tworzenie się syncytiów jako patologiczna konsekwencja podczas choroby COVID-19 może przebiegać przy niskich poziomach białka S i mogą nie być skutecznie zapobiegane przez przeciwciała.
--
Pytanie więc brzmi: A co jeżeli szczepionka produkuje duże ilości białka S ...?
Wiemy, że białko S indukuje syncytia (fuzje wielu komórek w jedną mega-komórkę) które mogą "wciągać" limfocyty T które są następnie niszczone (czy to jest przyczyna spadku odporności po zaszczepieniu?)
nature.com/articles/s4141…
Co będzie się działo w mózgach osób zaszczepionych preparatem produkującym białko S ? Czy po przekroczeniu bariery krew-mózg białko S będzie indukować syncytia w mózgu skutkując poważnymi zaburzeniami neurologicznymi?

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33053430/
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33328624/
Możliwe że po wykazanej funkcji białka S w upośledzaniu funkcji śródbłonka naczyń poprzez obniżenie poziomu ACE2 i destabilizacją struktury mitochodnriów co obniża zdolność komórek do oddychania tlenowego, kolejnym ...
ahajournals.org/doi/full/10.11…
destrukcyjnym efektem jest tworzenia syncytiów:

Niski poziom białka S wystarczający do fuzji komórek wydaje się idealny dla uporczywej trwałości SARS2. Dowody na ... powikłania neurologiczne zwiększają się i ta uporczywość wydaje się prowadzić do zgonów.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

4 May
Protokół badań klinicznych preparaty mRNA Pfizer mówi:

10.4.1. Kryteria włączenia reprodukcyjnego uczestnika płci męskiej.

Uczestnicy płci męskiej kwalifikują się do udziału w badaniach, jeśli wyrażą zgodę na następujące wymagania przez okres interwencji i przez co najmniej ... Image
...28 dni po ostatniej dawce interwencji w badaniu, która odpowiada czasowi potrzebnemu do wyeliminowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem reprodukcyjnym badania-
interwencji:
• Powstrzymaj się od oddawania nasienia
PLUS albo:
• Powstrzymuj się od stosunków heteroseksualnych z kobietą w wieku rozrodczym
jako preferowany i zwykły styl życia (długotrwała abstynencja) oraz zgadzają się pozostać abstynentami.
LUB
• Musi wyrazić zgodę na używanie męskiej prezerwatywy podczas wykonywania
Read 21 tweets
3 May
Wnioski jakie WHO wyciągnęło ze spotkania Technicznej grupy doradczej WHO ds. Spostrzeżeń behawioralnych i nauk na rzecz zdrowia 15.10.2020 r. o Behawioralnych uwarunkowaniach dotyczących akceptacji i przyjmowania szczepionek COVID-19:
apps.who.int/iris/handle/10…
Badania behawioralne wykazały, że akceptacja i pobieranie szczepionek można zwiększyć, przyjmując trzy poniższe strategie.
• Tworzenie sprzyjającego środowiska - ułatwianie szczepień, szybkie i niedrogie, pod każdym względem.
• Wykorzystywanie wpływów społecznych - ...
zwłaszcza ze strony ludzi, którzy są mają szczególnie zaufane i utożsamiane są z odpowiednimi wzorami społecznościowymi.
• Zwiększanie motywacji poprzez otwarty i przejrzysty dialog oraz komunikację o niepewności i ryzyku, bezpieczeństwa i korzyści wynikających ze szczepień.
Read 4 tweets
3 May
Czy badania nad pasożytem malarii mogą nauczyć nas czegoś o biologii białka S i sars2, który tak jak malaria może być leczony hydroxychlorochininą ?

Zaglądając do żywego mózgu, mogliśmy obserwować łańcuch wydarzeń, które powodują, że malaria mózgowa ...

nih.gov/news-events/ne…
zabija tysiące ludzi co roku.

Komórki śródbłonka tworzące ściany mózgowych naczyń krwionośnych wydalają fragmenty pasożyta (zarodźca malarii), które są rozpoznawane przez limfocyty T CD8 +, powodując przyczepianie się tych komórek odpornościowych do naczyń i atakowanie ich...
...Gdy limfocyty T CD8 + zgromadzą się na powierzchni naczyń krwionośnych mózgu, naczynia zaczynają pękać i przeciekać.

Aby określić, które części mózgu zostały dotknięte tymi zdarzeniami, naukowcy wstrzyknęli myszom barwniki, które oznaczały martwe komórki i wyciek z naczyń...
Read 14 tweets
3 May
Sars2 / białko S i męska płodność.

"Jedno z ostatnich badań wykazało że jądro jest organem w organizmie najbardziej wzbogaconym w ACE2 a komórki Leydiga i Sertoliego wydają się mieć znacznie wyższy poziom ekspresji ACE2 w porównaniu z komórkami pęcherzyków płucnych typu II AT2"
Angiotensyna II (Ang-II) jest składnikiem układu renina-angiotensyna (RAS), który oprócz kontroli ciśnienia krwi reguluje ruchliwość i funkcję plemników.
Rola ACE2 w obniżaniu poziomu Ang-II moduluje dojrzewanie i funkcję plemników przez co odgrywa rolę w niepłodności męskiej
Zakażenie SARS-CoV-2 (lub obecność białka S) zmniejsza ekspresję ACE2 i jego liczbę na powierzchni błony komórki. Z tego powodu angiotensyna II będzie miała niszczycielski wpływ na ruchliwość plemników i czynność gonad.
Read 12 tweets
2 May
Szczepionką NOVAVAX

Opracowaliśmy rekombinowaną szczepionkę nanocząsteczkową skonstruowaną z pełnej długości glikoproteiny SARSCoV2 typu dzikiego zoptymalizowaną pod kątem systemu ekspresji komórek owadzich bakulowirusa Spodoptera frugiperda

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
Białko S w szczepionce Novavax NIE JEST syntetyzowane w komórkach ludzkich tylko w komórkach owadzich. Czy tak jest też w ostatecznym produkcie ? Raczej tak bo to takie białko Novavax testuje klinicznie. Moim jedynym zastrzeżeniem na bazie obecnych badań o negatywnej roli...
...białka S jest to że jest to całe białko S co może ale nie musi być problemem (na pewno jest to problem w białku S z mRNA i adDNA) oraz że użyty został polysorbate 80 jako czynnik zabezpieczający przez wytrącaniem się białka S z roztworu. PS80 może pokonywać barierę mózg-krew
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!