kad farbate jaja, dodajete sirće da bi se boja bolje vezala. kako i zašto 👇, koga zanima :)
kad stavite jaje u vodu sa bojom i sirćetom oko ljuske se stvore mehurići. oni nastaju jer kalcijum karbonat od koga je izgrađena ljuska reaguje sa sirćetnom kiselinom i oslobađa se ugljen-dioksid koji pravi mehuriće. ljuska se rastvara i povećava joj se površina - više boje.
drugo, proteini koji se nalaze na površini ljuske (svrha im je da zaštite jaje od ulaska bakterija u unutrašnjost) se protonuju (protoni nastaju disocijacijom sirćetne kiseline), postaju pozitivno naelektrisani i onda bolje vezuju boje za sebe - intezivnija boja na površini.
i kad smo kod jaja, ona su fascinantna tvorevina. unutar jajeta se nalazi sve što je potrebno da nastane novi život, treba dodati samo energiju. koka leži na jajima i izraste pile. jedino šta je dodala je toplota.
u belancu se nalaze proteini, ima ih oko 40tak različitih, ali je najviše albumina, mislim oko 50%, mada u belancu zapravo ima najviše vode, oko 90%. žumance je žuto od luteina, a u njemu se nalaze masti, vitamini, minerali ... ljuska je izgrađena od kalcijum karbonata oko koga
se nalaze unutrašnja i spoljšanja opna. obe su prilično čvrste, u spoljnoj ima keratina. funkcija im je da zaštite jaje od ulaska bakterija i mehaničkih nečistoća jer se u ljusci nalazi preko 15 hilj pora kroz koje u jaje ulazi kiseonik. fascinantan proizvod prirode.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with tanja

tanja Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!