Czy badania nad pasożytem malarii mogą nauczyć nas czegoś o biologii białka S i sars2, który tak jak malaria może być leczony hydroxychlorochininą ?

Zaglądając do żywego mózgu, mogliśmy obserwować łańcuch wydarzeń, które powodują, że malaria mózgowa ...

nih.gov/news-events/ne…
zabija tysiące ludzi co roku.

Komórki śródbłonka tworzące ściany mózgowych naczyń krwionośnych wydalają fragmenty pasożyta (zarodźca malarii), które są rozpoznawane przez limfocyty T CD8 +, powodując przyczepianie się tych komórek odpornościowych do naczyń i atakowanie ich...
...Gdy limfocyty T CD8 + zgromadzą się na powierzchni naczyń krwionośnych mózgu, naczynia zaczynają pękać i przeciekać.

Aby określić, które części mózgu zostały dotknięte tymi zdarzeniami, naukowcy wstrzyknęli myszom barwniki, które oznaczały martwe komórki i wyciek z naczyń...
krwionośnych. Wyniki wskazały, że obszarami mózgu z najbardziej uszkodzonymi naczyniami i śmiercią komórek była opuszka węchowa (obszar zaangażowany w wyczuwanie zapachu) i, co najważniejsze, pień mózgu, obszar, który kontroluje takie życiowe funkcje, jak oddychanie i tętno.
Dlaczego to ważne? Dlatego że białko S może pokonywać barierę krew-mózg (BBB) a tym samym może również być prezentowane przez komórki naczyń bariery BBB co z kolei może aktywować limfocyty T CD8+ . Oprócz tego komórki BBB również mogą produkować białko S o ile ulegną...
...transfekcji mRNA lub trandsdukcji adDNA. Być może nie przypadkowa jest też także lokalizacja obszarów centralnego układu nerwowego w których dochodzi do największych uszkodzeń naczyń w malarii ukł. nerwowego która jest podobna do funkcją do objawów covid np. utrata węchu. ...
...Nie jest wykluczone, że sam sars2 lub np. tylko bialko S może również zaburzać funkcje pnia mózgu co wpływałoby na tętno i oddech.

Ale czy jest inny wspólny czynnik pomiędzy malarią a covid?
Angiotensin II / ANG II upośledza rozwój Plasmodium (zarodźca malarii) i zmniejsza odkładanie się sporozoitów w gruczołach ślinowych komarów poprzez bezpośrednie zakłócenie funkcji błony pasożyta. Inne badania wykazały wyraźny ochronny wpływ Ang II na malarię.
Receptor ACE2 rozkłada angiotensynę II na angiotensynę 1-7 przez co zmniejszona ekspresja receptora ACE2 w populacjach może odgrywać rolę ochronną przed COVID-19. Dotyczy to krajów Afryki gdzie taka redukcja ACE2 jest cechą adaptacyjną względem malarii.
malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.11…
Wiemy jednak z niedawnych badań że zmniejszenie ACE2 wpływa destabilizująco na strukturę i funkcję mitochondriów wywołując stres tlenowy w komórkach o obniżonej ekspresji ACE2.

Być może z tego powodu zarówno zarodziec malarii jak i sars2 (i jego bialko S) atakują obszary...
centralnego ukł. nerwowego szczególnie bogate w ACE2 gdyż w tych obszarach nie może dochodzić do zaburzenia funkcji mitochondriów i powstania stresu tlenowego (np. pień mózgu odp. za oddychanie).

Zostało to już zresztą wykazane w innych badaniach:
Ponieważ pień mózgu ma stosunkowo wysoki poziom ekspresji receptora ACE2 w porównaniu z innymi regionami mózgu, SARS-CoV-2 (ale i białko S) może wykazywać tropizm w jego kierunku.
pubs.acs.org/doi/pdf/10.102…
Ze tych powodów powstaje hipoteza, że podawanie mRNA/adDNA małym dzieciom może skończyć się dla nich paralizem lub śmiercią na skutek porażenia pnia mózgu wywołanego białkiem S związanym z ACE2 i aktywnością limfocytów T CD8+ przeciwko białku S na naczyniach tego regionu.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

