משפט נתניהו | עו"ד ז'ק חן המייצג את שאול אלובית יתחיל בדקות הקרובות את החקירה הנגדית של אילן ישועה

לייב טוויט, ממש כאן 👇
עו"ד ז'ק חן, המייצג את שאול אלוביץ מתחיל לחקור את ישועה: אמרת בתחילת העדות שלך אני לא איש שמקליט אנשים, כל התקופה לא הקלטתי פגישות למרות שהייתי יכול להקליט.

אני מבקש להציג לך מזכר מה29 במרץ 21, ערב העדות שלך, בעקבות בדיקה נוספת של הטלפון שלך - שם נמצאו שיחות נוספות. >>
החוקרת כותבת שיש הקלטת שיחה עם צדדים נוספים, כלומר בניגוד למה שאמרת - כן הקלטת גורמים נוספים.

ישועה: לא יודע על מה מדובר, אני לא זוכר שהקלטתי שיחות כאלה.

חן: על פניו מהמזכר עולה שהאמירה שלך לא נכונה
ישועה: ככלל לא עסקתי בהקלטת אנשים. לא זכור לי שהקלטתי עם הטלפון. אולי זה משהו שקשור לסחיטה שניסו לעשות לנו, אבל לא זכור לי על מה מדובר.
חן: העדת 'אני לא איש שמקליט אנשים', ולכן זה לא עניין של זיכרון. אתה כן איש שמקליט אנשים - מה יש לך לומר על זה.

ישועה: לא יודע מי זה הצד ג', לא הקלטתי אנשים הקשורים לתיק. אולי ההקלטות קשורות למשפחה, אני באמת לא זוכר.
חן: אחרי ההלם והמורא שהיית לאחר הערב בפברואר 2017, רשמת תרשומות אותן העברת לעורכי דינך. היית יכול להקליט בקלות, למה שנסמוך על התרשומות שלך כשהיית יכול להקליט?

ישועה: אני לא אדם שמקליט, לא יודע על מה מדובר.
חן: כשהגעת למשטרה לא סיפרת להם על ההקלטות אלא מסרת תכתובות. לאחר מכן שלחת הקלטות. אין בין ההקלטות את ההקלטות האלה שהקראתי לך עכשיו.

ישועה: שלחתי את ההקלטות מהאפליקציה בה השתמשתי. ממה שקראתי בעיתונים - הייתה לי עוד אפליקציה. מה יש לי להסתיר? למחרת מסרתי את הטלפון לחוקרת.
חן: הכנו לשופטים קלסר של כל מה שאנחנו מתכוונים להציג בחקירה, לתביעה נעביר מסמך מסמך.

יהודית תירוש: מסרבת. צריך להביא לנו קודם את המסמכים.

השופטים מציעים שחן יעביר לפרקליטות בהפסקה קלסר, והוא אומר כי ישקול בהפסקה אם לעשות את זה.
חן מגיש מזכר לבית משפט, לא לישועה, הפרקליטות מתנגדת.

חן: אני מבקש לרשום את המזכר כמוצג, קיבלנו אותו מהתביעה כחלק מחומר החקירה. על בסיס זה היו שאלותי לעד. תבוא החוקרת הרלונטית ותחקר על כך.
תירוש: ההתנגדות היא שמסמכים המוגשים בחקירת עד עוברים דרך העד. אני לא מכירה הליך כזה בו מגישים לבית המשפט את המסמך. שיגישו אותו בחקירת החוקרת.

