רבים רבים באו לישיבת שעלבים בכדי ללוות את דוני מוריס, בן 19 שעלה מניו ג'רזי כדי ללמוד תורה בארץ ישראל, בדרכו האחרונה. Image
אמו של דוני מוריס מספידה: הייתה לך השפעה על כלל ישראל, אבא ואני היינו גאים בך - תמיד גרמת לנו לגאווה. אתה בן מדהים.

אין ספור הסיפורים ששמעתי אליך ב72 השעות האחרונות מלמדות כמה נגעת באנשים עם טוב ליבך. >>>
תמיד הייתה נשמע שמח, אפילו כשהייתה לך קורונה לא התלוננת. לימדת אותי הרבה, אני אדם טוב יותר בגללך, אבל דוני - לא סיימתי ללמוד!

אני אמשיך את המורשת שלך. אני חייבת לבקש ממך סליחה, אני מבקשת שתמחל לי על כל דבר שעשיתי או לא עשיתי. אני מייחלת שהייתי אם טובה יותר. >>>
לא עבר יום אחד בלי שאהבתי אותך בכל הלב והנשמה שלי.

תמיד תהיה חלק מהשגרה שלי - למרות שתהיה בשמיים. מה הייתי נותנת כדי לתת לך חיבוק אחד אחרון, נשיקה אחת אחרונה.
הרב מיכאל ימר, ראש ישיבת שעלבים מספיד את דוני מוריס: כל כך קשה לדבר איתך בלשון עבר, ולא בלשון הווה. קשה שאנחנו מופרדים אחד מהשני - אבל הנשמה שלך כאן.
הרב ימר: המידות שלך, לעולם לא כועס, רך, מתוק, עין טובה. כל שבת שהיית בה - לא משנה איפה - היא הייתה שבת טובה. כל הזמן חייכת. היה לך חן מיוחד, מהרגע שהגעת לישיבה.>>>
אני קורא לכל התלמידים בישיבה, לכל האנשים שכאן, להתחזק לעילוי נשמתו של דוני. בעמל התורה, התפילה, המידות, אהבת ארץ ישראל ותורת ישראל - אחרי הכל הגעת לכאן כי רצית תורת ארץ ישראל.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with אברהם בלוך

אברהם בלוך Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @avribloch

4 May
משפט נתניהו | עו"ד ז'ק חן המייצג את שאול אלובית יתחיל בדקות הקרובות את החקירה הנגדית של אילן ישועה

לייב טוויט, ממש כאן 👇 Image
עו"ד ז'ק חן, המייצג את שאול אלוביץ מתחיל לחקור את ישועה: אמרת בתחילת העדות שלך אני לא איש שמקליט אנשים, כל התקופה לא הקלטתי פגישות למרות שהייתי יכול להקליט.

אני מבקש להציג לך מזכר מה29 במרץ 21, ערב העדות שלך, בעקבות בדיקה נוספת של הטלפון שלך - שם נמצאו שיחות נוספות. >>
החוקרת כותבת שיש הקלטת שיחה עם צדדים נוספים, כלומר בניגוד למה שאמרת - כן הקלטת גורמים נוספים.

ישועה: לא יודע על מה מדובר, אני לא זוכר שהקלטתי שיחות כאלה.

חן: על פניו מהמזכר עולה שהאמירה שלך לא נכונה
Read 76 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!