เธรดนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับบทความ "บางเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะราษฎรและระบบประชาธิปไตย" ที่ปรีดีเป็นคนเขียน ในบทความนี้ปรีดีเขียนแยกคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชาธิปไตยไปเป็นประชาธิปไตยไว้สามประเภท

1.คนที่เสียผลประโยชน์
2.ผู้เกินกว่าราชา
3.สวะสังคม
กล่าวก่อนว่าเราใช้คำตามที่ปรีดีเขียนมาเป๊ะๆ สวะสังคมหรือผู้เกินว่าราชา ปรีดีเป็นคนคิดขึ้นเอง เราไม่ได้เขียน ข้อแรกมันชัดในตัวมันเองอยู่แล้ว แต่สองประเภทที่เหลือล่ะคืออะไร หลังจากเราอ่านทั้งคืนก็เข้าใจว่า
ผู้เกินกว่าราชา ปรีดีได้ให้วามหมายของคำนี้ไว้ว่า "แม้บุคคลชนิดนี้เกิดและมีชีวิตอยู่ในกาลสมัยใหม่ก็มิได้มีลักษณะเป็นชนรุ่นใหม่ คือเขาเป็นชนรุ่นใหม่ทางกาย ส่วนวิญญาณและทรรศนะเป็นของพลังเก่า" คือคนรุ่นใหม่ที่แสร้งว่าตนเองเป็นคนรุ่นใหม่ แต่จริงๆนิยมราชาธิปไตย
ส่วนสวะสังคมนี่ปรีดีได้ให้ความหมายราวๆไว้ว่า คนที่อ้างว่าตนเองเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าตัวเองไม่เอาคนนู้นคนนี้ตามลักษณะของคนอวดดี
แต่จริงๆในข้อความนี้ปรีดีเขียนด่าคนๆหนึ่ง ไม่ได้ด่าใครแบบลอยๆนะ ซึ่งคนที่ปรีดีด่าก็คือส.ศิวรักษ์นั่นแหละ55555 สุดท้ายหลังคดีร.8 ส.ศิวรักษ์ก็อารมณ์แบบตาสว่าง เลยเขียนจดหมายแล้วส่งไปขอขมาปรีดี
สุดท้ายปรีดีก็เขียนจดหมายให้อภัยส.ศิวรักษ์ แล้วสั่งไม่ให้พิมพ์บทความแรกที่ตนเองบรรยายเรื่องสวะสังคมแบบละเอียดไว้ เหลือแต่พิมพ์หลังที่เป็นฉบับย่อๆ
เกี่ยวมะไม่รุ้ แต่อันนี้รูปถ่ายปรีดีกะส.ศิวรักษ์หลังขอโทษกันจบแล้วที่ฝรั่งเศส แหล่งที่มาจากสถาบันปรีดีพนมยงค์
เสริมอีกเรื่อง เรื่องที่ว่าร.7มีแพลนจะประทานรัฐธรรมนูญก่อนคณะราษฏรปฏิวัติอันนี้คือเรื่องจริง แต่รัฐธรรมนูญของร.7ก็ตามมนั้นแหละ โนคอมเม้น

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with คุกกี้ซามอยด์ ✨🌿🌈

คุกกี้ซามอยด์ ✨🌿🌈 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @aeshlynn

30 Apr
การปกครองแบบประชาธิปไตยนี่มีครั้งแรกในยุคกรีกโบราณ อย่างที่หลายคนรู้จักว่าประชาธิปไตยทางตรง แต่ความจริงประชาธิปไตยในกรีกโบราณกลับไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆ แม้คนกรีกโบราณจะเรียกระบอบการปกครองตนเองว่าประชาธิปไตยก็ตาม
ในหนังสือมักจะบอกว่ากรีกเป็นประชาธิปไตยทางตรงและให้จัดให้คนมาเลือกตั้งกันโดยไม่ผ่านตัวแทนแบบยุคปัจจุบันใช่มะ อ้าวแล้วมันไม่ใช่ประชาธิปไตยยังไงล่ะ ในเมื่อก็มีการเลือกตั้ง
สาเหตุที่กรีกโบราณไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆ เพราะคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการโหวตเรียกได้ว่าเป็นส่วนน้อยในเมือง เพราะกรีกโบราณกำหนดว่าคนที่โหวตได้มีแค่ผู้ชายกรีกอายุ20ปีขึ้นไปเท่านั้น
Read 5 tweets
29 Apr
ผลงานสัญญาประชาคมหรืองานชื่อ du contrat social ou principes du droit politique ของ jean-jarques rousseau มีฉบับแปลไทยแล้วนะ ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีฉบับแปลไทย พอเสิร์ชดูถึงเจอ เซอร์ไพรส์มาก Image
เป็นแบบปกแข็งด้วยนะ หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งที่มีส่วนที่ผลักดันให้ประชาชนเกิดความคิดอยากปฏิวัติฝรศ นอกจากนั้นก็มี encyclopedie ของdiderot อีกเล่ม
เผื่อใครสงสัยว่าหนังสือเล่มนี้เป็นแนวไหน รุสโซเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีอำนาจเท่ากัน การที่อีกคนมีอำนาจมากกว่า นั่นเพราะอีกคนหนึ่งหยิบยื่นอำนาจให้แก่บุุคคลนั้น Image
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!