English follows
כאוס.
השמועה בכנסת עכשיו היא שהוארכה הכרזת החירום ב-60 יום עד ל-29.6.21. ההארכה לא פורסמה, וככל שהיא קיימת - היא מאפשרת את התקנות המגבילות שמוסתרת בינתיים מהציבור.
״ההצגה של ישראל״ צריכה להמשך

מקור הדין החדש הוא: שמועה
(אחזור לעדכן כאן - תעקבו)
Chaos.
The rumor in the Knesset now is that the declaration of emergency has been extended by 60 days until 6.29.21. The extension has not been announced, and as far as it exists - it allows for restrictive regulations but is in the meantime hidden from the public.
This preserves the "show of Israel."

The source of the new law status is: rumor

When I have more details - I will get back to update here, stay tuned.
עדכון נוסף - טרם אומת בקישור לפרסום באתר רשמי: מסתובבים ברשת פרסומים שונים לפיהם אושרה הארכת מצב חירום ליום 29.6.21. ההארכה הובאה לאישור הוועדה המסדרת, ומשלא אושרה תובא לאישור ״מליאת״ הכנסת. כפי שהסברתי כאן בעבר בהרחבה - אין וועדות ואין מליאות מתפקדות כיום. גם אין פרסום הדין
היום אדם צריך לדעת את המצב החוקי באמצעות החברים שיש לו במסדרונות הכנסת. כי אפילו ״דוברות הממשלה״ או ״הטלגרם של משרד הבריאות״ לא אמרו מילה לגבי הארכת מצב החירום.
הבאת האישור הממשלתי לוועדה המסדרת
מקור: עמוד הפייסבוק של מחאת הריבון ImageImage
הבאת האישור הממשלתי למליאת הכנסת ביום 3.5.21 (מחר) - מקור: @AdamArnautoff, רץ בוואצאפ - לא מפורסם באתר הכנסת יחד עם פרסומי השגרה על סדר היום הצפוי. Image
סיכומו של עניין:
כבר ב-29.4 כתבתי על המלצת משרד הבריאות להאריך, ועל כמה מביך זה שישראל מכריזה על מצב חירום מחד ומנגד טוענת ל״חזרה מחאה לשגרה נורמלית״ - ומאז הושתקו כל הפרסומים הרשמיים בנושא - וגדלה העמימות המשפטית שהיתה ממילא עמומה מאד.
ב-3.5 (מחר) הנושא יבוא לאישור מליאת הכנסת
בינתיים - תקנות הגבלת הפעילות : בתוקף.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gal G 🇮🇱

Gal G 🇮🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GalG____

4 May
@ThePeopleComm’s weekly report is out [this is a non-formal reporting from the public by the public,not a research and not a process of "proof of cause”]. This committee is filling a void created by a failed media and non existent reliable and transparent system such as VAERS >>
Weekly side effect update -
Civil Investigation Commission
Over the past week,
222 reports have been received, Of these:
* 43 disorders in the female system (including miscarriages and silent births)
* 10 preterm births.
* 16 cardiac injuries, of which 6 are under 40 years old >
* 9 deaths.
* 18 new cases of shingles
* 4 new cases of blood clots.
* 9 brain event reports.

Total reports in the system: 2478 at the moment.
Read 6 tweets
4 May
Israeli Testimonies Thread:
“My son's graduation concert. Again I am not allowed to enter. I have the wrong color (not green)...
The message forwarded to the parents was: >> Image
‘updating -
In light of the new guidelines that are about to come out ... has confirmed * Green Parents *'s entry to the concert tomorrow!
Please update the parents of the ensembles and emphasize that these are *green parents only*’ “
Testimony #2:
“Principal meeting, with institutional parent leadership
...
Let's get acquainted
In the meeting: School tour,
Discussion with the school principal and administration, Sharing about our return to routine >> Image
Read 15 tweets
4 May
1/ This is exactly the common misleading and to be honest- arrogant and irresponsible argument that we keep hearing and this has to end: >>

(To be clear I am not a doctor and this is not a recommendation on vaccines , just my opinion on the false arguments)
2/ @AlexBerenson tweeted that there is ~zero risk to kids from COVID - the answer was not in % of risks but in *numbers* . That starts the argument with manipulation of data. Because even IF the numbers are correct- it doesn’t mean that they are not ~0%. Let’s check >> Image
3/ this is where Dan Freedman said *his* data is from:
services.aap.org/en/pages/2019-… ImageImage
Read 11 tweets
3 May
1/ שרשור - לאחר 5 שעות נאומים לכבוד יום האבל הלאומי החדש,מכל חברי הכנסת כמעט ללא יוצא מהכלל, לרבות ראש הממשלה 10 נבחרי הציבור שנותרו להצביע על המשך הרמיסה של זכויות האדם שלנו -ובקרוב של ילדינו. מחרתיים מצביעים על תיקון 39 לתקנות הגבלת הפעילות שלפיו יחוייבו בתו ירוק/בדיקה מגיל שנה Image
2/ אלו דקות ההצבעה המרשימות - שימו לב שהיו עוד 3 שהצביעו לא דיגיטאלית
3/ חהכ יואב קיש עולה להציג את אימת הואריאנטים שמתדפקים על הגבולות ומאיימים לפגוע בחיסון הכי חזק שהיה כאן מאז תולדות האנושות, שטוען ל-95-100% יעילות במניעת מחלה שפוגעת אולי ב-1% מהאוכלוסיה
Read 11 tweets
3 May
Let's be together in this thread 🌍
Tell me what's going on in your country ?
the good and the bad.
Good as civilian demonstrations and legal victories,
bad as coercive measures ; adverse vaccines SA ; severe COVID %

Start the response by marking the state flag 🇮🇱please
🇮🇱-1
Adding my view of Israel- so much has happened and so much more is still happening.

Current: “Emergency situation” declared by the government- there is a planned demonstration near the parliament today before full approval.
🇮🇱-2
Very few fighters against coercion- doctors & lawyers alliance, so far no major success in courts.
Read 11 tweets
2 May
🚨ככל הנראה (וגם זה ללא קישור ישיר לפרסום רשמי, אפילו לא באתר של החלטת ממשלה או סדר יום הכנסת וכו) -
אושרה הארכת מצב החירום בישראל,

המדינה עם ״הצלחה מסחררת וחזרה מלאה לשגרה״ וכמעט 0 ״מאומתי קורונה״ לפי הנתונים הרשמיים תמשיך להפעיל מגבלות תו ירוק, מסכות וכפייה כללית. > English:
As I guessed it would happen, and according to the documents on social media - the extension of the ״STATE OF EMERGENCY״ in Israel for another 60 days has been approved by the government! Now it needs the approval of the parliament (tomorrow) >>
Due to the state of emergency, regulations that restrict us, such as the “Green Tag(Pass)” regulations and others, continue to be in force even now.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!