@hetcvte Lijkt mij goed bedoeld, maar wat overbodig. Scholen werken al jaren eraan om informatie via één kanaal met leerlingen te delen. Examentijden staan bij ons bijv. op het rooster in Zermelo. Het is dan niet zo handig leerlingen weer een apart kanaal met informatie aan te bieden.
@hetcvte Dan klik ik bijv. op Duits en zie ik dit. Hulpmiddelen zijn al lang en breed met de leerlingen gecommuniceerd. Onze leerlingen zijn bekend met examenblad.nl, dus deze site creëert een omweg naar dezelfde info. En de syllabus? Gaan zij die inhoudelijk begrijpen?
@hetcvte Bovendien: ook de syllabus staat keurig op examenblad.nl Wat is nu precies de meerwaarde van deze site? Leerlingen attenderen op examenblad.nl?
@hetcvte En wat moeten leerlingen dan kunnen volgens de syllabus? GT: ERK-B1. Wat is dat dan? Oh ja 'hoog frequente dagelijkse taal'. Zullen we het CSE Duits GT daar eens op toetsen en ongeldig verklaren als het daar niet aan voldoet?
@hetcvte "Kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen."
Toon mij in de examens die sinds de invoering van de Mammoetwet zijn afgenomen één persoonlijke brief als brontekst! Die komen dus niet voor in het CSE!
@hetcvte Ik zal eens een lijst aanleggen van woorden die bepalend zijn voor het vinden van de juiste antwoorden en die vergelijken met de frequentiewoordenlijst van de Duitse taal. Ik kan je de uitkomst voorspellen: die zijn niet hoogfrequent!
@hetcvte Correspondentie lezen ERK B1. Persoonlijke brieven of eenvoudige zakelijke brieven. Brieven komen nauwelijks voor in examens. Brief uit CSE 2010-2 VMBO GL/TL. Eenvoudige zakelijke brief? Hoogfrequente woorden?
@hetcvte Oriënterend lezen ERK B1. Relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten.
CSE 2019 tijdvak 1 (laatst afgenomen examen) bevat GEEN brochures/korte officiële documenten. Ze komen sowieso maar sporadisch voor.
@hetcvte En als ze erin zitten, dan zitten er altijd addertjes onder het gras. Maar dan: "langere teksten over thema's binnen het eigen interessegebied"
Weten examenmakers welke interesses mijn leerlingen hebben?
@hetcvte Onderwerpen CSE 2019 tijdvak 1:
- luiaard die ergens in Ecuador aan een vangrail hangt
- Turnvereniging die geld inzamelt voor vervoer i.v.m. voetbalcompetitie
- Vrouw in Noorwegen die in arctische omstandigheden haar geluk in de eenzaamheid heeft gevonden.
@hetcvte - vier pubers die na hun examen in een minibus op vakantie gaan
- onderzoek naar vrijetijdsbestedingen van kinderen
- 6 tips om de hete dagen door te komen
- een school in Berlijn waar leerlingen zelf mogen bepalen wat ze willen (!!!)
- een soort kringloopwinkel
@hetcvte - een speelgoedpop die gebruikt kan worden om te spioneren
- leerlingen over het dragen van schooluniformen
- een prijsvraag
- tekst over kauwgomverbod
@hetcvte 3. Lezen om informatie op te doen. "Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in tijdschriften, kranten of op internet"
Dit is het hoofdbestanddeel van het CSE, hoewel dit eigenlijk al B1+ is en niet B1.
@hetcvte 4. Instructies lezen: "Kan duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen". Het probleem zit hem bij de opgaven niet zozeer in de teksten, maar meer in de wijze waarop afleiders in antwoorden van meerkeuzevragen worden geformuleerd.
@hetcvte Een paar streken van de examenmakers op een rijtje. We beginnen bij 2010 tijdvak 2 vraag 7.
Antwoord A is het meest correct. B en C zijn antwoorden waarvan we uit de eigen ervaringswereld weten dat het zo is, maar staan niet in de tekst. Bekende vorm van afleiders.
@hetcvte Andere rotstreek: valse vriendjes met woorden die niet hoogfrequent zijn onderdeel maken van het antwoord bij open vragen. Een prachtvoorbeeld is CSE 2011 tijdvak 1 vraag 5. Hier twee valse vriendjes: 'Verpflegung' en 'Beförderung'.
