طوفان تمام شد اما راه پاستور از وین می‌گذرد

به یاد نمی‌آورم از یک مقام در قدرت در جمهوری اسلامی سخنانی تندتر و انتقادی‌تر از آن چه ظریف گفت شنیده باشم.
۱
پرسش: داخل حکومت نمی‌دانستند و تازه با فایل افشا شده پرده از اختلاف نظر برداشته شد؟
پاسخ: نه!
به جایش این پرده از پیش چشم «اغیار» افتاد و دیگران دیدند و حیرت کردند و ولوله برپا شد.
۲
سخنرانی امروز پاسخی بود به حرف‌های «مگویی» که از وزیر خارجه در قدرت کشور به گوش جهان رسید.
پرسش: سخنرانی امروز تند بود؟
پاسخ: بله اما اگر مطلق ببینید و اتفاقاً نه اگر در قیاس با آن چه جهان از زبان ظریف شنید، ببینید.
۳
شاید این تعبیر بهتری باشد که ظریف ضربه‌ای زد و ضربتی نوش کرد.
هرچند که این اراده «دیگران» بر انتشار فایل سخنان او بود که غائله را رقم زد و این مشت دیگری بود که از آستین ظریف بیرون آمد و ضربه را زد.
با سخنرانی امروز اما به نظرم دو طرف ۱-۱ مساوی شدند.
۴
اشاره ویژه‌ای به مذاکرات وین در این سخنرانی نشد و این نشانه‌ای است از واقف بودن حکومت بر شکنندگی بخشی که وجودش برای آینده نه کلیدی که حیاتی است.
۵
پرسش: سخنرانی موضع ایران را در مذاکرات وین تضعیف می‌کند؟
پاسخ: به نظر من نه. آن سوی میز دیروز متولد نشده و پا به عرصه جهان نگذاشته و تصور این که تا حال از مناسبات قدرت در ایران بی‌خبر باشند، عجیب است.
۶
به نظرم مذاکرات روی همان دوری که بود ادامه می‌یابد و اصلاً دور نیست که در دورهای بعدی اگر مذاکره در سطوح بالاتر لازم باشد، ظریف خود سر میز بیاید: تنها کمی پس از همین سخنرانی امروز!
۷
آینده «انتخاباتی» ظریف با اتفاقات این یک هفته چه می‌شود؟
به نظرم حتی پیش از این وقایع ظریف هرگز تمایلی برای ریاست جمهوری نداشته است.
شاید بعید نباشد که در صورت اجماع اطرافیان حداکثر به عنوان نامزد پوششی و کمکی وارد شود که شخص دیگری به پاستور برود.
۸
پرسش: زندگی سیاسی ظریف در نیمه تابستان تمام می‌شود؟
پاسخ: به نظرم نه؛ اگر مذاکرات وین تا روز انتخابات نتیجه دهد یا در آستانه نتیجه دادن باشد چرا که درون حکومت به وضوح می‌داند، تیم دیگری توان پیشبرد مذاکرات را ندارد.
۹
شگفت‌زده نمی‌شوم که در این صورت، پس از تحلیف دولت جدید، ظریف در دولت باشد.
۱۰
سخنرانی امروز از این نظر هم نشانه‌ای داشت: اگر ظریف تا پایان کارش تنها چند هفته داشت، عتاب و خطابی شاید لازم نمی‌بود.
عتاب و خطابی که مصرف داخلی داشت برای فرونشاندن غائله و خشم آن‌ها که شنیدن فایل صوتی ظریف طوفانی‌شان کرده بود:
طوفان تمام شد اما راه پاستور هنوز از وین می‌گذرد
۱۱

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Shabnam Shabani

Shabnam Shabani Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ShabnamShabani

1 May
عباس عراقچی، معاون وزیرخاجه ایران پس از پایان نشست امروز گفت، مذاکرات این دوره فشرده‌تر بود و در بعضی موارد نگارش متن [توافق] آغاز شده اما به آهستگی جلو می‌رود.
او گفت در بعضی موارد هنوز اختلاف‌ها پابرجاست اما روند رو به جلوست.
او گفت پیش‌بینی از زمانی که توافق حاصل شود ندارد.
تیم‌های مذاکره‌کننده چنان که انتظار می‌رفت با پایان این نشست به پایتخت‌ها بازمی‌گردند و پس از آن دوباره روز جمعه در وین مذاکره را ادامه می‌دهند.
نماینده روسیه در وین با اشاره به تمام پیچیدگی‌های مذاکره ابراز امیدواری کرده که تا سه هفته آتی مذاکرات را به نتیجه برسانند.
طرف‌های اروپایی محتاط‌تر در این باره از جزئیات پیچیده باقی مانده و زمان اندک می‌گویند و معتقدند روند مذاکره تا رسیدن به نتیجه غیرممکن نیست اما ساده هم نیست.
Read 4 tweets
1 May
نشست امروز همه طرف‌های مذاکره [به جز ایران] با آمریکا در وین.
بعضی خبرهای غیررسمی در وین این نشست را «بااهمیت» خوانده‌اند.

ایران کماکان نپذیرفته مستقیم با آمریکا مذاکره کند و جدا از ذات پیچیده روند احیای برجام، همین مساله روال مذاکرات را کندتر کرده.
انتظار می‌رود تیم‌های مذاکره‌کننده بعد از نشست رسمی ۱+۴ و ایران که ظهر امروز به وقت وین برگزار می‌شود، به پایتخت‌های‌شان برگردند تا با مقامات بالاتر درباره روند گفت‌وگوها تصمیم بگیرند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران دیشب گفت که با جواد ظریف، وزیر خارجه که در سفر منطقه‌ای بود، تلفنی گفت‌وگو کرده و او روند مذاکرات را «مثبت» ارزیابی کرده است.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!