1/ I posted about this In Hebrew & English - at my Telegram channel. This is a more elaborate review of the new legislation- in Hebrew
2/ כמו שהתראתי - מדינת ישראל ממשיכה בשיטת ה”hazing״ - כאוס רגולטורי, ושיטת מצליח. ההצגה לעולם חייבת להיות של שגרה מלאה וחופש בזכות החיסונים, אבל בפועל הכפייה נמשכת ואף עוברת הסדרה לחוקים שלא תלויים בחוק הקורונה או בהכרזת מצב חירום.
3/ אתמול 1.5.21 פקע על פניו תוקף ההכרזה על ״מצב חירום״. לפי חוק הקורונה - אם הוא פוקע פוקעות התקנות מכוחו - לרבות תקנות תו ירוק וכו. אבל אנחנו לא בעידן הסמכות והחוק, אנחנו בעידן התעמולה, ההרגלים, ״המתווים״ והמשך הכפייה בהסכמה. הכל מבוסס על בורות הציבור.
4/ כל הרשויות יודעות היטב מה תהליך הסמכות והאישור הדרושים - ואף יכלו לבצע אותו. הרי אושרו ב-30.4 תקנות הגבלה על יציאה מהארץ ואושרה הארכת מצב חירום בעבר מספר פעמים בול בזמן. אבל זו לא טעות. זה בדיוק שימור ההצגה. שכן למרות שלא פורסמה הארכת תוקף מצב החירום משרד הבריאות ממשיך -
5/ הבוקר פניתי למוקד ״קול הבריאות״ לבירור המגבלות - הופניתי בפשטות לעמוד ״הנחיות לקורונה בשגרה״ באתר משרד הבריאות, ובו גם הנחיות תו ירוק וכו. ImageImageImage
6/ הכיצד? אבל אין תוקף אמרתי ... ״התקנות אושרו״ ״אם לא היו מאושרות לא היו מופיעות באתר״ השיבו לי. אבל אני כבר למודת ״FDA approved” מאותו אתר ממש. אז לא השתכנעתי. Image
7/ היכן פורסם האישור החדש לתקנות ? יש הרי חובת פרסום לציבור ... ״בהודעות הדובר״ - זו הפלטפורמה החדשה המוסמכת לפרסום הדין מסתבר.

״הממשלה אישרה את התקנות״ Image
8/ ניסיון יפה.
אבל הממשלה לא יכולה לאשר מה שלא בסמכותה. חוק הקורונה קובע שהתקנות מכוחו פוקעות עם סיום תוקפו של מצב החירום המוכרז לפיו.
מצב כזה לא הוארך - ולכן פקע. ImageImage
9/ ״אנחנו רק מוקד הודעות״
זו שיטת ההתחבאות מאחורי פקידות שרירותית ובלתי סבירה. ImageImage
10/ ואל תטעו - הממשלה יודעת היטב להאריך את ההכרזה הזו בדיוק בזמן ואף התכנסה לאשר נושאים אחרים שפורסמו ביום 30.4. למרות זאת אין לי ספק שייעשה גם שימוש ב״יום האבל הלאומי״ החדש מהאסון הנורא והלא לאומי ממירון. ImageImage
11/ שיטת מצליח עובדת רק כל עוד אנחנו בתודעת עבדים ומאפשרים לה להצליח. אנחנו אנשים עם חירויות יסוד - אלא אם הוכח אחרת. ונכון להיום לא פורסמה שום מגבלה בסמכות חוקית לחירויות שלנו, למעט הצווים מכוח פקודת בריאות העם (לגבי בידוד, מסכות וכו)

הכל תלוי בנו וברצון שלנו להיות חופשיים.
לפוסט מפורט ומקיף מאד בנושא - ר׳ בפייסבוק:
facebook.com/10006529246399…
מצרפת שוב בגלל שחלק חשוב מהטקסט נחתך - ״לא יאוחר״ Image
* התרעתי כמובן ולא התראתי. יש כאן בעיית דיסגרפיה ידועה, מתנצלת

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gal G 🇮🇱

Gal G 🇮🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GalG____

4 May
@ThePeopleComm’s weekly report is out [this is a non-formal reporting from the public by the public,not a research and not a process of "proof of cause”]. This committee is filling a void created by a failed media and non existent reliable and transparent system such as VAERS >>
Weekly side effect update -
Civil Investigation Commission
Over the past week,
222 reports have been received, Of these:
* 43 disorders in the female system (including miscarriages and silent births)
* 10 preterm births.
* 16 cardiac injuries, of which 6 are under 40 years old >
* 9 deaths.
* 18 new cases of shingles
* 4 new cases of blood clots.
* 9 brain event reports.

