Guido Profile picture
4 May, 13 tweets, 11 min read
Getuigenverslag van een arts die voor de Duitsers diverse executies moest bijwonen op de #Waalsdorpervlakte.

Na de oorlog was hij betrokken bij het identificeren.

In de volgende tweets afbeeldingen van de opgravingen, foto's © Nationaal archief.

#dodenherdenking
1/13
Slachtoffers werden aangewezen door Duitse commandanten, artsen en de gene die speciaal gras plantte op de plakken waar de slachtoffers werden begraven.

Toch liggen er nog steeds een aantal vermisten op de vlakte.

Zie:


2/13
3/13
4/14

Diverse Duitsers en NSB-ers liepen lijkvergiftiging op na hun graafwerkzaamheden. De meeste hadden wonden van mishandelingen.
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
13/13

Einde...

Moge zij rusten in vrede.
Opdat wij nooit vergeten.

#dodenherdenking

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Guido

Guido Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @envirosec

3 Sep 19
1.

De gang van zaken rond het proces van #Wilders zijn dermate stuitend dat ik besloten heb het toch te plaatsen, ondanks dat niet iedereen me dit in dank gaat afnemen.

In de volgende 23 tweets laat ik zien hoe Wilders al sinds 2007 door politieke tegenstanders klem werd gezet
2.

Recht=recht, en krom=krom. In het inlichtingenwerk kunnen zaken die 'recht' lijken soms best 'krom' overkomen.

Zal dit toelichten aan de hand van twee concrete voorbeelden. Het betreft kwesties rondom de beveiliging van Wilders waar ik (10 jaar geleden) bij betrokken was.
3.

Eerst een stukje achtergrond:

Na de aanslagen New-york (2001) en Madrid (2002) zag ik mijn Marokkaanse 'vrienden' ineens dansen van geluk. Ik begreep er niets van: wat had het Westen hen gedaan? Daarop besloot ik op eigen initiatief virtuele profielen aan te maken...
Read 23 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!