Nerede abartı varsa orada bir eksiklik vardır.
Aşırı yergi hasedi gizlemek içindir; abartılı övgünün de mustakbelde oluşacak sui niyetin alameti olduğu bilinir. Agresiflik gösterileri gizlenen bir zayıflığa işaret eder; gorillerin göğüslerine vurması gibi sık sık öfke şovları yapanların en korkak olanlar olduğunu görürsünüz.
Duygular olgunlaşmadan yoğun aşk veya dostluk seremonileri yapmak gizli bir çıkarı gösterir; çok ahlaklı olduğunun vurgusunun da benzer ters etkileri vardır. Dolayısıyla insanların ne gösterdiğine değil ne göstermediklerine odaklanmak gerekir; kişinin gerçekliği oradadır.
Aşırı lüks düşkünlüğü, egzantrik alışkanlıkların göze sokulması da yüksek statü değil seviyesizlik göstergesidir. Gerçek elitlerin, bir aile kültürü olarak; özel toplantılar dışında günlük hayatlarında yalın duruşları olduklarını görürüz. Sonradan görmelikse şatafata meyyaldir.
İşte tam da bu yüzden büyüklenmek küçüklük göstergesidir. Aşırı tevazu ise örtülen devasa kibrin. Dolayısıyla; nerede bir eylemin galatı varsa; orada zıttına doğru bir noksanlığın olduğu insanlık tarihinde değişmez bir şekilde kesin olarak vakidir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hatice Acar

Hatice Acar Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @haticeacar626

17 Apr
Ne garip; hiç kimse kendisinin hikayedeki kötü taraf olduğuna ihtimal vermiyor.
Kendi belleğinde kayıtlı milyonlarca hatasını bir anda silip başkasında gördüğü tek 1 noksanlığı tıpkı ölümcül, affedilmez, geri döndürülemez ebedi bir günah; ruhuna içkinleştirilmiş bir lanet gibi telakki etmesi de bundan.
İşin bilimi de benlik algımızın bozulmaması üzerine tasarlanmış beyin yapımız. Savunma mekanizmaları kendine inancı çok fazla sarsmamak için geliştiler. Bir kısmı doğal. Ama suyu çıkınca kantarın topuzu kaçıyor, başkalarının eksiklerine takıntılı bir ruh hastası haline geliyor.
Read 4 tweets
16 Apr
Ortalama insan ömrünün 50 yıl olduğu dönemleri ideal örneklik olarak sunmak; geçmiş fetişizmi.
Savaşlar, salgın hastalıklar, alınmayan sağlık ve psikoloji hizmetleri sebebiyle bundan 500 yıl önce; doğan her 100 çocuğun yalnız yarısı 20 yaşını görebiliyordu. 200 yıl önce ise, doğan her üç bebekten biri ölüyordu. Büyüklerden her ailede bebek kaybı hikayelerini halen duyarız.
Kıtlık ve muhtelif politik-ekonomik çalkantılarla boğuşan insanlar, çiçek aşısı gibi yöntemlerle çözülecek sebeplerle toplu bir şekilde mezarlara gömülüyorlardı. Geçmiş ve doğal insan fetişizmi bu gerçekleri örter; romantiktir, hayalinde yarattığı süper insan imgesiyle beslenir.
Read 4 tweets
5 Apr
İnsanın kendini tanıma yolculuğunun kilit noktası; "ne olduğunu" değil "ne olmadığını" kavramasıdır.
Yaşam boyu "benim mizacım bu" diye rasyonelize ettiği birçok ruhsal engeli, korkusu, anksiyetesi, özgüvensizliği ya da sınır bilmez cüretkarlığının sonradan eklemlenmiş olduğunu idrak etmesidir mesele. "Ben" diye sunduğu şeyi; gereksiz kabuklardan sıyırma becerisidir.
Üzerine sinmiş kibir kokusunun aslında tabiatındaki cesaretin değil, bilakis güç ve statü olmaksızın değersizlik sendromu olduğunu görmesi; yine, istemediğine hayır diyememesinin kibarlıktan değil; kendine saygı göstermemesi olduğunu idrak etmesidir.
Read 6 tweets
4 Apr
İki ay kadar önce bir sabaha karşı Göbeklitepe'ye dair TRT'deki o muazzam belgeseli izlerken Urfa'ya gelip burayı ziyaret etmeyi arzu etmiştim. Bugün ise dünya tarih mirasına geçen bu yeri bizzat yerinde gözlemleme imkanı elde ettim.
Göbeklitepe'yi özel kılan şey, dünyanın bilinen en eski tapınağı olmasından da öte; tarım devriminden önce yapılmış bir tapınak olması. Bu çok şaşırtıcı; zira tarih alanında güçlü görüş, tapınak ve ibadet yerlerinin tarıma geçildikten sonra ortaya çıkmış olmasıydı.
Zira tarımdan önce avcı toplayıcı olan insanlar, bir yerde sabit durmuyor; sürekli göç halinde olup yeni yerler bularak yaşamlarına devam ediyordu. Doğal olarak eski kabule göre bir şehir yapısı, organizasyon, hatta bildiğimiz anlamda hiyerarşik ilişkiler de yoktu.
Read 9 tweets
28 Mar
Şu hayatta tecrübe bir şey de huzur bozuculara hoşgörü gösterilmemesi gerektiği. Yalnız hak edene nazik olmalısınız; ortamı germekten korkmayanlardan sizin de korkmanıza gerek yoktur. Aynalayın. Altınızı oymaya kalkanlar alttan alınmayı değil; oydukları yere düşürülmeyi hak eder.
İnsan ilişkilerinde anlaşmazlıklara anlayışla yaklaşmak gerekir; fakat sinsiliğini nitelikli şekilde yapan manipülatif kişilere gösterilen merhamet hoşgörü değil ahmaklıktır. Sevmeye kalkanı sevin, ezmeye kalkanı ezin. Tokat atana diğer yanağınızı çevirirseniz çok üzerler sizi.
Sokakta, okulda, iş dünyasında nice nitelikli insanı bu şekilde sindirip yeteneğini söndürmeye kalkan çok olayla karşılaştım. Bizzat çok yakın bir dostum da bu tip kanserojen tiplerin pençelerinde yıprandı, üzüldü, içine kapandı. Tatlı söylemlerin gerçekçi olmadığı dünya var.
Read 6 tweets
25 Mar
Yaşamımın bir döneminde çok üzgün olduğum acılı bir süreç geçirdim. O süreçte açar hafif tonda müzikler dinlerdim. Fon müziği tarzında. Melodinin bazı dönüş anları çok keskin olduğu için, o ritimlerde ben de kendi içimde duygusal gerilim yaşardım.
Şimdi yine açtım o melodiyi. O keskin geçişlerin hiçbir şey ifade etmediğini fark ettim. Bilakis, sanatsal olarak baktığımda da harika tonlardı. O gün hayatımı karanlığa döndüren kötü düşüncelerin aksettiği melodiler, imgeler şimdi benim için ses parçaları haline gelmiş oldu.
Yaşam da böyle bir şey. Dünyanın sonu sandığınız şeylerin yüzde doksanı esasen sizin negatif anlam yüklemenizden ibaret. Ağır bir hastalık gibi sorununuz yoksa, yaşamınızda giden hiçbir şeyi dramatize etmeye değmiyor; geçen zamanlara yazık. Sonra mizah haline geliyorlar.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!