Total reports in the system: 2478 at the moment.
Read 6 tweets
4 May
Israeli Testimonies Thread:
“My son's graduation concert. Again I am not allowed to enter. I have the wrong color (not green)...
The message forwarded to the parents was: >> Image
‘updating -
In light of the new guidelines that are about to come out ... has confirmed * Green Parents *'s entry to the concert tomorrow!
Please update the parents of the ensembles and emphasize that these are *green parents only*’ “
Testimony #2:
“Principal meeting, with institutional parent leadership
...
Let's get acquainted
In the meeting: School tour,
Discussion with the school principal and administration, Sharing about our return to routine >> Image
Read 15 tweets
4 May
1/ This is exactly the common misleading and to be honest- arrogant and irresponsible argument that we keep hearing and this has to end: >>

(To be clear I am not a doctor and this is not a recommendation on vaccines , just my opinion on the false arguments)
2/ @AlexBerenson tweeted that there is ~zero risk to kids from COVID - the answer was not in % of risks but in *numbers* . That starts the argument with manipulation of data. Because even IF the numbers are correct- it doesn’t mean that they are not ~0%. Let’s check >> Image
3/ this is where Dan Freedman said *his* data is from:
services.aap.org/en/pages/2019-… ImageImage
Read 11 tweets
3 May
1/ שרשור - לאחר 5 שעות נאומים לכבוד יום האבל הלאומי החדש,מכל חברי הכנסת כמעט ללא יוצא מהכלל, לרבות ראש הממשלה 10 נבחרי הציבור שנותרו להצביע על המשך הרמיסה של זכויות האדם שלנו -ובקרוב של ילדינו. מחרתיים מצביעים על תיקון 39 לתקנות הגבלת הפעילות שלפיו יחוייבו בתו ירוק/בדיקה מגיל שנה Image
2/ אלו דקות ההצבעה המרשימות - שימו לב שהיו עוד 3 שהצביעו לא דיגיטאלית
3/ חהכ יואב קיש עולה להציג את אימת הואריאנטים שמתדפקים על הגבולות ומאיימים לפגוע בחיסון הכי חזק שהיה כאן מאז תולדות האנושות, שטוען ל-95-100% יעילות במניעת מחלה שפוגעת אולי ב-1% מהאוכלוסיה
Read 11 tweets
3 May
Let's be together in this thread 🌍
Tell me what's going on in your country ?
the good and the bad.
Good as civilian demonstrations and legal victories,
bad as coercive measures ; adverse vaccines SA ; severe COVID %

Start the response by marking the state flag 🇮🇱please
🇮🇱-1
Adding my view of Israel- so much has happened and so much more is still happening.

Current: “Emergency situation” declared by the government- there is a planned demonstration near the parliament today before full approval.
🇮🇱-2
Very few fighters against coercion- doctors & lawyers alliance, so far no major success in courts.
Read 11 tweets
2 May
🚨ככל הנראה (וגם זה ללא קישור ישיר לפרסום רשמי, אפילו לא באתר של החלטת ממשלה או סדר יום הכנסת וכו) -
אושרה הארכת מצב החירום בישראל,

המדינה עם ״הצלחה מסחררת וחזרה מלאה לשגרה״ וכמעט 0 ״מאומתי קורונה״ לפי הנתונים הרשמיים תמשיך להפעיל מגבלות תו ירוק, מסכות וכפייה כללית. > English:
As I guessed it would happen, and according to the documents on social media - the extension of the ״STATE OF EMERGENCY״ in Israel for another 60 days has been approved by the government! Now it needs the approval of the parliament (tomorrow) >>
Due to the state of emergency, regulations that restrict us, such as the “Green Tag(Pass)” regulations and others, continue to be in force even now.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!