Tam kapanma adını verdikleri, ne olduğunu bizim pek anlayamadığımız bu sürecin daha başındayız, yurdun her yerinden #intihar haberleri gelmeye başladı. Bu süreç çok ağır sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.
Ben 20 milyon tahmin etmiştim, yasaklardan muaf vatandaş 16 milyonmuş. Daha belge almaya çalışıp sistem hatasından alamayanlar var. Bir hafta içinde 30 milyonu bulur bu sayı.

Marketler zaten tıklım tıklım. Market bahanesiyle sokaklar da öyle. Ama bir çok işyeri kapalı!
Pimapenci açık, telefoncu kapalı, pizzacı açık, oto tamircisi kapalı. Yanyana dükkanlar, biri açık, biri kapalı. İnsanların adalet duygusu rencide olmuyor mu sizce?

Bir kısmı Bodrum'un Çeşme'nin nüfusunu 10 misline çıkarmış, bazıları iş yapamamaktan dolayı intiharın eşiğinde!
Diyeceksiniz, hep kötü şeyleri söylüyorsun, hiç iyi şeyleri söylemiyorsun. Kötü niyetli misin nesin?

İnanın hiç kötü niyetli değilim. Çevresinde gördüklerinden etkileniyor insan. Yakın çevremde mutlu insana pek rastlamıyorum. Herkes öfkeli, herkes tepkili. Ben ne diyeyim?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Selim Gürselgil

Selim Gürselgil Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @gurselgil

3 May
1) Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Mücadelesi nedir?

Sondan başlayalım: Salih Mirzabeyoğlu'nun mücadelesi saf bir şeriat mücadelesidir. Bir başka ifadesiyle, İslamı hayata hâkim kılma mücadelesidir. Bu mücadelede Salih Mirzabeyoğlu, ne yalnız fikir adamı, ne yalnız kavga adamıdır;
2) fikir ve kavga adamıdır. Şu halde Salih Mirzabeyoğlu kimdir sorusunun en basit cevabı; Salih Mirzabeyoğlu İslamı hayata hakim kılma mücadelesinin bir fikir ve kavga adamıdır.

Bunun yanında ben velayetine de kaniim. Ama mevzumuz bu değil; ayrıca siz, ben öyle söylüyorum diye
3) birtakım ısmarlama duygularla buna inanmak zorunda değilsiniz.

Salih Mirzabeyoğlu, daha 75'ten, Gölge döneminden başlayarak İslamın, sağcı muhafazakâr çizgiye çekilerek kapitalizmin bir aleti ve oyuncağı olmasına karşı geldi. Bu, O'nun Büyük Doğu davasını en saf biçimde
Read 15 tweets
2 May
1) Kapitalizmi ülkeye Atatürk getirdi demek, biraz ağır bir ifade olabilir. Çünkü Atatürk'ten 100 yıl önce, devlet iflas edip beynelmilel kapitalistlerin oyuncağı olduğunda, ülkeye kapitalizm girmişti zaten. Ancak şu söylenebilir: Atatürk tercihini kapitalizmden yana kullandı!
2) Atatürk, ilkin milli bir kapitalizm inşa etmek istedi. Sıkıntıların yerli kapitalist sınıf olmamasından, yabancıların elinde oyuncak olunmaktan kaynaklandığını düşünüyordu. Bu, İttihatçılardan kalma bir düşünceydi. Fakat yerli kapitalizm oluşturmak o kadar kolay olmadığından,
3) Atatürk yabancı sermayeyi çekmek, yabancı sermaye ile ekonomiyi kalkındırmak yolları aradı.

İnönü pek öyle düşünmüyordu. O, Atatürk gibi liberalizme inanmış biri değildi. Daha devletçiydi. Ama kapitalizm yolundan büsbütün ricat etmesine ve o çok beğendiği Mussolini'nin
Read 18 tweets
1 May
Şimdi gündem: Rizeli köylüler, köylerinin taş ocağı istilası ile yok edilmesine direniyorlar. Müslümanlardan değil komünistlerden destek görüyorlar.

İşte kaybettiğimiz yerin başlangıcı! İslamcı kesim her türlü insani meseleye duyarsız. Oysa bunun Filistin'de Müslüman köyünü yok
edip, yerine Yahudi yerleşimciler için rant alanı açmaktan ne farkı var? Bu hadise Filistin'de olsaydı, şimdi sokağa dökülmüştük. Türkiye'de olunca Rize'nin müslüman köylüsünü dış güçlerin oyuncağı ilan etmeye varıyor iş.