@hetcvte De vaste strategie bij een open vraag met meerdere antwoorddelen is op zoek gaan naar opsommingswoorden (geel gekleurd). En dan vertalen wat er voor en na de opsommingswoorden staat. Maar ja... die verdomde valse vriendjes... Dus veel leerlingen verliezen hier hun punten.
@hetcvte Volgende streek: antwoorden die wel in de tekst staan, maar niet in het gevraagde leesgebied. Voorbeeld uit 2017 tijdvak 1. Het zit hem in de laatste tweede woorden uit de vraag: "noemt hij".
@hetcvte Als 'hij' ze noemt, moet je je beperken tot de quote (oranje). Daar opsommingswoorden bepalen en antwoorddelen tellen: 3 delen, klaar. Maar voor de quote worden ook twee groepen genoemd en er staat een opsommingswoord. Dus 2 en 5 gaven de leerlingen ook vaak als antwoord.
@hetcvte Een meerkeuzevraag met hetzelfde trucje in hetzelfde examen. Wat Doris vindt, staat in een quote, dus moet het antwoord daaruit komen. Maar zie de afleiders in antwoord A en C (roze). Het woord 'ausreichend' (D) is niet hoogfrequent.
@hetcvte Nog zo'n streek om punten af te troggelen: In de antwoordmogelijkheden details vermelden die in de tekst staan, terwijl het om de grote lijn gaat. Antwoord C en D staan vrij letterlijk in de quote van Forster, maar het gaat de makers kennelijk om de kern. C en D: afleiders.
@hetcvte Merk op dat ik het hier allang niet meer over hoogfrequente woorden heb.
@hetcvte Volgende streek: foute antwoorden in op NL lijkende woorden en goede antwoord in woord dat niet op NL lijkt.
Leerling leest een reeks ontkenningen (blauw) en denkt: dat zijn 'Verbote'. Negeert daardoor vrij eenvoudig 'Bedingungen' (het goede antwoord).
@hetcvte Nog een voorbeeld waarmee de makers heel duidelijk maken dat het om trucjes gaat is de volgende vraag. Een waarom-vraag los je eenvoudig op. Je zoekt de bewering in de vraag op in de tekst en de zin erachter geeft het antwoord.
@hetcvte In dit geval moet je er twee geven en dus zoek je naar een opsommingswoord. De gevraagde antwoorddelen staan ervoor en erachter. Easy does it. Maar... veel leerlingen zagen het haten van toetsen niet als reden om te zakken voor een examen.
@hetcvte En dus kozen zijn voor wat er in de laatste zin staat: het ontbrak haar aan het gevoel voor de auto, voor het verkeer. En dat vonden leerlingen eerder een reden voor het steeds zakken. Maar dat leverde geen punt op, want stond niet in het correctievoorschrift.
@hetcvte Je moest dus wel de door mij beschreven truc toepassen: zoek de bewering op, kijk in de zin erachter, let op het opsommingswoord en die delen willen de makers graag als antwoord zien. Dan laat je immers zien dat je je leesstrategieën beheerst...
@hetcvte Dan nog een paar handigheidjes om te weten voor een CSE en waarbij je kunt leunen op grammaticale kennis zonder de Duitse taal te begrijpen: soms vraagt men naar een woordgroep met dezelfde betekenis als een gegeven woordgroep.
@hetcvte In dat geval zoek je uit wat voor woordsoorten het zijn. Vervolgens ga je in de tekst op zoek naar alle soortgelijke (combinaties van) woorden. Bij een combinatie blijkt er vaak maar één zinsdeel in aanmerking te komen. In het Duits word je nog geholpen door de hoofdletters (znw)
@hetcvte Dan enkele woorden tussen quotes. Waarom staat 'Kollegen' / 'Opfer' tussen aanhalingstekens. Zonder de tekst te lezen, kun je antwoorden: omdat het niet echt een collega / slachtoffer is. Omdat het figuurlijk bedoeld wordt en niet letterlijk. Punt binnen.
@hetcvte Tot slot een hele schofterige naaistreek in het CSE: vraag 9 uit 2011 tijdvak 1. Een verwijswoord verwijst nooit verder terug dan de voorgaande zin. Hoe gemeen is het dan om 's tussen haakjes achter 'alinea' te plaatsen: suggereert dat antwoord ook uit alinea 1 of 2 kan komen.
@hetcvte En dit, beste CvTE, is de informatie over hun centraal examen die leerlingen graag centraal op één plek zouden willen hebben. Daar zouden ze veel meer mee geholpen zijn.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martin Ringenaldus

Martin Ringenaldus Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!