deyan Profile picture
1 May, 29 tweets, 4 min read
1. Analiza COVID PCR štapića u slovačkoj bolnici potvrđuje ozbiljnu štetnost istih. Ovo je sveobuhvatan i pažljivo pripremljen plan.
2. Veoma uznemirujuće vesti iz Slovačke, gde je osoblje u bratislavskoj bolnici istraživalo PCR testove. Zaključili su da su testovi pamučnih tampona koji se ubacuju kroz nos u mozak dizajnirani da implantiraju telo DARPA hidrogelom.
3. Analiza je izvršena između novembra 2020 i marta 2021 na testnim brisevima u setovima: SD Biosensor, Abbott i Nadal u neimenovanoj bolničkoj laboratoriji (iz bezbednosnih razloga) u Bratislavi u Slovačkoj.
4. I svako ko ima standardni školski mikroskop i test mikroskop može da proveri verodostojnost tih informacija o test brisevima.
Sve informacije o test štapićima DARPA hidrogelu i litijumu su javno dostupne u naučnom i komercijalnom radu.
5. Iz ovih informacija jasno proizilazi da su testne palice krivično sredstvo za genocid nad slovačkim narodom. Međutim, ovo je sveobuhvatan i pažljivo pripremljen događaj.
6. Uočili smo šuplja najlonska vlakna na kraju PCR štapića.
Ovi vlaknasti krajevi slomljenog oblika deluju na poremećaj epitela, površinskog sloja vaše sluzokože.
7. Zbog polomljenih vrhova, ekstrakcije i gubitka vlaknastih sadržaja - to su DARPA hidrogel i litijum - ove supstance završavaju u vašem telu, blizu mozga. Ova šuplja vlakna patentirala je, pogađate, DARPA.
8. Ova slika prikazuje uzdužno otvoreno vlakno sa slomljenim krajem i prikazuje DARPA hidrogelne perle.
Ovaj „materijal“ sada ostaje nakon trenja štapića u zadnjem delu nosne šupljine.
9. Nakon što DARPA Hidrogel dođe u kontakt sa vašim telesnim tečnostima, kao što je pljuvačka, oni za nekoliko minuta počinju da formiraju pravougaone kristalne strukture koje rastu i množe se.
10. Glavni cilj je vaša epifiza
Ovi „kristali“ hidrogela DARPA stvaraju prostornu 3D strukturu i rastu kroz tkiva vašeg tela.
Kristali DARPA hidrogela porasli su pod mikroskopom u pravcu magnetnog polja.
11. To znači da rastu u nosnoj šupljini prema epifizi. Epifiza stvara lokalno jače magnetno polje od zemljinog spoljnog magnetnog polja.
12. Trebalo bi shvatiti da prirodna kristalizacija pljuvačke, bez DARPA hidrogela, stvara kristale koji ne čine 3D prostorne modele ili pravougaone strukture, oni ne rastu fraktalno, već se množe.
13. Dodavanje DARPA hidrogela sa PCR test štapića rezultiralo je potpunim masakrom crvenih krvnih zrnca. Pored toga, DARPA Hidrogel stvara krvne ugruške u roku od nekoliko sekundi. Ovi ugrušci oštećuju i blokiraju krvne sudove.
14. Nakon što namerno proširite smešu fragmenata najlonskih vlakana u nosu, DARPA hidrogel sa litijumom ostaje na nosnoj sluznici, ispod hipofize i epifize.
15. Ova smeša odmah reaguje sa živim strukturama da bi stvorila kristale koji ciljaju epifizu koja ima svoje elektromagnetno polje.
16. Napokon, čovek je bioelektrično biće. Oblik kristala mnogo govori o vrsti hidrogela koji se koristi. Kristali su provodljivi zbog litijuma koji sadrže. Ti kristali mogu da primaju signal sa predajnika u ćeliju i obrnuto, šalju signale iz ćelije u predajnik.
17. To su dakle nano-antene.
Litijum je element (naziva se Li) koji nije prirodno prisutan kod ljudi. Veoma je toksičan za uticaj naše epifize. U malim dozama blokira epifizu, a u većim je može potpuno uništiti.
18. Aluminijum i živa takođe imaju toksične efekte na epifizu, koje se široko koriste u vakcinama. Epifiza proizvodi serotonin, poznat i kao „hormon sreće“ i kontroliše ljudski bioritam.
19. Ova žlezda u našem mozgu je presudna za veću moždanu aktivnost (kreativnost, promišljenost) i za ljudske socijalne interakcije. Čak igra ulogu u zdravlju našeg imunološkog sistema.
20. DARPA Hidrogel je veštačka supstanca koja stvara pretvarač između elektromagnetnog signala i živih ćelija, tkiva i organa. Pretvara elektromagnetni signal iz predajnika u signal koji živa ćelija razume i na koji reaguje.
21. U DARPA eksperimentu, DARPA hidrogel je ubrizgan u nervne strukture bubašvabe i ona je postala radio-kontrolisana. DARPA hidrogel i litijum blokiraju i uništavaju epifizu, pretvarajući misleću osobu u kontrolisanog bio-robota.
22. Vakcine sadrže DARPA hidrogel, litijum i zaštićene genetske informacije
Hidrogel je nosač aktivne supstance kako bi se ta supstanca dovela na prethodno željeno mesto u telu.
Messenger RNA ili mRNA nisu ništa neprovereno.
23. U uzgoju i za vrhunske sportiste, ova vrsta se godinama koristi kao doping. Vrhunskim sportistima ova vrsta dopinga znatno skraćuje životni vek.
