Draadje over wat ik met #aerosolen, #infectieziekte heb en #covid19. Ik heb mij sinds 2015 bezig gehouden met aerosolen en infectieziekte die via aerosolen worden overgedragen. Ik deel graag het eea over om jullie mee te nemen in de wetenschappelijke achtergrond en politiek.
Een aerosol is een verneveling van vloeistof die bestaat uit droplets en droplet nuclei. De laatste is zo klein dat ze diep de longen in kunnen dringen. Iedereen maakt aerosolen, en als er micro-organisme in zitten heet het een bio-aerosol Zie foto voor meer info (proefschrift). Image
Infectieziekte die leiden tot luchtweginfectie zijn meestal via spatten als aerosolen overdraagbaar. Spatten hebben reikwijdte van ongeveer 1.5m en aerosolen kunnen veel verder komen. Dit geldt voor alle micro-organismen met dit transmissieroute. Nothing new under the sun. Image
In 2017 publiceerde ik een studie waarin ik liet zien hoe weinig er destijds bekend was over aersolen, micro-organisme in de lucht en hoe lastig de meting ervan is. Vooral als het gaat om virussen, die kun je niet zo makkelijk kweken als bacteriën. journals.plos.org/plosone/articl…
Wat we wel weten is dat een virus, hoe uniek deze ook is in zijn genetische samenstelling, eigenlijk niet veel anders gedraagt afhankelijk van 'the site of infection'. Longontsteking betekent vaak ook entree via de longen. Entree van de long = inademen van lucht of spatten.
Bij SARS-CoV-1 uitbraak in 2003 maakte de wereld exact dezelfde fout als bij #sarscov2 namelijk blijven hameren dat het alleen via spatten en direct contact overdraagbaar is. Later erkende de wereld 'tja aerosolroute speelt ook een rol'. nejm.org/doi/full/10.10…
Klinkt cliché maar de geschiedenis herhaalt zichzelf! Je kan veel lessen trekken en parallellen zien. Ik vond het onnodig om te wachten op bewijs via complexe methodes die niet reproduceerbaar zijn. Ken je de basis infectieziekte routes en kennis dan kan je al veel voorspellen!
Het moment dat het bekend was dat #sarscov2 zo veel leek op sarscov1 produceerde ik een bestand voor mijn paper (Zemouri 2020 JDR) en overtuigde mijn promotors in Januari 2020 dat ik ook SARS-CoV-2 moest meenemen in mijn laatste onderzoek. Image
Toen ik een JA kreeg, met veel getwijfel vanuit mijn promotors, maar een volhardende overtuiging van mijn inzicht kon ik mijn onderzoek die ik verrichte met @WCMQatar (de groep bekend van de nieuwe NJEM vaccinatiestudie!) nog aanpassen voor ik het indiende Image
De studie met @WCMQatar gebruikte de Wells-Riley equation waarin ook #ffp2maskers werden gemodelleerd. De vergelijking is een goed gevalideerde mathematisch model met een sensitiviteitsanalyse. Image
Al was de studie innovatief, van groot belang als het gaat om maskergebruik, beetje rebels om zo hard neer te zetten dat we erkennen dat #sarscov2 ook via #aersolen overdraagbaar is; stond editor @NickJakubovics open voor de paper en publiceerde we het in @JDentRes
De link naar het model paper met effect van de maskers vind je hier: journals.sagepub.com/doi/pdf/10.117…
@F_azarkan van @DenkNL was op de hoogte van mijn promotieonderzoek, nodigde me uit voor koffie, kreeg een kopie mee en vroeg mij of ik DENK kon helpen in evidence based beleid op de corona-aanpak. Tuurlijk zei ik ja! Image
Toen begon deel 2 van de reis. Hoe overtuig ik politiek Nederland van de kennis die we in ons land hebben en dat het beleid laten vormen en bepalen. Vanuit @DenkNL had ik alle vrijheid voor #evidencebasedpolitiek en droegen we zo bij aan controleren van de regering.
@F_azarkan diende op 2 september 2020 motie in waarin hij de regering verteld dat er evidence is dat ventilatie een rol speelt (Zemouri et al, JDR, 2020) in voorkomen van COVID-19 infecties en vroeg om aanpassing in het beleid. MOTIE VERWORPEN. Image
Later probeerde ik het nog op andere manieren. Vragen om erkenning van het aerogeen karakter van SARS-CoV-2. Minister @hugodejonge ontraadde de moties elke keer en daarom ook steeds verworpen. tweedekamer.nl/kamerstukken/m…
Als je trouwens wil weten welke moties @DenkNL heeft ingediend op het coronabeleid en hoe er is gestemd, stuur me een DM of email naar c.zemouri@tweedekamer.nl dan deel ik met je mijn heatmap. Of tik in DENK en 25295 in zoekbalk Tweede Kamer en filter op moties. Image
Ik moest en zou weten hoe het RIVM en @MinVWS denken over aerosol transmissie van #covid19. Want het erkennen ervan gooit het hele beleid om! Dan kun je veilig op terras zitten buiten, krijgen #zorgmedewerkers eindelijk #ffp2maskers en informeren we mensen anders.
In de kerstvakantie besloot ik eens wat vragen op te stellen. Deze besprak ik met @tunahankuzu en @FemkeMerel en zij diende de Kamervragen in over #ffp2 maskers en aerosol. Ik ben ontevreden over de antwoorden.
tweedekamer.nl/kamerstukken/k…
Minister @tamaravanark geeft aan dat het @rivm niet zeker is van aerogene transmissie van #covid19. Ik ben een wetenschapper en bij het RIVM zitten er ook alleen maar wetenschappers. Waarom hebben we dan verschillende visies en het OMT ook? Image
Het @rivm erkent aerosoltransmissie alleen bij intubatie van een #covid19 patiënt. Maar volgens mijn werk (Zemouri, Plos One 2017) kun je ook via hoesten, niezen e.d. ook aeorsolen produceren en die zijn klein genoeg om virusdeeltjes te dragen. journals.plos.org/plosone/articl…
Ik ben van mening dat door het afwachtende gedrag van @rivm en @MinVWS er te veel risico's zijn genomen en dezelfde fout als in 2003 wordt gemaakt. Elke infectieziekte wetenschapper weet hoe het verhaal in elkaar steekt. Maar waarom is er zo laat pas gehoor? Why the resistance?
Ik schrik hoe geschrokken onze autoriteiten reageren op COVID-19 terwijl het dezelfde patronen heeft als influenza uitbraak in 1918 en alle andere luchtweginfecties zoals #tuberculose. Clusters en endemische overgang zijn terugkerend fenomeen.
Tuberculose, ook via spatten en aerosolen overdraagbaar, heel besmettelijk en dodelijker dan #covid19 is ook via clusters overdraagbaar en bij slechte ventilatie en hygiëne zoals in gevangenissen.
De Spaanse griep begon ook als een pandemie en werd een endemie. We hebben nu 100 jaar later te maken met mutanten van de originele stam. Dus waarom die leipe stress over mutanten, escapes en niet willen erkennen van endemie? Fix je beleid met kennis die je hebt ajb je t'en prie!
Alleen de @PVV2021 en @fvdemocratie stemde voor de motie om aerogeen karakter van SARS-CoV-2 te erkennen. Anderen inclusief @PartijvdDieren die altijd spreekt over #zoonoses stemden TEGEN ERKENNING!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Charifa Zemouri

Dr. Charifa Zemouri Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(