השופטת מקבלת את המסמך, בכפוף לחקירת החוקרת הרלוונטית.
חן: מבקשים להגיש כתבת תחקיר בשם שלום זה המנכ"ל מהעין השביעית. כתוב בה כי קרוב ל30 מגורמי וואלה, חלה מגמה בכרסום עצמאות העיתונאים והתערבות בעבודתם בשל חשש לפגיעה באינטרסים המסחריים של ההנהלה. האם הדברים נכונים?
ישועה: הייתה התערבות גוברת של ההנהלה באותה תקופה, זה לא מקרה שהכתבה יוצאת 8 חודשים לאחר ההתערבות של שאול. האם היו התערבויות שלי כמנכל מסיבות מסחריות ולא פוליטיות - התשובה היא כן.
חן: העין השביעית מגלה איך עם גדילת וואלה, גדל כוחו של המנכל אילן ישועה - כאשר בכתבה נוספת הוא אומר כי הוא לא מכחיש שהיה מעורב בהכפפת המערכת וכי זה היה לצרכים המלאים של החברה.
חן ממשיך להקריא מהכתבה של העין השביעית, בה ישועה מתייחס לעצמו כמו"ל כך שמותר לו להתערב בתוכן.

ישועה: אמרתי את הדברים. המעורבות שלי הייתה מינימלית ברמה סבירה ונמוכה כפי שקורה בכל האתרים. האתר התחיל לבנות את הצוות כותבים והוא היה חלש אז נדרשה יותר התערבות.
חן: בכיר באתר אמר כי בעבר לא היו רואים את המנכ"ל ולאחרונה ראו אותו שעות ארוכות, בכל יום.

ישועה: לא בדיוק, התחלנו להשקיע בתוכן מיליונים. עברתי בחלל פעם או פעמיים ביום ועשיתי את זה גם בשאר אגפי החברה.
חן: תראה בעמוד 6...

תירוש נזעקת: למה דילגת על הפסקה הזאת..

השופטת: ישועה יודע לקרוא, הוא לא זקוק לעזרה.

חן: הפסקה האחרונה בעמוד 6 אומרת שהלחץ גבר ככל שהביצועים העסקיים של החברה צנחו. כשמדובר על המישורים העסקיים על איזו חברה מדובר - וואלה, בזק או שתיהן.
תירוש מתפרצת פעם נוספת - והשופטת נוזפת בה.

ישועה: היו התערבויות משני סוגים; יש מפרסם שלא רוצים לעצבן אותו, ויש שיקולים פנים קבוצתיים שלא נכתוב נגד ייס אם אנחנו חלק מחברת בזק.
חן: לגיטימי בעיניך שאתר שוקל שיקולים עסקיים של קבוצה?

ישועה: לא, אבל ככה זה. קיבלתי גם הערה משאול. בעולם אידאלי, מעורבות כזאת היא טעות.

חן: זה זורם יפה, חבל להוסיף את עניין שאול - מיד אראה לך שזה לא ככה.

תירוש מתנגדת: אי אפשר להגיד לעד מה לומר.
השופטת: גברתי רוצה להגיד לעו"ד חן איך לבצע חקירה נגדית?

תירוש: חלילה.

השופט ברעם: גברתי מודאגת מדי, זה לא מקדם שום דבר.
חן: אחד מכתבי וואלה אמר שאתה עורך וואלה ושמעורבותך בתוכן חורגת מכל מה שהוא נתקל בו

ישועה: אז הוא אומר. אני לא חושב שהתערבתי יותר ממנכלים אחרים.
חן: הכתבים של העין השביעית אפיינו את הכתבות ה'נעלמות' בוואלה לסיבות עסקיות, וגחמות אישיות של המנכ"ל

ישועה: באותו זמן המעורבות באתר הייתה עמוקה. אפילו @YinonMagal כבר כתב לי על זה, לפני כתבה הזאת, 'יצאנו מדעתנו, השתלטו לגמרי על המערכת'. הוא רצה להתפטר 3 פעמים.
חן: אתה אומר שהסתרת את ההתערבות הפוליטית, אבל התערבות מולידה תוצאה - את זה לא ראו?

ישועה: הסתרנו את זה. הם ייחסו את זה לקמפיינים מסחריים של הליכוד.
חן: הסתרתם את ההתערבות, אבל האם הייתה תוצאה נראית לעין?

