Min nästa kamp ska bli TOPIC SENTENCES PÅ SVENSKA. #tppstwitter Blev påmind om detta när jag trillade ner i @johank76:s blogg” igår. (Tips.) Ingen är fri förrän alla kan skriva topic sentences!
Topic sentence = den mening i ett stycke, när du skriver sakprosa, som sammanfattar styckets budskap. Resten av stycket är belägg, nyansering, utveckling.

A-student: tänk ut den
Mensa-nivå: skriv den
Galaxhjärna: lägg den först i stycket
Att läsa texter utan topic sentences är att glida runt på en hal is utan dobbar. Förstår jag vad du är ute efter? Kanske. Men jag blir kall och blöt.
Att läsa texter med tydliga topic sentences först i varje stycke = känner mig som familjen von Trapp på utflykt. Luften är hög och klar, alla är glada och kloka, gitarren stämd

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Åsa Plesner

Åsa Plesner Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @asaplsnr

1 May
Hörni en dum slöserigrej är det här att kommunerna säljer fastigheter till (bl a) Ilija Bataljan och sen hyr tillbaka dem. Per Lindvall förklarar detta för bra för att vi ska strunta i det. Läs, sprid, bli sur, och lokaljournos — TIPS!!!

affarsvarlden.se/kronika/att-sa…
Även SKR vet och säger rakt ut att ägande är billigare än att vara hyresgäst.
Ändå växer SBB, där Bataljan är VD, rätt snabbt? Här är omsättning och vinst för koncernen:

Låt oss tänka i en tweet eller två - VARFÖR skulle kommuner vilja sälja byggnader som det är billigare att äga själv? När befolkningen i landet växer?
Read 9 tweets
30 Apr
Är så pandemitrött och jobbtrött och sentimental att jag riskerar att dravla sönder er här på twittr i helgen, varning, jag tar avstånd, rekommenderar block
Tycker bara att folk är fantastiska och vill dem urskillningslöst väl
HAR NI LÄST t ex

dn.se/sthlm/ersattni…
Read 5 tweets
30 Apr
Okej, @PerVorberg har kommit på det: Om IES tar 1/2 av 2 kommunala skolors underlag så slår man ihop de skolorna. Smart! Men du Per jag har en följdfråga.

svt.se/nyheter/lokalt…
Hur ska kommunala skolorna hantera underskotten under de år som de långsamt blöder dessa elever? År 1: 10 elever försvinner och därmed en miljon intäkter men bara 0,1 miljons kostnad. (Enl KPMG:s beräkningar) Underskott 900 000.
År 2: 20 elever till. Ytterligare två miljoner tapp i intäkter, kostnadsminskning ytterligare 0,2 mkr. Tappet från år 1 återtas inte. Underskott år 2 alltså 2,7 miljoner kronor. BARA FÖR DEN SKOLAN.
Read 7 tweets
18 Apr
Lite kort om sammanhanget som den här tweeten nämner:
Peje Emilsson var i sin ungdom ordförande i Moderata studentförbundet. Han har sedan grundat flera företag: kommunikationsbyrån Kreab på 70-talet, undersökningsföretaget Demoskop på 80-talet, friskolekoncernen Kunskapsskolan på 90-talet.
Kreab skötte Moderaternas valrörelser mellan 1976 och 2002 och arrangerade den stora demonstrationen mot löntagarfonder. De har dock inte, säger Emilsson, haft uppdrag kring friskolefrågan.

resume.se/insikt/helgint…
Read 21 tweets
17 Apr
Hela artikeln är läsvärd, men just de här två styckena tänker jag nu tvinga in i ditt flöde:

gp.se/kultur/kultur/…
”I sin nyutkomna doktorsavhandling, Kampen om välfärdsarbetet, tar Kristin Linderoth ett omvänt grepp när hon detaljerat och lyhört visar hur medlemmar i Kommunal uppfattade, levde med och utvecklades genom förbundets stora strejk 2003.”
”Där bröt sig facket ur sin ombudsmannagrå kokong och framträdde under några månader som ett gnistrande, kraftfullt väsen.”
Read 8 tweets
15 Mar
En studie från Storbritannien har ställt frågan: hur reagerar offentligt anställda när de förväntas klara av åtstramningar, "doing more with less"?
Författarna menar att forskningen hittills har tänkt sig att offentliganställda antingen utövar motstånd (resistance) eller anpassar sig (adapt) och sänker kvaliteten i arbetet.
Men de undrar om folk kanske även jobbar hårdare: "librarians and social workers reported compensating for workforce cuts by working harder (...) they also reported ‘extreme levels of stress and frustration’ as they tried to minimise impacts on vulnerable clients"
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!