Bak şimdi @suleymansoylu
VARAN 1
👇👇👇
Beni ve çocuğumu
Ölümle tehdit edip
Anama hakaret eden
Bu lağım ağızlı şahıs
WC'ye gitmek için dahi
İznine tabi olduğun
@RTErdogan'ın yeğni
#Alierdoğan
VARAN 2
👇👇👇
Bu'da
Lağım ağızlı ali erdoğana
Dava açtığım için beni
Telegram üzerinden arayarak
Aklısıra bana gözdağı vermeye çalışan
Cumhurbaşkanlığı
Özl Klm Müd
@hasandogan
VARAN 3

Bu'da
Saraydaki ağababalarından
Öğrenmiş olsa gerek
Beni sosyal medya üzerinden
"Yatağından alır si....riz" diye
Tehdit eden
Saray'da görevli
"Polis"! Memuru şahıs ImageImage
SONUÇ

Tabikide
Bu Tehdit,Hakaret ve
gözdağınıza pabuç bırakacak
değilim

Bugün tahakküm altına alarak
Siyasallaştırdığınız yargıya
Güvenip hatda sopa gibi kullanabilirsiniz ama
Devri iktidarınız sonrası
Yeniden dizayn edilecek
Bağımsız ve tarafsız yargıda
HESAP VERECRKSİNİZ

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nuri BAŞKAPAN

Nuri BAŞKAPAN Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!