5 May
"Większość osób zakażonych sześć miesięcy wcześniej, nawet jeśli nie doświadczyły żadnych objawów lub łagodnych objawów podczas infekcji, była zdolna do wytworzenia komórkowej odpowiedzi immunologicznej przeciwko sars2"
nature.com/articles/s4159…
"Ochrona przed wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2 jest podobna do ochrony szczepionki BNT162b2: trzymiesięczne ogólnokrajowe doświadczenie z Izraela. Nasze wyniki kwestionują potrzebę szczepienia osób wcześniej zakażonych."
medrxiv.org/content/10.110…
"Wnioskujemy, że przeciwciała neutralizujące są stabilnie produkowane przez co najmniej 5-7 miesięcy po zakażeniu SARS-CoV-2."
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33129373/
Read 9 tweets
5 May
Uszkodzenie naczyń krwionośnych przez białko S działające na receptor ACE2 może nie być jedynym skutkiem. Okazuje się bowiem, że:

"Angiogeneza raka piersi ma kluczowe znaczenie dla przerzutów i przewiduje złe rokowanie. Enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2) hamuje progresję
raka wątrobowokomórkowego (HCC) i niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) poprzez hamowanie angiogenezy (tworzenia się naczyń krwionośnych).

Nasze odkrycia sugerują, że ACE2 może hamować angiogenezę raka piersi poprzez szlak VEGFa / VEGFR2 / ERK."

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31023337/
Co to oznacza?

Wiemy z licznych prac że białko S po połączeniu się z receptorem ACE2 powoduje jego tzw. shedding czyli odcięcie przez ADAM17 to odcięcie zmniejsza liczbę ACE2 na błonie komórki oraz prowadzi do zmniejszenia ekspresji tego receptora w komórce.
Read 13 tweets
5 May
Badania wykazujące że samo białko S niszczy naczynia krwionośne poprzez destrukcję mitochondriów zawartych w komórkach nabłonka naczyń zaczyna zataczać coraz szersze kręgi w świecie Nauki i będzie bezpośrednią przyczyną obalenia tego nazistowskiego spisku przeciwko ludzkości
Radzę PiS zacząć naprawdę myśleć i czytać prawdziwą Naukę zamiast słuchać rady bełkoczących maniaków i wycofać się z preparatów mRNA póki jest jeszcze czas bo kiedy pojawi się jednoznaczny dowód że białko S z mRNA robi to samo co białko S z wirusa - pójdziecie wprost pod ścianę.
W zasadzie to już ta praca wystarczy jako podstawa do aresztowania wszystkich którzy propagują i wykonują wstrzyknięcia preparatów mRNA i adDNA bo przecież mają one generować odporność na białko S które jest w wirusie a które to właśnie niszczy naczynia krwionośne i mitochondria.
Read 6 tweets
4 May
"Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże." _Łk 21
"Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym." _Łk 21
"Czyż nie mówicie: "Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?" Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo." J4
Read 5 tweets
4 May
Inni naukowcy - jak informuje Maciek Ochman @Maciek11535241 (dzięki) - także zaczynają zadawać pytania w oparciu o wyniki wykazujące destrukcyjny wpływ białka S na mitochondria. Za kilka tygodni zrobią kilka kluczowych eksperymentów jak np. zbadanie Indeksu degradacji DNA...
... w plemnikach i jeśli się okaże że białko S skutkuje taką degradacją (która nie musi zresztą dotyczyć tylko plemników ale każdej komórki w której białko S doprowadza do degradacji mitochondriów np. nabłonek naczyń) - PiS idzie wprost na ławę oskarżonych.
Przy okazji wspomnę bo to chyba nie wybrzmiało wyraźnie w odniesieniu do plemników ale zdegradowane mitochondria w komórkach nabłonka naczyń czego skutkiem może być uszkodzenia DNA chromosomów - może skutkować także ... rzadkimi nowotworami żył czyli angiosarcoma
Read 6 tweets
4 May
Protokół badań klinicznych preparaty mRNA Pfizer mówi:

10.4.1. Kryteria włączenia reprodukcyjnego uczestnika płci męskiej.

Uczestnicy płci męskiej kwalifikują się do udziału w badaniach, jeśli wyrażą zgodę na następujące wymagania przez okres interwencji i przez co najmniej ...
...28 dni po ostatniej dawce interwencji w badaniu, która odpowiada czasowi potrzebnemu do wyeliminowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem reprodukcyjnym badania-
interwencji:
• Powstrzymaj się od oddawania nasienia
PLUS albo:
• Powstrzymuj się od stosunków heteroseksualnych z kobietą w wieku rozrodczym
jako preferowany i zwykły styl życia (długotrwała abstynencja) oraz zgadzają się pozostać abstynentami.
LUB
• Musi wyrazić zgodę na używanie męskiej prezerwatywy podczas wykonywania
Read 21 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!