ישועה: קודם כל הסתרנו את זה. דבר שני, מה שראו, בטח אמרו שזה בגלל עניינים עסקיים עם הליכוד. אני לא מתייחס לתחקיר הזה כמו אנציקלופדיה בריטניקה או התנ"ך - וגם אם כן הוא לא מחייב אותי.
חן: בוואלה סיפרו כי ישועה מחליט מה יירד מהאתר ומה לא. הן מסיבות מסחריות והן פוליטיות. לא ימין ולא שמאל, כי ישועה רוצה שהאתר יהיה ישראלי.

ישועה: יכול להיות שאמרתי שיש שיקולים פוליטיים ומסחריים ופה התחלתי להכניס את הנרטיב שהוכתב מלמעלה *שוואלה צריכה להיות לא שמאל ולא ימין*.
חן: נאמר בכתבה שאתה כמנכל מחליט מה שטות ומה לא, מה עם ערך ציבורי ומה לא.

ישועה: הכי טוב במתח בין מסחר ותוכן אולי עדיף לא להתערב. התייעצתי עם עמוס שוקן, והוא סיפר לי על 'מבחן השטות'.
לידיעת @AmosSchocken1
ישועה: אותם 30 עיתונאים אמרו שינון הוא יס מן, שעושה מה שאני אומר לו. הם רואים מה שהם רואים - אבל התמונה הכללית הייתה שינון התווכח איתי על ההתערבות באתר.
חן: האם הדברים שמובאים מפיך שהמנכל הוא המול, ומי העורכים הראשיים נכונה או לא? שיקרת לכתבים, או לא?

ישועה: זה נכון, אבל זה היה בתקופת מעבר מכשלא היה אכפת לשאול מהאתר, ועד להתערבות. מה רצית שאגיד לכתבים - שפיטרתי את טלי עובדיה בגלל ששאול הוא המול?
ישועה: אני לא שקרן.

חן: לא אפיינתי אותך כשקרן, שאלתי אם אתה משקר.

ישועה: אבל אני לא שקרן

חן: נעשה סיכום, כל פעם שניתקל במצב כזה - אגיד רק שי"ן קו"ף רי"ש.

צחוק עצום באולם העיתונאים.
חן: האם ההכחשה שלך ב2017 לטענות העובדים, והאמירה כי התפקיד שלך זהה למה שהיה לפני 6-7 שנים נכונה?

ישועה אומר שלא. חן: אז שי"ן קו"ף רי"ש. ישועה: יותר הגנה על הבוס.
חן: אמרת בחקירות שלך אמירה קשה: המוטו שלי במערכת היא שביבי הורס את המפעל הציוני, ידעו אותה במערכת.

ישועה: אמרתי את האמירה הזאת, אבל זה היה כריאקציה לתקופה ארוכה של סיקור מוטה ולא הגיוני.
חן מצטט את ישועה: במערכת ידעו שאני מצביע לבוזי, הייתי מתבטא בחופשיות, כולם ידעו.

אם אני מצרף את המוטו שלך, התבטאויות חופשיות ושכולם ידעו. ניסית ליצור השפעה בין הדעות שלך למערכת.

ישועה מבקש לקבל את עמודי החקירה שלו.
ישועה: יש מקרים שהיינו צריכים להוריד כתבות על משפחות שכולות כי זה לא מצא חן בעיני משפחת נתניהו.
ז'ק חן שואל את אילן ישועה אם הוא מתנצל על האמירה שנתניהו הורס את המפעל הציוני.

ישועה: לא.
חן: מעניין מאיפה המוטיבציה של ישועה להעיד, מאיפה הדעות הקיצוניות. האם הוא עדיין עומד מאחורי האמירה שנתניהו הורס את המפעל הציוני?

הפרקליטות מתנגדת, בית המשפט דוחה את ההתנגדות.

אילן ישועה: אני עדיין בעמדה שנתניהו הורס את המפעל הציוני.
חן: ההתערבות של שאול מתחילה בשנת 2012 לאחר מחיקת וואלה מהבורסה. נכון?

ישועה: כן

חן: וואלה נמחקה ב9 באפריל מהבורסה. נכון?