Siz hiç taş ocağı bölgesinde yaşadınız mı? Ben öyle
bir bölgede büyüdüm. Bir beldenin cenneti andırırken nasıl cehenneme döndüğünü gün gün yaşadım. Şunu söyleyeyim: Filistin köylülerinin yaşadıklarından bir farkı yoktu. Çünkü ne genel, ne yerel idareciler sizi duymuyor. Taş ocağı açıp parasına para katmak isteyen kişi güçlü.
Read 11 tweets
24 Mar
1) Salih Mirzabeyoğlu, her alanda olduğu gibi kadın-erkek ilişkilerinde de ideal örneği inşa etti. Bu örnek, bugüne kadar en ufak bir leke ve şaibe bulaşmamış, bu çirkef dünya içinde son kalan insanî güzelliktir.

Rahmetli Ünsal Zor ve eşi rahmetli Nuray Zor, sözkonusu güzelliği
2) en güzel şekilde yaşatan çiftlerden biriydi. Onlar sevdada ve kavgada birlikti. Onların hikâyeleri anlatılsa roman olur ya, burada yeri değil. Yalnız bir küçük misal vereceğim.

Bir gün bizim aileyi topladım, onlara gittim. Kapıda o, Nuray Hanım, Emel abla vs karşılıyorlar.
3) Ben o ara bizimkine bir şey söyledim; kaba değil de, laubali de değil aslında, yanlış tedailere yol açsın istemiyorum, teklifsiz diyelim. Öylesine bir şey. Rahmetli de bunu duydu. Bir başladı... "Bak eşine bu şekilde hitap edeceksen bozuşuruz." Ya Reis şaka diyecek oldum,
Read 10 tweets
23 Mar
1) Hani dilimizde iki ucu pis değnek diye bir laf var ya... Ülkenin siyasi atmosferini şekle döksen, bu değnek çıkar ortaya...

Şimdi buyurun: Son 12 saatte 6 kadın öldürülmüş. İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın diye ortalığı kırıp geçirenlerle İstanbul Sözleşmesine kutsal metin
2) muamelesi yapanlar ne diyebilir bu konuda? İstanbul Sözleşmesi kaldırılmadan önce kadınlar öldürülmüyor muydu? Hem de rekor üstüne rekor kırılarak... Demek ki İstanbul Sözleşmesi kadın cinayetlerini önlemiyordu.

Peki İstanbul Sözleşmesi kaldırılınca her şey normale dönecek
3) sananlar ne diyecek? Elbette onlar da hiçbir şey söylemeyecekler. Muarızları gibi onlar da gerçek meselenin ne olduğuna hiçbir zaman dönüp bakmadılar. Karşılıklı goygoy yaparak ülkeyi bir uçurumdan diğerine atmakla meşguller.

Kadın cinayetleri İstanbul Sözleşmesi varken de,
Read 10 tweets
30 Apr 20
Şimdi biraz da İslama Muhatap Anlayış'tan söz edelim. Onun temel özelliklerinden, ana çizgilerinden...

İslama göre en üstün idrak ve şuur, Nübüvvettir; yani peygamberlik... O, kazanılmış, edinilmiş, zihni veya başka türlü bir beşeri çabayla elde edilmiş bir şey değil, doğrudan
doğruya İlahi bağıştır. Nübüvvet, doğrudan doğruya Allah'ın ihsanıyla kullarından bazılarına geçer.

Nübüvvet, bütün idrak biçimlerini, bütün ilimleri kendinde toplar. Merkez odur. İdrakın hakikati Nübüvveti idrak kadardır. Nübüvveti inkar, idrakın sakatlığıdır. Dahası, idrakın
aslını bilmemek, her türlü idrakın Nübüvvetten geldiğini de anlamamaktır.

Nübüvvete bağlı bir diğer idrak biçimi de Sahabettir; Sahabelerin idrakı... Onlar, idrakı doğrudan doğruya Nübüvvete iman yoluyla elde ederler. Başka hiçbir idrak, bu doğrudan iman yoluyla elde edilen
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!