#ikizdere
#ikizderetasocağıolmasın AKP’nin 2000’lerde liberal bir söylemle, 2010’larda ise militarizasyon, yani diplomasiyi geri plana atıp askeri güç kullanarak bölgesel hakimiyet kurma girişimi de çöktü.
#ikizdere
#ikizderetasocağıolmasın ABD ile Rusya’yı birbirine oynama, AB’yi mülteci göçü ile bölge ülkelerini askeri güç ile korkutma siyaseti tıkandı.
Türkiye’nin dış politika tarihinde bu ölçüde bir yalnızlık ve köşeye sıkışmışlık yok. Geçmişte 1970’lerin sonunda vahim bir iç istikrarsızlık ve ekonomik kriz koşullarında bile #ikizderetasocağıolmasın
Türkiye’nin diplomatik anlamda eli daha genişti, şu an hala yürürlükte olan ABD ile Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalanmış ama onaylanmamış, Türkiye Yunanistan’ın NATO’ya dönüşüne onay vermemeyi sürdürebilmişti. #ikizderetasocağıolmasın
1990’ların olumsuz iç siyaset ve ekonomik koşullarında da aynı durum geçerlidir. AKP, içeride baskıyla sağladığı istikrara rağmen, hem ekonomi, hem bölgesel politika, hem de büyük güçler arasındaki dengeyi sağlayamama gibi bir beceriksizliğe imza attı.
#ikizderetasocağıolmasın
Bunun üzerine son 10 yılda neredeyse bütün dünyada olumsuz, otoriter, demokrasiden uzaklaşan baskıcı bir ülke imajı yerleşti. #ikizdere
#ikizderetasocağıolmasın
Hem Ortadoğu’da, hem Avrupa hem de ABD’de dostu olmayan, her birinin bir dönem ve konuda ayağına basmış, yalnızlaştığını, tepki veremez bir konuma düştüğünü herkesin anladığı bir aktöre dönüştü. #ikizdere
#ikizderetasocağıolmasın
Rusya’nın turist, ABD’nin F-35 göndermediği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e araştırma gemisi gönderemediği, aynı anda ABD ve AB’nin resmen, Rusya ve Suudi Arabistan’ın fiilen yaptırım uyguladığı bir döneme girildi.#ikizdere
#ikizderetasocağıolmasın
Erdoğan yönetimi çıkışı bazı yorumlarda dile getirildiği gibi Rusya, Avrasya gibi seçeneklerde değil daha fazla Batı’ya yanaşarak arıyor. Batı, özellikle yeni ABD yönetimi bu durumun, bu çaresizliğin farkında.#ikizdere
#ikizderetasocağıolmasın
AKP hükümeti AB ile negatif bir işbirliği, yani Doğu Akdeniz’de geri çekilme karşılığı yaptırım uygulamama, ABD ile pozitif bir işbirliği, yani Karadeniz havzasında stratejik ortaklık,
Rusya’ya karşı da nötr bir işbirliğini, yani kendisine zarar vermeyecek, bir kol mesafesinde tutmaya dayalı bir stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyor. #ikizdere
#ikizderetasocağıolmasın
AB AKP yönetiminden alacağını alıp, Türkiye’yi sıkıştırma işini Biden yönetimine devretti. Ama Rusya ve özellikle ABD ayakları sallantıda, belirsizlik sürmekte ve Türkiye’nin dış politikasında büyük gedikler yaratmakta.#ikizdere
#ikizderetasocağıolmasın
Öyle görünüyor ki, ABD Türkiye’yi, yeniden keşfettiği Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile Doğu Akdeniz denklemine dahil edebildiği Suudi Arabistan ve BAE ile yedekleyerek,
bütün bu ülkeler de kendi aralarında enerji, diplomasi ve güvenlik alanında saflarını sıkılaştırırak Türkiye’ye cevap verdiler.#ikizdere
#ikizderetasocağıolmasın
Türkiye’nin içinde bulunduğu durum çok açık ve Türkiye ile ilgili bütün aktörler bunun farkında. Özellikle Türkiye-ABD ilişkilerinde, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kontrol ABD’nin eline geçmiş durumda.#ikizdere
#ikizderetasocağıolmasın

