Muzej pčelarstva porodice Živanović iz Sremskih Karlovaca češće posećuju stranci, nego domaći.
Profesor Jovan Živanović (rođen 1841.) završio je slavistiku u Beču (!), vratio se u Karlovce i predavao srpski u gimnaziji. U 25. se razboleo od verovatno TBC, i posvetio izučavanju
meda, pčela i uzgoja. Prvo je poručio literaturu iz Beča, jer obrazovanje 😉
Do tada, košnice su bile tzv pletare, a med se uzimao tako što su se pčele ubijale.
On je konstruisao prvu modernu košnicu
sa okvirima koji se vade. Nazvali su je "Amerikanka", jer "sve novo tada je dolazilo iz Amerike.
Počeo je da predaje i pčelarstvo u Bogosloviji.Tako je svaki svršeni sveštenik postajao i diplomirani pčelar, pa je mogao da širi i konkretno znanje u svojoj pastvi.
Imali smo tada neko prosvetiteljsko vreme i duh, koje je donelo izuzetne pojedince, koji su doprinosili opštem napretku, i koje ovakvim pričicama možda opet prizovemo

#naravoučenije #istorija

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with LaSangoma

LaSangoma Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!