ישועה: כן >>
חן: החל מאותו תאריך מתחילים להתערב בתכנים, נכון?

ישועה: לא מיד לאחר מכן, זה למיטב זכרוני.

חן: אני רוצה להראות לך התכתבות שלך מה5 באפריל עם שאול אלוביץ, ימים לפני המחיקה מהבורסה.
לאחר נתק בשמע ופספוס החלק הקריטי הזה - ממשיכים.

עוסקים כרגע באיזו הורדת כתבה מגלובס. ההקשר לא ברור בגלל הנתק בשמע. ישועה ניצל את הקשרים האישיים שלו שם, לבקשת שאול אלוביץ.
בזמן נתק השמע, ככל הנראה הוצגו סמסים בין ישועה לאלוביץ מאפריל 2012.

נראה שחן רוצה להציג כי התערבות בוואלה התחילה כבר באפריל 2012 - בלי קשר לתיק 4000.
חן: העדת בבית משפט שמנכל של אתר לא מתערב בתוכן, אבל אתה פנית למנכל גלובס כדי שיתערב בתוכן. תגובתך?

ישועה: זה קורה, אבל לא הרבה. צריך לתת נתונים כדי לשכנע אותו בצדקת דרכנו.

חן: לפני שהצגת את הנתונים, הוא הוריד.

ישועה: הוא עשה טובה לחבר, זה היה חריג.
חן: אתה מדבר עם שאול ואומר לו שעדיף שתדברו לאחר העברת חומרים אבל שאיתן מדמון מחויב לגביר - אחרת הוא היה נותן לו אזהרה מראש על הכתבה שפורסמה בגלובס (נגד בזק). מי זה ה'גביר'?

ישועה: פישמן או נוני (מוזס). שאול קרא למישהו גביר.

חן: אני רואה שיש רפלקס מותנה לדברים של שאול...
חן: אתה מחמם את שאול נגד גלובס, ואומר שהכתבות נגד בזק זאת ממש לא עיתונאות אלא הסתה.

ישועה: אני ניסיתי לרצות את שאול.

חן: אחרי שאתה מתלונן שלא אמרו לך לפני שעולים דברים נגד בזק, שאין ספק שה'גביר' בן בית. אלוביץ אומר ששורפים איתו את הגשרים.
ישועה: אומר לי הבוס שלי שכולם נגדו, ואני רק מהדהד אותו, מאמץ את הנרטיב שלו.

חן: אתה, מנכל וואלה, פסיבי לחלוטין, לא מנסה לצבור כוח?

ישועה: אני לא אמרתי שאני פסיבי, הייתי דומיננטי, אני בטווח שבאמצע של העולם האמיתי.
השופט ברעם שואל את ישועה אם מה שהוא עשה למען אלוביץ במאי 2012 (שלא קשור לתיק 4000) למען הטיית סיקור בגלובס היה ליגיטימי.

ישועה אמר שהמקרה הזה ליגיטימי בגדול, אבל לא אם הוא היה ממשיך לאורך זמן כמו בתיק 4000.
ישועה: אני לא יודע איך לא צחקת כשאמרת ששאול הוא לא בתקשורת, הוא מכיר את העולמות האלה הרבה יותר ממני. לתאר שאני המומחה הגדול... מי שמכיר את כולם יותר טוב, זה שאול.

לא אמרתי ששאול 30 שנה במערכת.

חן: זה נכון, חוץ מזה - הכל שקר.
חן: אמרת ששאול הוא טייקון תקשורת, באיזה חברות הוא החזיק?

ישועה: בזק

חן: הוא קנה ב2010

ישועה: מה עוד?

חן: קראתי בעיתונות שהוא טייקון תקשורת...

צחוק גדול באולם הדיונים.

ישועה: הצחוק שלכם לא משנה את התשובה שלי.
ישועה: יש לשאול קשרים בעולם הזה.

חן: עם כל הקשרים למה שהוא יבקש עזרה ממך ולא יפנה עם כל הקשרים שלו?

