Mecidiyezadeler'den Tahir Paşa'nın oğlu Cevdet Arıkut akraba olup Cevdet Arıkut'un eşi Merfua Arıkut, Baskın Sokullu'nun halasıdır. Bknz EKTEKİ VEFAT İLANLARI ImageImage
3-Marfua Arıkut'un yeğeni Baskın Sokullu, Faruk Sokullu'nun yeğeni olup Faruk Sokullu Hasan İnsel'in kardeşidir. Hasan İnsel, Mihrişah Kazma'nın damadıdır. Armatör Ahmet Kalkavan da Mihrişah Kazma'nın amcasıdır Sn @vedatmilor ImageImageImage
Read 8 tweets
23 Apr
LA CASA DE @faikoztrak 3.BÖLÜM

(59. twitten devam)60- 2. bölümünün sonunda Öztrak Hanedanı ve Faik Öztrak’ın hala kızının eşi Dr. Ali Tigrel’in halası Melek Öktem de kalmıştık.
61-İlk okuyan için karmaşık ve uzak akraba bağlantısı gibi görünen bu ilişkiler, Sabetayların klan modeli yapmış olduğu bu akrabalık evlilikleri göz önüne alındığında aslında ne kadar sistemli bir ilişki networku olduğu açık bir şekilde anlaşılır.
62-Bu akrabalık ilişkileri,X bir aileyi ele alırken sizi Y ailesine,Y ailesini incelerken de sizi Z ailesine götürsede aslında X, Y ve Z, birbiriyle hem kan bağı hemde kız alıp-verme yani dünürlük ilişkisi olarak akrabadır. Tıpkı şimdi inceleyeceğimiz akrabalık ilişkisi gibi.
Read 27 tweets
21 Apr
LA CASA DE @faikoztrak 2

(23.twitten devam)

24-Dün başladığım twit serimde, Faik Öztrak’ın halası Handan İnan ve Öztrak Ailesinin dünürleri Tigrel Ailesinden söz etmiş, Tigrel Ailesinden Dr. Ali Tigrel’in Faik Öztrak’ın halasının kızı Gülen hanımın eşi olduğunu yazmıştım.
25-Tigrel Ailesinin de Öztrak Ailesi gibi Türkiye Siyasetinde aktif olduklarını, bürokrasi ve Milletvekilliği gibi bir çok devlet kademesinde babadan oğula geçen bir silsile ile faaliyet yürüttüklerini yazdım. 2. Bölümümüze kaldığımız yerden devam edelim.
26-Sabetaylar hakkındaki araştırmalarımı, ailelerin şecere tutmak ve diğer ailelere akrabalık bağlarını hatırlatmak için gazetelere verdikleri Vefat İlanları dışında aile biyografileri üzerinden yaparken gün yüzüne çıkmamış bir çok akrabalık bağını keşfetmeye başladım.
Read 37 tweets
20 Apr
LA CASA DE @faikoztrak

1-Şuana kadar CHP Sözcüsü @faikoztrak ve Öztrak Hanedanı hakkında hep amca ve dede Öztrak’tan bahsettim. Öztrak hanedanının bir de kadın üyeleri var. Yani halalar!
2-Bu ilk bölüm sıralı twitlerimde, Faik Öztrak’ın halası, Orhan, Adnan, İlhan ve Ülker’in kardeşi olan Handan İnan hakkında bilgiler vereceğim. Faik Öztrak’ın halası Handan İnan, 25 Ekim 2016’da defnedildi fakat neredeyse hiç bir medya kuruluşunda haber yapılmadı.
3-Neden haber yapılmadı veya duyulmaması gereken neydi bilmiyorum. Açıkçası bu da ayrı bir araştırma konusu olarak notlarım arasına giredursun ilk olarak Faik Öztrak’ın halası Handan İnan’ın eşiyle başlayalım.
Read 23 tweets
19 Apr
1-Ateist Celal Şengör'ü daha önce yazmıştım ama yeni bir detaya daha ulaştım.

Dede @faikoztrak ile ortağı Hayri İpar'ın 'Şeker Şirketi' üzerinden İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı hortumlamalarına zemin hazırlayan ve Hayri İpar ile bacanak olan Kazım Taşkent, Şengör'ün akrabası.
2-Yarın yazmaya başlayacağım @faikoztrak twit serisinde Vehbi Koç ile dede @faikoztrak tarafından kurtarılan Martin Segal dışında bu olaydan 3 yıl sonra Kazım Taşkent tarafından kurulan Yapı Kredi Bankası hakkında da bilgiler paylaşacağım.
3-Kazım Taşkent'in memur maaşıyla Yapı Kredi Bankasını kurmasından ziyade Taşkent'in bacanağı olan 'Şeker Kralı' Hayri İpar ve dede @faikoztrak ile olan ilişkisi önemli.

Hortum operasyonun teslisi:

Baba: Vehbi Koç
Oğul: Dede @faikoztrak
Kutsal Ruh: Şeker Kralı Hayri İpar.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!