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with James Mitchell Ⓥ🐬

James Mitchell Ⓥ🐬 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MesMitch

2 May
So after all these years and all the money blood sweat and tears, were leaving and letting the Taliban take over again. So all we did was for nothing. What a waste.
Just remember the phrase “graveyard of empires”, is used for only one country on the planet, Afghanistan. The U.S. is the latest “empire” to waste blood and treasure in this hard scrabble mountain country.
The Soviet Union was the last one, preceded by the British Empire, which had followed a string of Central Asian invaders over the centuries.
Read 4 tweets
2 May
Richard Parker was a self-described naturalist. Then an anonymous tip led investigators to a scene of ‘carnage’🤬🤬
“It was just an unbelievable amount of evidence,” Kroll says. The team needed to restrategize. Time was of the essence – many of the bodies had clearly been decomposing for some time. Some were little more than skulls and delicate wing bones.
State wildlife officers assembled in a kind of phalanx formation and began meticulously surveying the property in four waves. The first wave made initial identifications of body locations, marking points on a GPS app.
Read 5 tweets
1 May
Şişli Meydanı’nda Üç Kız
Biri Çiğdem, Biri Nergis
Vuruldular Güpegündüz
Sorarlar Bir Gün, Sorarlar

Bin Dokuz Yüz Yetmiş Yedi
Unutulmaz Yılın Adı
Bir Mayıs Bayramı İdi
Sorarlar Bir Gün, Sorarlar
(Ruhi Su)
#1MAYIS
#1MayisEmekveDayanismaGunu
Sabahın Bir Sahibi Var
Sorarlar Bir Gün Sorarlar
Biter Bu Dertler, Acılar
Sararlar Bir Gün, Sararlar

Beş Yüz Bin Emekçi Vardık
Taksim Meydanı’na Girdik
Öyle Bir İstanbul Gördük
Sorarlar Bir Gün, Sorarlar
(Ruhi Su)
#1MAYIS
#1MayisEmekveDayanismaGunu
Sabahın Bir Sahibi Var
Sorarlar Bir Gün Sorarlar
Biter Bu Dertler, Acılar
Sararlar Bir Gün, Sararlar

Al Gözlerim Seyir Eyle
Birin Bırak, Birin Söyle
Bu Yeryüzü İlk Kez Böyle
Bir İstanbul Görüyordu
Kucaklayıp Sarıyordu
(Ruhi Su)
#1MAYIS
#1MayisEmekveDayanismaGunu
Read 6 tweets
30 Apr
"To build a fairer, greener society, money must be made to serve the people, not the other way #coronavirus #ClimateAction
#ForNature
With governments and banksters basically being the same motley outfit, is it strange the system seems running on its last legs? And that the chasm between highest and lowest earners is back to record levels, on a par with the 19th century?#ClimateAction
#ForNature
We must work towards fair distribution of entitlement to the earth's purchasable goods. Clinging to gold, once thought to have intrinsic value because it came from the sun, looks to me to be an embarrassing step backwards in evolutionary time.#ClimateAction
Read 5 tweets
28 Apr
#İkizdereTasOcağıOlmasın Locals have been resisting a stone quarry project in İkizdere district in the Black Sea province of Rize for a week now, often confronting gendarmerie. #climateaction
Locals filed a lawsuit against the project and started to keep a watch in the area. Gendarmerie removed a tent set up by the villagers and put up barricades at the entrance of the valley.
Yet the people continued to protest and earthmovers of the company had to leave the area. Villagers then closed the entrance of the valley with beehives.#climateaction
Read 9 tweets
28 Apr
#İkizdereTasOcağıOlmasın Üretmeyen sistem ve kapitalistler için en kolay ve ucuz kaynak, doğa. Ne zaman sıkışsalar, akıllarına ilk olarak doğayı sömürmek geliyor. Yatırım yapmaksızın büyük karlar elde ediyorlar.bianet.org/bianet/yasam/2…
Yıllar önce Trabzon DSİ Bölge Müdürlüğü, vadilerde gelişen taşkın olaylarına karşı, belirli bölgelerde acil müdahale için kaya stoklama projesi yapmış ve İkizdere Vadisi'nde küçük bir taş ocağı yeri araştırmıştı. Sonra bu proje rafa kalkmıştı. Şimdi neden?
Orada yaşayan canlıların geleceği, doğanın dengeleri, bu dengelerin bozulmasının yol açacağı sonuçlar, zerre kadar umurlarında olmuyor. Kar hırsı her itirazı ezip geçiyor. Yasalar el vermez ise kılıfına uyduruyorlar, olmadı yeni yasa çıkarıyorlar.
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!