ישועה: מי אמר שהוא פנה רק אלי? אולי נראה לך שהוא פנה לעוד אנשים?

חן: נראה לי זה שכל הסברות שלך שהם לא נשענות על כלום - אתה זוכר. מה שנסמך על התוכן, אתה פתאום לא זוכר.
מדברים על אירוע בו עלתה ידיעה על מה לבשה שרה נתניהו.

הכתבה לא טובה אז ישועה מוריד אותה. ישועה מציע לעשות כתבה על שרה נתניהו עם ינון מגל. לאחר מכן ישועה שולח לזאב רובינשטיין 'לאנשים האלה אין נשמה'.
חן: למי התכוונת כשאמרת לאנשים האלה אין נשמה כשפרסמו תמונה של שרה נתניהו עם שמלה.

ישועה: אני זוכר את האירוע. אין לאנשים נשמה...

חן: על מי מדובר?

ישועה: לאף אחד. זאת צורת הדיבור שלי, גם עם רובינשטיין, אלקלעי וינון. זאת השפה הצינית שלי.
ישועה: אם התכוונתי שלאנשים אין נשמה? לא - התכוונתי כמו לכל אורך השנים, אני נוקט בשפה של מה שבני שיחי רוצים לשמוע.

חן: אמרת שהשפה צינית ושאתה משמיע מה שרוצים לשמוע. השיח עם רובינשטיין מהו היה?
ישועה: היה שיח ביני לבין זאב, והיה כזה גם ביני לאיריס, והקצנו את מה שאומרים. היא אומרת שהתמונות של שרה מהממות - ואני אומר שחשוב שעם ישראל יראה אותם. זה שיח לחצר ביזנטית מטורפת, ואני מדבר איתם ברמת הטירוף שלהם.

חן: סבלנות, תכף נראה את החלק שלך בחצר הביזנטית המטורפת. סבלנות.
חן: אמרת שאתה מרחם עליה (שרה נתניהו) והילדים שלה.

ישועה: אני לא ריחמתי עליה.

חן: כמובן - הכל בשי"ן קו"ף רי"ש.
חן: כתבת שכאיש משפחה כואב לך מה שעושים לשרה נתניהו. התכוונת לכך?

ישועה: לא.

חן: זאב רובינשטיין לא רצה ראיון עם שרה נתניהו, ואתה הצעת שיהיה ראיון ערוך עם שאלות מראש כדי לפתות אותה להתראיין בוואלה.
ישועה: ההתנהלות של שרה נתניהו ושל נציגיה היו בין הזויות למטורפות. קודם לכן נשלחה לי תמונה שלה ואמרתי שהיא יפיפיה - למה אתה לא שואל אם אני חושב שהיא יפה? רציתי אחרי המשבר הזה שיהיה ראיון עם קצת רייטינג.

חן: כלומר כמנכל שלא מתערב, אתה מציע ראיון עם שאלות מראש.
ישועה: זאת הזדמנות לקבל רייטינג. להרוויח מהטירוף הזה.

חן: אז הסכמת בשביל רייטינג להתערב בתוכן ולתת ראיון ערוך.
ישועה: רובינשטיין היה קצין בכיר בחצר הביזנטית המטורפת של נתניהו, ודיברתי אליו בהתאם.

חן: ואתה מה היית, חוטב עצים ושואב מים?
חן מצטט המון דברים שישועה כותב לרובינשטיין בעד שרה נתניהו, ושואל את ישועה מה דעתו עליהם. ישועה אומר שהוא נקט בשפה מוגזמת, כדי לרצות את רובינשטיין שהיה קצין בכיר בחצר הביזנטית המוטרפת של נתניהו.
השופטת מסבירה לישועה את הנקודה: אתה אומר דברים שעל פניו, ללא הרקע שאתה אומר, נראים כנים - שכך אתה באמת חושב.

ישועה: כל השיחות עם רובינשטיין היו שיח של סריסים בחצר הביזנטית. אני לא מרחם על מה שנעשה לשרה נתניהו, אלא על מה שנעשה לנו.
חן: היו מקרים בהם ביקשת משאול לעזור בעניין ראיון עם ראש הממשלה?

