Cortés Profile picture
3 May, 6 tweets, 3 min read
Stelselmatig en keihard liegen, kritische kamerleden wieberen, en beeldvorming verkiezen boven het corrigeren van door kabinet & ambtenarij financieel gedupeerde ouders, volgens kabinet is dat uit te leggen.
nos.nl/l/t/2379142
Iemand zonder ervaring of relevante opleiding aanstellen als crisisminister en als op-1-na-slechtste (na Bulgarije) land in Europa presteren als het gaat om vaccinaties, volgens het kabinet is dat uit te leggen.
Meer geld besteden aan een circus rondom compensatie dan aan de compensatie zelf en dan nog steeds niet iedereen gecompenseerd hebben, ondanks stellige beloften met als deadline 1 mei: volgens het kabinet is dat uit te leggen.
Zelf letterlijk geen centje pijn hebben aan de coronacrisis, maar wel beslissen dat mensen die mede je salaris opbrengen geen geld mogen verdienen (ondanks overheidssusbidie = doekje voor het bloeden): volgens het kabinet is dat uit te leggen.
'Creatief' omgaan met de grondwettelijke verplichtingen om het parlement te informeren, volgens het kabinet is dat uit te leggen.
Een negatieve uitslag van een referendum honoreren door een rookgordijn van cosmetische maatregelen te nemen die geen enkele betekenis blijken te hebben, volgens het kabinet is dat uit te leggen. #grondwet #2005 #EU #verdragvanlissabon #oekrainereferendum #inlegvel #etc

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Cortés

Cortés Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Cortes

4 Apr
We hebben in NL 3x een referendum gehad in de afgelopen decennia: over de EU grondwet, over het associatieverdrag met Oekraine, en over de Sleepwet. 3x stemde de kiezer tegen, en 3x kreeg die kiezer een middelvinger. En het dan gek vinden dat mensen afhaken. ImageImageImageImage
Want zo werkt democratie in NL: allemaal leuk en aardig die inspraak, maar alleen zolang er het gewenst antwoord uitkomt. En dat bleek niet geval. Die inspraak van dat volk, dat houdt alleen maar op. En dus moest het referendum weg.
Referendum over de grondwet (2005): daar werd de kiezer genept met wat sneue cosmetische edits (e.g. EU volkslied eruit). Het werd er alsnog doorgedrukt onder een andere naam (verdrag v lissabon) en zelfs de cosmetische edits werden later ongedaan gemaakt.
Read 10 tweets
7 Jul 20
Als je de politieke gekte van identiteitspolitiek, aka het nieuwe Marxisme, wil begrijpen: 7-min lange video waarin KGB defector Yuri Bezmenov's griezelig herkenbaar het langzame proces van beinvloeding van de perceptie van realiteit in burgers uitlegt.
"Ideological subversion [...] is to change the perception of reality in every American to such an extent that despite the abundance of information no one is able to come to sensible conclusions in the interest of defending themselves, their families, communities, their country.'
"It's a great brainwashing process, which goes very slow and is divided in four basic stages" -> [demoralization, destabilization, crisis, normalization]
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!