24. Genetske informacije sadržane u vakcini dovode do stvaranja patentiranog mutanta. Drugim rečima, kao čovek ste patentirani i vaša DNK se postepeno menja nakon vakcinacije.
25. San ekipe koja okružuju Bill Gates-a je da primoraju ove mutante da se redovno ažuriraju poput računarskog programa. A to se radi, na primer, redovnim vakcinisanjem.
26. Da napomenemo da šuplja najlonska vlakna DARPA Hidrogel-a takođe ispunjavaju plastične poklopce standarda FFP2. Ovaj DARPA hidrogel sa dodacima polako se oslobađa iz ovih maski.
27. I dok se udiše, ulazi u ljudski respiratorni trakt.
Pamučni tamponi koji se koriste za PCR testiranje su takođe napravljeni od šupljih najlonskih vlakana sa DARPA Hidrogel-om.
28. DARPA je "Defense Advanced Research Projects Agency", agencija za istraživanje i razvoj Ministarstva odbrane SAD. DARPA je odgovorna za razvoj novih tehnologija za vojsku. Prvobitno poznata kao Agencija za napredne istraživačke projekte.
29. Da ste mi živi i zdravi!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with deyan

deyan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @deyyanno

22 Apr
@saraart4 1.Tu es le dumb & dumber parfait du système, sans aucune volonté de te remettre en question ou d’investiguer dans un flot d’informations énormes qui existent sur Internet. C’est grâce à des individus comme toi au QI lamentable que la supercherie CLOWNid-🤡 reste possible.
@saraart4 2. L’aberration "virus tombé d’un camion en provenance d’un laboratoire" est spielbergienne et d’un ridicule qui tue.🤣 Le séquençage est un conte de fées, je t’ai expliqué ce que ça voulait dire et à quel point c’est une supercherie, tu n’as pas pris la peine de lire.
@saraart4 3. Le Dr. Tom Cowan en parle très bien. Il suffit de ne pas être fonctionnellement illettré pour comprendre à quel point les dés sont pipés et qu’on est en présence d’une fraude scientifique. sgtreport.com/2020/10/dr-tom…
Read 12 tweets
20 Apr
1. A la fin du 19ème siècle,on a usurpé le rôle des bactéries dans le corps humain, en inventant un petit «poison» invisible qu'ils ont traduit en latin par «virus», afin de paraître professionnel et savant.Ce "virus" attaquerait constamment notre corps et causerait des maladies.
2. Ceci est fait afin de créer le besoin de «médicaments» pour nous traiter. Même alors, lorsque nous sommes en bonne santé, le besoin de «médicaments» a été inventé comme «prévention» sous forme de vaccins.
3. Il n'est pas rentable de gagner de l'argent uniquement sur les malades, les personnes en bonne santé aussi doivent être une source de revenus.
Read 32 tweets
20 Apr
1. Krajem devetnaestog veka zloupotrebljeno je otkriće delovanja bakterija tako što je pored njih izmišljen mali nevidljivi "otrov" koji su preveli na latinski kao "virus", da bi izgledalo stručno i učeno. On navodno stalno napada naša tela i izaziva bolesti.
2. To je učinjeno zato da bi nastala potreba za "lekovima" da nas leče. I onda kada smo zdravi izmišljena je poteba za "lekovima" kao "prevencija" u vidu vakcina. Nije isplativo zarađivati samo na bolesnima i zdravi moraju biti izvor zarade.
3. Dakle, izmislili su "otrove" (viruse) da bi nam prodavali "lekove".
Bilo je potrebno izmisliti "viruse" naročito za opravdavanje vakcina, jer protiv bakterijskih infekcija i parazita vakcine nisu bile moguće.
Read 25 tweets
20 Apr
1. Une nouvelle économie se crée, l’économie de la technocratie. L'économie de la technocratie ne repose pas sur des mécanismes économiques d'offre et de demande, mais sur le contrôle des ressources énergétiques qui dictent le type de production de l'offre et de la demande.
2. Pour que leur système fonctionne, cette structure technocratique composée de scientifiques, d'ingénieurs, de médecins et de banquiers nécessite une ingénierie sociale...
3... elle nécessite d'énormes bases de données de citoyens et un contrôle total sur les sources de données, les médias et les personnes.
Read 14 tweets
20 Apr
1. Stvara se nova ekonomija, ekonomija tehnokratije. Ekonomija tehnokratije nije zasnovana na ekonomskim mehanizmima ponude i potražnje, već na kontroli resursa energije koji diktiraju tip proizvodnje ponude i potražnje.
2. Kako bi njihov sistem funkcionisao, ova tehnokratska struktura koju sačinjavaju naučnici, inženjeri, lekari i bankari, zahteva socijalni inženjering, on zahteva ogromne baze podataka o građanima i potpunu kontrolu nad izvorima podataka, nad medijima i ljudima.
3. To se sprovodilo u poslednjih 80 godina kroz razne oblike programa kao što su: Agenda 21, Sustainable Development, Green Economy, Councils of Governments, Smart Growth, Smart Grid, Globalno zagrevanje.
Read 11 tweets
18 Apr
1. Ova Covid operacija prvo otkriva kriminalitet političke klase, počev od psihopata koji su predsednici svojih država. ImageImage
2. Sve uspostavljene mere, od zatvaranja do vakcinacije, nikada ne bi bile moguće bez saučesništva i kukavičluka izabranih zvaničnika, poslanika i senatora koji umesto da ustanu i osude zloupotrebu vlasti...
3...i ozbiljne napade na slobodu i demokratiju, korumpirane veze koje postoje između političkih partija i bankarskih i farmaceutskih kartela, zadovoljovaju se time da ćute i koriste nered.
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!