ישועה: היה משהו, יכול להיות.

חן: נעבור למאי. ביקשת מרובינשטיין שיביא את הבוס הגדול (נתניהו) לכנס. אחרי חודש אתה שוב מנסה להסתייע ברובינשטיין כדי להביא את נתניהו לכנס "אנא סייע לי", אתה כותב. תאשר לי שהוא לא בא.
ישועה: הוא לא בא.

חן: יש אירוע, חגיגת האולפן החדש של וואלה, שוב אתה מנסה לזמן את נתניהו ושוב הוא לא בא. בהתכתבות עם ניר חפץ אתה כותב 'זהו נגמרו הבחירות אתה מסנן אותי? יש משהו חשוב' ואתה מבקש ראיון עם נתניהו. הוא אומר שיבדוק ולא חוזר אליך. היה לך תסכול מסוים, נכון?

ישועה: כן.
חן מתאר את המסכת שעובר ישועה בדרך לראיון עם ראש הממשלה נתניהו.

במהלך הצגת ההודעות, מתקיים וויכוח בין התביעה להגנה לגבי הצגת תכתובות בין אילן ישועה וגורמים נוספים, כיוון שהמסמך ערוך והוצאו ממנו הודעות לא רלוונטיות.

השופטת: כל מסמך שיהיה ערוך, תגידו את זה מראש. נתקדם הלאה.
חן: למה לא ביקשת משאול עזרה מול נתניהו?

ישועה: עדכנתי אותו

חן: עדכנת, לא ביקשת עזרה. פנית לרן ברץ שהיה אחראי על ראיונות ראש הממשלה. הנקודה המעניינת היא שאתה קודם מראה לרן ברץ קידום סיקור חיובי שיש באתר, ואז מבקש מברץ שיעזור בראיון עם ראש הממשלה.

תירוש טוענת להצגת תמונה חלקית.
חן: אתה האדריכל של המבנה הזה. יוזם, עושה מניפולציות, דורש מאנשים, מפתה אותם, מעלה להם מנחות - תגובתך.

ישועה: המצב שונה, איריס ושאול רצו את זה ואני מתפקד בסיטואציה.

חן: ואתה מתפקד בשמחה ובנמרצות.

ישועה: אני טיפוס נמרץ.

השופט ברעם: לגיטימי להתנהל בסיקור מוטה בשביל לקבל ראיון?
ישועה: יש בזה כתם, אבל הכל צריך להיות במינון.

השופט: אז היית מסכים להביא סיקור חיובי בכדי לקבל את הראיון בלי קשר לכל מה שיש מסביב?

ישועה: רוב הדברים שהתבקשנו לעשות - לא הייתי עושה בסיטואציה אחרת.
תירוש: הציטוטים מקוטעים. מציגים כאן תזה שהעד עשה הכל, גם איריס ושאול אלוביץ היו מעורבים.

חן: לא דיברתי על פלטפורמה. הקראתי ציטוטים בקשר לראיון, והפרקליטות מביאה ציטוטים לא קשורים. לא יתכן שיהיה כאן מצב בו יהיה מצג שאנחנו מערבבים ומשקרים, לא משל ולא חלום - ההפך!
חן: הפרקליטות מנסה לעשות סערה בצלוחית תה.
עדיין על הניסיון להשיג ראיון עם נתניהו.

ישועה: בהחלט ניסיתי להשיג את הראיון הזה.

השופט ברעם: גם במחיר של ראיון מוטה?

ישועה: רציתי את הראיון בשביל רייטינג.
חן: יהיה הוגן לומר שכאשר מנכל אומר לעיתונאית לעשות ראיון ממלכתי, וממלכתי זה מוטה, וכמנכל אתה אומר שנתניהו הורס את המפעל הציוני, מה זה מוטה?

ישועה: אמרתי את זה בהקשר של יושרה מקצועית. השפה של שאול אלוביץ כלפי נתניהו הייתה הרבה יותר קשה.

