Jan Profile picture
2 May, 8 tweets, 2 min read
How it started: How it’s going: ImageImage
Goed dat Eva Jinek zo diep door het stof is gegaan toen iemand in haar show kritiek op deze gast had gehad
In Hilversum waren ze in februari 1946 ook alweer grotendeels vergeten wat die Duitsers nou precies hadden uitgespookt
Op1 faciliteert dit Image
Mede mogelijk gemaakt door Jinek Image
Ook wil ik Tijs van den Brink en de hele EO bedanken voor hun belangrijke bijdrage Image
Maar echt, Op1 en Tijs van de Brink, zonder jullie was dit nooit gelukt Image
En niet alleen op televisie, Tijs, ook op de radio heb je je keihard ingezet. Waarvoor dank. Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jan

Jan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @j_postma

28 Nov 17
Even leek het jaar zich te stabiliseren #hetjaarinstukjesvanscreenshots
Maar toen ging het in rap tempo bergafwaarts #hetjaarinstukjesvanscreenshots
Read 153 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!