חן: אתה מסית את הנושא, זה לא הכנסה להקשר.
חן: אתה אומר שהיה מאמץ מיוחד נגד בנט, לעשות כתבות נגדו ונגד אביו ואשתו. אתה ממקם את זה בינואר 2013.

ישועה: בנט היה סביבו מאמץ מרוכז, מה השאלה בדיוק?

חן: בבית המשפט העדת שהיה מאמץ מיוחד סביב בנט. בחקירה שלך ניסו לרענן את זכרונך לגבי אירועי סיקור בשנת 2013, ואמרת שאת לא זוכר.
חן: אמרת 'אני חושב שאז הם היו יותר רכים וגם היה לי פחות כתבים ופחות בשר'. זה נכון מה שאמרת להם, או שגם זה שי"ן קו"ף רי"ש? שיקרת לחוקרים?

ישועה: היו דברים שלא זכרתי, זה לא קשור לשקרים. התכוננתי לחקירה נגדית.
חן: מה? תסביר לי את האמירה 'התכוננתי לחקירה נגדית'.

ישועה: קראתי פרוטוקולים

חן: אני לא יודע שהפרוטוקולים של בית המשפט נמצאים ברשת.

ישועה: יש אותם באתר משרד המשפטים, תולעת המשפט ועוד.

חן: כשהעדת ברשות לניירות ערך השתדלת לומר אמת?

ישועה: וודאי.
חן: החוקרת אמרה שכשבניתם את מערכת החדשות זה היה ברור לאן הדברים יהיו מוטים? אמרת שבהתחלה הייתם ענייניים ואובייקטיבים - ואז היה קו של סיקור לטובת נתניהו.
חקרו אותך על בחירות 2013, ואתה אמרת שבאותה תקופה לפני הלחץ של אלוביץ הייתם אובייקטיבים.
ז'ק חן מציג לישועה התכתבויות שלו עם שאול אלוביץ משנת 2013, ודורש שישועה יראה איפה יש לחץ מטורף להטיית הסיקור.

מהומה קלה באולם, וז'ק חן מציע שהפרקליטות תצביע על הנקודה - ויהודית תירוש אומרת שיש שיחות שלא נמצאות כרגע (באולם) בידי התובעים.
ישועה מתייחס ללחץ של שאול אלוביץ' בנוגע להעלאת הכתבות נגד בנט, ומקריא הודעות ש'שאר הדברים יעלו בימים לאחר מכן', כי 'הסברתי לו שאי אפשר הכל ביחד'.
יש וויכוח בין הצדדים אם אילן ישועה ענה על שאלה. ז'ק חן לנציגת הפרקליטות: קודם רצית להחליף אותו, עכשיו אותי?
איי... ישועה עדיין תקוע בניסיון להסביר איפה היו לחצים מצד אלוביץ - והדיון נגמר להיום.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with אברהם בלוך

אברהם בלוך Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @avribloch

2 May
רבים רבים באו לישיבת שעלבים בכדי ללוות את דוני מוריס, בן 19 שעלה מניו ג'רזי כדי ללמוד תורה בארץ ישראל, בדרכו האחרונה. Image
אמו של דוני מוריס מספידה: הייתה לך השפעה על כלל ישראל, אבא ואני היינו גאים בך - תמיד גרמת לנו לגאווה. אתה בן מדהים.

אין ספור הסיפורים ששמעתי אליך ב72 השעות האחרונות מלמדות כמה נגעת באנשים עם טוב ליבך. >>>
תמיד הייתה נשמע שמח, אפילו כשהייתה לך קורונה לא התלוננת. לימדת אותי הרבה, אני אדם טוב יותר בגללך, אבל דוני - לא סיימתי ללמוד!

אני אמשיך את המורשת שלך. אני חייבת לבקש ממך סליחה, אני מבקשת שתמחל לי על כל דבר שעשיתי או לא עשיתי. אני מייחלת שהייתי אם טובה יותר. >>>
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!